Siunčiama nuotrauka

„Metų švietėjas 2016“

Gruodžio 6 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko jau tradicija tapęs renginys „Metų švietėjas“. Jau keturiolikti metai kasmet rengiama talentingiausio mokytojų mokytojo – geriausio lektoriaus pagerbimo šventė. Apžvelgiami nuveikti darbai ir pagerbiami aktyviausi mokytojai, kurie rengė kvalifikacijos tobulinimo programas, vedė seminarus, skleidė savo gerąją pedagoginę patirtį.

Pradėdama šventę, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė pasveikino svečius, mokytojus: „Tikras švietėjas yra tas, kuris pats turi didžiulę vidinę žmogiškumo šviesą ir yra labai išprusęs, puikus savo srities žinovas. Tikras švietėjas yra tas, kuris pasišventęs kitiems – rodo jiems prasmių kelią, teikia viltį, skatina atradimų sėkmei, paakina kurti, padeda pakilti atsiradus nevilčiai. Džiaugiuosi, kad Kaune yra daug pedagogų, pašventusių save jaunajai mūsų gražaus miesto kartai – tai asmeninis ir laisvas jų apsisprendimas, kuris dera su dideliu atsakomybės krūviu. Atsakomybė milžiniška, nes mes, švietimo žmonės, dirbame su ateitimi, su rytojumi. Žaibiški pokyčiai visuomenėje keičia mūsų kaip švietėjų vaidmenis. Tampame savo ugdytinio bendrakeleiviais, patarėjais, konsultantais, motyvatoriais, skatintojais, padrąsintojais, partneriais, tarpininkais. Švietėjų misija – vesti mūsų jaunuomenę rytdienos tiesos, meilės ir kūrybos keliais“.

Garbingą „Metų švietėjo 2016″ nominaciją ir apdovanojimą Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė įteikė socialinių mokslų daktarei Astai Tamušauskaitei, Kauno sanatorinio lopšelio – darželio muzikos mokytojai metodininkei.

Šventėje dalyvavo visų metų švietėjos, susibūrusios į „Metų Švietėjo“ klubą ir toliau neatlyginamai tęsdamos savo švietėjišką misiją.

Į šventę atvyko daug garbingų svečių – Kauno miesto Mero patarėja švietimo klausimais, socialinių mokslų daktarė Virginija Rupainienė, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė, Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto teatrologijos katedros doc. dr. Ina Pukelytė, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šliažas, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, mokslų daktarė Ona Visockienė, Kauno ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Audronė Trumpickienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno skyriaus prezidentas Erikas Griškevičius, Neformaliojo ugdymo vadovų asociacijos prezidentas Laimutis Jankauskas.

Šventėje dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro socialiniai partneriai – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininkas Danas Česnauskas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyr. specialistas Egidijus Šeputis, Vytauto Didžiojo universiteto Projektinės veiklos tarnybos direktorė, Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė Aušra Rutkienė, Swedbank AB Pietų Lietuvos filialo valdytojo pavaduotoja Alina Senkuvienė.

Asta Tamušauskaitė – pedagogė, atliekanti švietėjišką misiją, glaudžiai bendradarbiaujanti su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, žinoma ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Nominantė 2016 m. parengė 9 kvalifikacijos tobulinimo programas bei metodinę medžiagą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo muzikos mokytojoms, auklėtojoms, bendrojo ugdymo įstaigų muzikos mokytojams, neformaliojo muzikinio ugdymo pedagogams. 7 programos parengtos pagal mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinius kvalifkacijos tobulinimo 2015-2016 metų prioritetus. Vedė 18 seminarų Kauno pedagogų kvalifikacijos centre ir kituose Lietuvos švietimo centruose bei kursus pagal 3 nacionalinio lygio programas (skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus, vadovavo savarankiškiems darbams, teikė konsultacijas). Adaptavo dr. Loretos Navickienės Emocinio imitavimo metodą ikimokyklinei įstaigai ir įdiegė kaip inovaciją savo įstaigos ugdytinių meninėje veikloje bei parengtame projekte. Šio metodo diegimo ir projekto rezultatus pristatė seminaruose. Mokytoja aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: vykdant Tarptautinį projektą ERAZMUS + KA2 „Vaikų misija: Europa be sienų“ bei tęstinį tarptautinį eTwinning projektą „Kristijono Donelaičio kūrybos savaitė“ ir kitus projektus. Ji yra Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų muzikos festivalio „Pavasario dainų pynė – 2016“ iniciatorė, organizatorė ir rengėja, savo ugdytinius parengia ir dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose, šventėse, festivaliuose. Nuo 2012 m. – KTU Socialinių mokslų fakulteto lektorė visuomeniniais pagrindais. Teikia pagalbą pedagogams, neturintiems reikiamo dalykinio ar pedagoginio pasirengimo, skleidžia savo metodinę patirtį taikant inovatyvius metodus savo darbe. Vedamuose seminaruose, kursuose didelį dėmesį teikia naujovių, inovacijų paieškai, sėkmingai sujungia mokslininko kompetenciją ir mokytojo praktiko gerąją pedagoginę patirtį. Tai kompetentinga, motyvuojanti, mokanti sudominti lektorė.

„Mus visus sieja tas pats gyvenimo prasmės suvokimas, tas pats tikslo siekimas padaryti mokyklą geresnę, šviesesnę. Tik einant kartu, bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, galime nueiti daug toliau” – sakė nominantė.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šliažas Kauno miesto Savivaldybės vardu pasveikino Metų švietėjas ir padėkojo už prasmingą ir reikšmingą darbą ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai. Metų švietėjai 2016 padovanojo fotoalbumą „Lietuva“.

Už švietėjišką misiją, nuolatinę inovacijų paiešką, prasmingą veiklą plėtojant pedagogų kompetencijas 2016 metais, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro padėkos raštai buvo įteikti Dariui Venčkauskui („Varpelio“ pradinė mokykla), Ilonai Urbonienei (Buitinių paslaugų ir verslo mokykla), Editai Rabizaitei (Kazio Griniaus progimnazija), Zinai Langaitienei (Lopšelis – darželis „Aviliukas”), Raimondai Juknevičienei (Prano Daunio ugdymo centras).

Visų metų švietėjai šventėje buvo apdovanoti gėlėmis ir Kauno valstybinės filharmonijos bilietais į koncertus.

Susirinkusiesiems Kauno pedagogų kvalifikacijos centras dovanojo dainininkų Edmundo Seiliaus ir Kristinos Zmailaitės koncertą. Renginyje grojo pianistas Darius Kudirka. Renginį vedė aktorius Gintaras Mikalauskas.

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content