Švietimo skyriaus darbuotojų kuruojamos įstaigos

Eil. Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Kuruojama įstaiga
1. Ona Gucevičienė Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
2. Asta Keruckė

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai

3. Vilija Adaškevičienė

Kauno ,,Aitvaro“ mokykla

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

4. Gintaras Balčiūnas

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Kauno sakralinės muzikos mokykla

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla ,,Varpelis“

Kauno 1-oji muzikos mokykla

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Kauno choreografijos mokykla

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

Kauno tautinės kultūros centras

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

5. Audronė Bukmanaitė

Kauno lopšelis-darželis ,,Aviliukas“

Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“

Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“

Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“

Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“

Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“

Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“

Kauno lopšelis-darželis „Linelis“

Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“

Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“

Kauno Panemunės lopšelis-darželis

Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“

Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“

Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“

Kauno Šančių lopšelis-darželis

Kauno lopšelis-darželis „Šarkelė“

Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“

Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis

Kauno lopšelis-darželis „Tukas“

Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“

Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“

Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis

Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“

Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“

Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“

Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“

Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“

Kauno menų darželis „Etiudas“

Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“

6. Raimonda Jančauskienė

Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras

Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Kauno Milikonių progimnazija

7. Rosvita Rupšienė

Kauno Simono Daukanto progimnazija

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

Kauno Pilėnų progimnazija

8. Ramunė Martinkienė

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Kauno Senamiesčio progimnazija

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Kauno Vinco Kudirkos progimnazija

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

9.

Edita Mikelionienė

Kauno Aleksoto lopšelis-darželis,

Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“

Kauno  lopšelis-darželis „Boružėlė“

Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“

Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“

Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“

Kauno lopšelis-darželis „Girstutis“

Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“

Kauno lopšelis-darželis “Klevelis”

Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“

Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“

Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“

Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“

Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“

Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“

Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“

Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“

Kauno  lopšelis-darželis „Sadutė“

Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“

Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“

Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“

Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“

Kauno lopšelis-darželis „Žara“

Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“

Kauno lopšelis-darželis „Dvarelis“

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“

Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“

10.

Alvyda Panfilaitė

Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija

Kauno Petrašiūnų progimnazija

Kauno Dainavos progimnazija

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija

Kauno Žaliakalnio progimnazija

Kauno Rokų gimnazija

11. Eurika Stankevičienė

Kauno Prano Daunio ugdymo centras

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

Kauno Jono Laužiko specialiojo ugdymo centras

Kauno specialioji mokykla

Kauno Kovo 11-osios gimnazija

12. Violeta Starkuvienė

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

Palemono gimnazija

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

Kauno Veršvų gimnazija

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Kauno ,,Vyturio“ gimnazija

13. Edvardas Starkus

Kauno „Aušros“ gimnazija

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija

Kauno „Santaros“ gimnazija

Kauno „Saulės“ gimnazija

Kauno „Varpo“ gimnazija

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

Kauno Antano Smetonos gimnazija

14. Dileta Tindžiulienė

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla

Kauno Panemunės pradinė mokykla

Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Kauno „Ryto“ pradinė mokykla

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla

Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis

Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“

Kauno  mokykla-darželis „Šviesa“

Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

Skip to content