Siunčiama nuotrauka

Ar smurtas mūsų kasdienybės norma?

„Vaikų nereikia auklėti – reikia keisti savo elgesį“ – tai išmintis, kurioje atsiskleidžia tikrasis vaikų mokymasis iš tėvų juos mėgdžiojant ir kopijuojant. Nuolatinis stresas patiriamas darbe, negatyvi informacija žiniasklaidoje, skubėjimas mus priverčia suktis viename rate, be galimybės sustoti ir pagalvoti apie save, savo šeimą, artimus ir brangius mums žmones.

Nuo 2014 metų specialistų ir aktyvių savo srities profesionalų dėka, Kauno mieste pradėjo veikti smurto prevencijos grupė. 2015 metais Kauno mieste mero potvarkiu buvo oficialiai patvirtinta darbo grupė smurto prieš vaikus prevencijai organizuoti, į kurią susibūrė įvairių institucijų, organizacijų ir įstaigų atstovai. Vienas pagrindinių darbo grupės tikslų – plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą patyčių ir smurto prieš vaikus prevencijos srityje ir užtikrinti priemonių ir programų, susijusių su smurto prieš vaikus prevencija, pakeitimų inicijavimą vietos ir nacionaliniu lygmeniu.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, nustatyti smurto mastą sudėtinga, nežinomos efektyvios priemonės jam stabdyti. Tačiau kasmet įgyjama vis daugiau žinių ir patirties. Aiškėja, kad smurto galima išvengti ir rasti daug tinkamų būdų jį sumažinti, kad nekentėtų vaikai, šeimos, bendruomenės.

Šiuo tikslu jau kelinti metai smurto prevencijos grupės iniciatyva organizuojama tarptautinė – mokslinė konferenciją, kurios metu susirinkę specialistai dalinasi gerąją patirtimi, užsienio svečiai pristato savo veiklą ir efektyviausius darbo metodus. Šių metų balandžio mėn. konferencijos metu dalyviai diskutavo apie smurto prevenciją darbe, ugdymo įstaigose, šeimoje, savižudybių prevenciją. Pristatytos Kauno miesto partnerių iš Švedijos ir Suomijos gerosios praktikos smurto prevencijos srityje.

Daugelio dalyvių išsakytos mintys kėlė nerimą, ar smurtas mūsų kasdienybėje tapo norma, kad kartais net nepastebime žodžiais smurtaujančio kolegos, tėvai nemato poreikio įsitraukti į savo vaikų patiriančių patyčias arba jas inicijuojančių problemos sprendimą mokykloje, nepastebime šeimoje tyliai kenčiančio artimo žmogaus, toleruojame žiniasklaidos skleidžiamą informaciją apie nusikaltimus ir smurto protrūkius ir ramiai leidžiame šias laidas stebėti mažamečiams.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nuo agresyvaus elgesio ir smurto šeimose kenčia apie 60 proc. Europos ir Centrinės Azijos šalyse gyvenančių vaikų ir paauglių. Kuo daugiau smurto yra šeimose, tuo daugiau nuo tos problemos kenčia visuomenė. Akivaizdu, kad smurtas yra viena svarbiausių mirties priežasčių jaunų ir darbingo amžiaus žmonių (15 – 44 m.) tarpe.

Kodėl turime skatinti smurto prevenciją mūsų visuomenėje? Psichologė Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė akcentavo, kad prevencija, kaip viena pagrindinių psichologinio bei socialinio darbo veiklų, yra svarbi bei ekonomiškai naudinga tiek visuomenės, tiek individualiu lygmeniu sprendžiant Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos problemas.

Ar taikytinos prevencinės priemonės yra efektyvios labai priklauso nuo prevencinės programos pritaikymo konkrečiam žmogui ar grupei, pagal poreikius, amžių, turimus sunkumus ar ypatumus, programos vadovo socialinius ir psichologinius gebėjimus kurti šiltą autoritetiniu santykiu paremtą ryšį, kombinuoti įvairius prevencinius metodus, žinių pateikimą derinti su tarpasmeninio santykio užmezgimu bei vertybių/nuostatų keitimu. Labai svarbus prevencinių programų ilgalaikiškumas. Pvz.: jeigu vykdome patyčių prevencijos programą mokykloje, tai programa turėtų trukti ilgiau negu vienerius metus. Tai turi būti nuolatinis procesas ir darbas tiek su mokyklose bendruomene, tiek su tėvais ir pačiais moksleiviais.

Socialiai nepriimtinas elgesys dažnai pasireiškia kartu su kitais sunkumais ir plinta, todėl būtina ieškoti efektyvių agresyvaus elgesio apraiškų mažinimo metodų ir ugdyti nesmurtinę bendravimo kultūrą ugdymo įstaigose. Šios veiklos iš mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų reikalauja daugiau psichologinio pasirengimo, pastangų, kūrybiškumo, organizacinių sugebėjimų. Šeimos santykių instituto šeimų konsultantė Živilė Baronienė pastebi, kad dauguma vaikų smurtauja arba tyčiojasi, o aukos leidžia su jomis taip elgtis todėl, kad nežino kitų elgesio būdų. Svarbu dėmesį fokusuoti į universalias patyčių prevencijos programas, integruotas į bendrąją ugdymo programą. Vaikams svarbu ne tik sužinoti, kaip reikėtų elgtis, tačiau suaugusiesiems padedant jie turi išmokti tinkamų elgesio būdų, suprantant tokio elgesio prasmę ir naudą. Džiugu, kad vis labiau įvertinamos prevencinės programos, skirtos vaikų socialinių įgūdžių lavinimui, emocijų atpažinimo ir tinkamos jų raiškos, vertybinių nuostatų ugdymui, pagarbių santykių šeimoje ir mokyklos bendruomenėje kūrimui. Pasak psichologės, emocinės ir socialinės kompetencijos ugdymas yra svarbi smurto prevencijos dalis.

Psichiatrė – psichoterapeutė Vaiva Bingelienė pastebi, kad norint mažinti smurto apraiškas visuomenėje, svarbu pradėti nuo tarpusavio santykių šeimoje kultūros ugdymo. Kaip nurodo V. Bingelienė, neretai artimuose santykiuose smurtinis elgesys atsiranda kaip būdas apginti savo poreikius ir norus būnant poroje ir apsaugoti savo asmenines ribas. Todėl vien smurtinio elgesio koregavimas nėra efektyvus, jeigu pora neišmoksta tinkamų būdų pasirūpinti savimi, nekuria sveikų ir pagarbių santykių.

Žvelgiant į smurto problemos paplitimo mastą iš gydytojų pozicijos, šeimos gydytojas savo kasdieniniame darbe dažnai susiduria su šeimos problemomis, o neretai ir smurtu šeimoje. Laiku nustatyta smurto problema apsaugo šeimos narius nuo fizinių ir psichinių sveikatos sutrikimų, leidžia pagerinti aukų gyvenimo kokybę, sumažinti nedarbingų dienų skaičių, padidinti darbo našumą. Pirminės sveikatos priežiūros komandos nariams dažnai tenka ieškoti pagalbos galimybių savo pacientams, išgyvenantiems krizę. Pasak Olgos Vasiliauskienės, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos gydytojos, kol kas Lietuvoje stokojama gairių ir patvirtintų teisės aktų, nusakančių, kada šeimos gydytojui arba bendruomenės slaugytojui būtina kreiptis į socialinį darbuotoją ar socialines paslaugas teikiančias institucijas, kokios bendradarbiavimo procedūros turėtų būti taikomos sprendžiant kompleksines socialines ir sveikatos problemas. Tyrimai rodo, kad veiksmingas komandinis darbas ir aiškus atsakomybių bei pareigybių pasiskirstymas tarp įstaigų, kurios yra atsakingos už socialinės rizikos šeimų priežiūrą, yra būtinos sąlygos veiksmingam kompleksinių problemų sprendimui. Užsienio šalių patirtis byloja, kad bendradarbiavimas tarp sveikatos ir kitų sričių specialistų leidžia veiksmingai spręsti smurtą patiriančių šeimų problemas.

Tėvystės įgūdžių lavinimas, gali padėti sustabdyti šį užburtą smurto kultūra paremto auklėjimo ratą. Pasak VDU socialinio darbo katedros dėstytojos J. Vyšniauskytės-Rimkienės, tėvų vaidmuo pagarbių santykių kūrimui yra labai svarbus – turime stiprinti tėvus, skatinant tėvystės įgūdžių lavinimo ir paramos grupių atsiradimą šalyje, kad tėvai taptų vis daugiau sąmoningi, turėtų daugiau erdvių bendrauti tarpusavyje.

Konferencijoje pranešimą skaitęs vaikų psichiatras psichoterapeutas Linas Slušnys pastebėjo, kad darbas su vaikais turi būti nuoseklus, nefragmentiškas, mokant vaikus pažinti ir išreikšti savo emocijas, socialinius įgūdžius, įtraukiant tėvus, mokytojus. Patyčių prevencijos programos turi būti tęstinės, trunkančios ilgiau nei vienerius metus, specialistai turėtų siekti realios, o ne imitacinės patyčių prevencijos.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S.Šliažas, kuruojantis socialinius klausimus, išreiškė viltį, kad patirties pasidalinimo susitikimų smurto prevencijos tema ateityje tik daugės: „-Susitikimo metu pastebėjome, kad tiek mokytojams, tiek socialiniams darbuotojams, tiek psichologams ar policijos pareigūnams yra labai svarbu skirti laiko ir bendrauti su kolegomis apie savo patirtį kovojant su smurtu. Seminarai, skirti ne tik savęs pažinimui, bet ir gerosios praktikos sklaidai, turi būti organizuojami kasmet. Pritarėme rezoliucijai, kuri ragina atsakingas institucijas šviesti visuomenę slopinant agresijos ir smurto, nepagarbaus elgesio kultūrą, skatinti draugiškumą, lygiavertį, pagarbų bendravimą, bendruomeniškumą“.

Rezoliucijoje taip pat atkreipiamas dėmesys į pozityvios tėvystės, paremtos pagarbiu ir lygiaverčiu tarpusavio santykiu, nesmurtiniais vaikų auklėjimo metodais, palankios vaiko raidai aplinkos kūrimu, skatinimą, sudarant sąlygas visiems tėvams lankyti pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes.

Kauno miesto savivaldybės informacija

 

Kaunas pilnas kultūros

Lasse Lecklin_Gražiausios branduolinės elektrinės Europoje XV-asis fotomeno festivalis „Kaunas Photo“

2018-09-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba