Įgyvendintas projektas „Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2016 metais konkursą ir gavo finansavimą projektui „Konkurencingumo didinimas darbo rinkoje ugdant bendrąsias kompetencijas“. 2016 m. rugsėjo 12 d. – lapkričio 30 d. vyko projekto mokymai, kuriuos finansavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Projektu buvo siekiama Kauno regiono dirbantiesiems bei įspėjimus apie atleidimą gavusiems asmenims padėti tobulinti bendrąsias kompetencijas, užtikrinančias galimybę konkuruoti ir išlikti darbo rinkoje: tobulinti bendravimo gimtąja ir anglų kalbomis kompetencijas, ugdyti dalyvių vidinę motyvaciją ir pasitikėjimą savimi, siekiant išlikti ir konkuruoti darbo rinkoje, tobulinti iniciatyvumo ir verslumo gebėjimus.

Projekto dalyviai, baigę mokymus, įgijo daugiau žinių ir galimybę efektyviau realizuoti save, tapo konkurencingesni darbo rinkoje. Gebės taisyklingai kalbėti ir rašyti, taisyklingai reikšti savo mintis, komunikuoti gimtąja kalba įvairiose situacijose su kitais asmenimis, atsakingai vartos kalbą. Suprasdami anglų kalbos mokėjimo reikšmę darbe, patobulino savo anglų kalbos kompetenciją. Patobulino iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, kurias gebės prisitaikyti prie besikeičiančių užduočių, spręs iškylančias problemas, turės didesnes galimybes įsitvirtinti konkurencingoje darbo rinkoje, išlaikyti turimą darbo vietą ar plėtoti karjeros galimybes. Dalyviai įgijo motyvacijos, pasitikėjimo savimi: efektyviau save realizuos darbe, efektyviai komunikuos, pasieks kur kas geresnių rezultatų bendraujant su klientais, kolegomis. Dalyviai įgijo nuostatą savarankiškai nuolat mokytis ir tobulėti.

Galimas projekto tęstinumas – įgytų anglų kalbos žinių tobulinimas aukštesniu lygiu.

 

Skip to content