Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre projektas ,,Šviesių Kalėdų Tau“

Mokslininkų atlikti tyrimai išaiškino, kad gerumas teikia žmogui daug naudingų fizinių ir emocinių pojūčių. Todėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė mokinių seimelio ir ateitininkų kuopos iniciatyva gruodžio mėnesį vykdo projektą ,,Šviesių Kalėdų Tau“. Prie projekto prisijungė stilistė Vesta. Ponia Vesta nemokamai apkirps stokojančių šeimų vaikus.

Mokiniai ne tik priima dovanas, bet ir patys jau dovanojo meninę programą šv. Klaros globos namų bendruomenei. Susitikimas su šviesių namų gyventojais parodė vaikų jautrumą ir pagarbą senjorams. Vyresniųjų klasių mokiniai ir mokytojai vykdė akciją „Kalėdinis atvirlaiškis į Sibirą“. Jie rašė sveikinimus Sibiro tremtiniams ir vertė į rusų kalbą, nes daugelis tremtinių jau pamiršę, o jų vaikaičiai jau nemoka lietuvių kalbos. Tai ne tik pilietiškumo, bet ir lietuvių bei rusų kalbų pamoka. Gruodis nudžiugino mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenę sportiniais pasiekimais. 4a klasės mokiniai Kauno mieste kvadrato varžybose užėmė pirmą vietą, o tarpzoninėse liko antri.

Dar laukia kalėdinių lauknešėlių dalijimas stokojantiems. Prisijungsime prie Gerojo Ganytojo parapijos Carito akcijos.

Taigi šviesių Kalėdų Tau ir man.

Jolanta Urbanaitė

Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Skip to content