Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir AB „Swedbank” programos įgyvendinimas

2016 m. gruodžio 8 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko mokymų „Sumani visuomenė: iniciatyvios ir verslios asmenybės ugdymas“ baigiamasis seminaras. Š. m. spalio mėn. prasidėjusia 30 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa buvo plėtojami suaugusiųjų verslumo gebėjimai, reikalingi asmenims kaip individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui. Stiprinami dalyvių gebėjimai, sąlygojantys sėkmingą veiklą konkurencinėje darbo rinkoje, stengiantis išlaikyti turimą darbo vietą. Neatlygintinai mokymus vedė verslo novatoriai, jungtinė AB „Swedbank” lektorių komanda: S. Drasutis (Pietų Lietuvos filialo valdytojas), N. Mačiulis (vyr. ekonomistas), O. Bložienė (Finansų instituto Lietuvoje vadovė), R. Jauniškienė (Viešųjų reikalų vadovė), R. Radzevičiūtė (VšĮ „SOS projektai“ direktorė), A.Tilvytis (Paskolų priežiūros departamento vadovas), A. Bendorius, L. Garbenčius (projektų vadovai). Ilgalaikių mokymų dalyviai dėkojo programos įgyvendintojams už šių mokymų aktualumą, naudą, verslumo skatinimą, galimybę išgirsti naujoves iš profesionalų lūpų.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras didžiuojasi ir džiaugiasi partneryste su AB „Swedbank” (Pietų Lietuvos filialu), nuoširdžiai dėkoja profesionaliai lektorių komandai. Šio bendradarbiavimo dėka įgyvendinamos verslumo inovacijos, pažangūs pokyčiai. Tobulinamos pedagogų ir kitų suaugusiųjų kompetencijos, siekiama gerinti ugdymo(si) kokybę, mokinių pasiekimus ir jų asmeninę pažangą.

Skip to content