Tarptautinio pradinių mokyklų III-IV klasių mokinių piešinių konkurso „Jie – mūsų draugai“ nugalėtojų pagerbimo šventės akimirkos ir aptarimas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje vyko tarptautinio konkurso – parodos ,,Jie – mūsų draugai” nugalėtojų pagerbimo šventė ir aptarimas. Konkursą organizavo Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradine mokykla. Į konkursą buvo atsiųsta apie 800 darbų iš Lietuvos, Amerikos lituanistinių mokyklų, Anglijos. Komisijai buvo sunku atrinkti šimtą nugalėtojų iš tokios gausybės piešinių, tačiau darbas buvo atliktas, šventė įvyko. Į šventę – parodą atvyko dalyviai su mokytojais ar tėveliais iš Vilniaus, Anykščių, Birštono, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Raudondvario, Švenčionių ir, žinoma, Kauno mokyklų.

Konkurso įkvėpėja, organizatorė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė pristatė konkursui iškeltą tikslą, apibendrino dalyvių geografiją, nuotraukomis iliustravo Amerikoje lietuviukų dalyvavimo akimirkas. Šventės dalyvius sveikino Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos IV b klasės mokiniai.

Į nugalėtojų apdovanojimus atvyko svečių, kurie dėkojo parodos organizatoriams už šio projekto idėją. LR Aplinkos ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, rašytojas, radijo laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius teigė: „Mes visą gyvenimą mokomės, kad galėtume mylėti gamtą, turime taip pat labai daug ko išmokti. Mūsų ieškojimai, visų pirma, reikalingi mums patiems: taip augame. Būtų smagu užaugti visiems… na, nebūtinai gamtininkais, o gerais žmonėmis. Tikėkime, kad taip gyvename ir savo tikėjimą įprasminkime gražiais darbais“.

Renginyje dalyvavausi Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacijos (LPUMAA) prezidentė, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Aušra Burbienė džiaugėsi, kad ,,šis projektas, užgimęs mokytojos Editos širdyje, pasidalinus idėja su bendraminčiais, rado atsaką mumyse ir vienija po pasaulį išsibarsčiusius lietuvaičius. Konkursas – lyg tiltas, sujungiantis žemes ir vandenynus, kviečiantis draugystei, skatinantis bendradarbiauti mokytojus visuose Žemės kontinentuose bei kviečiantis vaikus ir mokytojus kūrybinei – inovatyviai veiklai“. LPUMAA prezidentė savo įsteigtais prizais apdovanojo mokytojus, kurie daugiausia paruošė konkurso nugalėtojų iš vienos mokyklos.

Mokytoja metodininkė E. Steponavičenė džiaugėsi, kad gerų žmonių dėka yra išleistas šio renginio leidinys, kuriame yra sudėti atsiliepimai, įvertinimai, apibendrinimai. Šis leidinys turi išliekamąją vertę, nes leidžia pasidžiaugti darbais visus konkurso dalyvius.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Lina Marmaitė skatino vaikus ir toliau kurti, dėkojo mokytojams ir mokinių tėvams už suteiktą pagalbą vaikams, kad šie galėtų patirti daugiau džiaugsmo aplankydami parodą.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, pradinių klasių ir etninės kultūros mokytoja ekspertė Eglė Vindašienė pastebėjo, kad šis vaikų piešinių konkursas yra tarsi tiltas ir lietuvybės stiprintojas, jungiantis visus pasaulyje išsibarsčiusius lietuvius.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Audronė Antanavičienė pasidžiaugė pedagogais, kurie noriai skatina savo mokinius tobulėti ir dalyvauti prasminguose renginiuose, kuriuose visapusiškai ugdomi mokinio gebėjimai; džiaugėsi, kad patys pedagogai ieško ir randa būdų, kaip mokinius skatinti mokytis.

Mokinių piešinių vertintoja, komisijos narė dailininkė Irena Mikuličiūtė plačiau apžvelgė komisijos darbą. Vaizduojamojo meno ekspertė pasidžiaugė, kad yra daug vaikų, kurie stengėsi gražiai piešti, savo piešiniuose išreiškė ne tik gyvūnėlių grožį, bet ir jo charakterį, savo emocijas, žaidė su spalvomis, atspalviais, ieškojo įdomių perteikimo būdų, piešinio nuotaikos atskleidimo. Dailininkės nuomone, Lietuvoje gyvenančių vaikų piešiniai yra kūrybiškesni, negu iš svetur atsiųsti.

Rašytojas S. Paltanavičius konkurso nugalėtojams ir jų mokytojams įteikė diplomus bei dovanėles už pastangas ir įdėtą darbą Didžiausias svečių palinkėjimas buvo, kad šis renginys taptų tradiciniu.

Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Edita Steponavičienė.

Skip to content