Siunčiama nuotrauka

Dvišalis Comenius projektas „Tieskime kultūrinius tiltus“ (‘Building Cultural Bridges’)

Dvišalis, dvimetis Comenius projektas VDU „Rasos“ gimnazijoje vyksta nuo 2013 metų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų pagal mokymosi visą gyvenimą programą. Projekto partneris yra LiceoClassico di Stato „Rinaldini“ iš Ankonos uostamiesčio prie Adrijos jūros, Italijoje. Lietuvoje projekto partneris yra Vytauto Didžiojo universitetas. Gimnazijai buvo skirtas 21000 EUR biudžetas.

Projekto tema – Renesanso epocha, kurioje plito humanizmo idėjos, individualizmas, tikėjimas mokslo pažanga. Renesansaskilo iš Italijos ir išplito po visą Europą.

Projekto temos yra muzika, šokis, tapyba, architektūra, literatūra, istorija, papročiai ir tradicijos. Gimnazistai pramoko italų kalbos, lankė pamokas, kurias vedė VDU dėstytojas, italas Stefano Lanza. Rudenį gimnazijoje lankėsi 29 projekto partneriai iš Italijos, 25 mokiniai ir 4 mokytojai. Kartu su italais vykdome daug įdomių veiklų: mokiniai renka informaciją apie Renesanso epochą Italijoje ir Lietuvoje, rengia kūrybinius darbus, mokosi gaminti Renesanso laikų patiekalus, šoka, mokosi dainų, gilinasi į Renesanso papročius ir tradicijas. Kai italai buvo Lietuvoje, aplankėme Biržų, Raudonės, Raudondvario, Panemunės pilis, Valdovų rūmus. Italams labai patiko Lietuva, jie sakė, kad į mūsų šalį tikrai dar sugrįš.

Pavasarį projekto dalyviai, gimnazistai ir mokytojai, vyks į Ankoną ir visą savaitę domėsis itališkuoju Renesansu.

Projektą baigsime vasarą, projekto veiklą apibendrinsime sukurtu filmu italų ir lietuvių kalbomis (su angliškais subtitrais) apie Renesansą. Vėliau šis filmas įvairių dalykų pamokose bus naudojamas kaip mokymo priemonė gimnazijoje.

Projekte dalyvauja 26 devintų ir dešimtų klasių gimnazistai ir 9 įvairių dalykų mokytojai. Projekto kuratorius pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė, projekto koordinatoriai anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Miliukaitė-Lapinskienė ir istorijos mokytoja metodininkė Rasa Praniulienė.

Projekto koordinatorė K. Miliukaitė-Lapinskienė

5-5203

Skip to content