Siunčiama nuotrauka

„Aktyvių mokymo-mokymosi metodų taikymas gerinant asmeninius mokinių mokymosi pasiekimus“

Šiandien kiekviena mokykla susiduria su iššūkiais, kuriuos lemia ne tik sparti ekonomikos ir technologijų kaita, bet ir kitoks požiūris į švietimą, jo administravimą bei kultūros ugdymą. Atsižvelgiant į tai, tiek savivaldybės, tiek mokyklos vadybos, tiek klasės lygmenyje vykstantys procesai turi užtikrinti geresnį vaikų mokymą ir mokymąsi. Taigi, mokyklos misija – maksimaliai tenkinti kiekvieno besimokančiojo poreikius.

Sėkmingai dirbančiai mokyklai reikalingas nuolatinis augimas, dinamika ir inovacijos. Pagrindinė ugdymo(-si) kokybės gerinimo kryptis – tinkamas strateginis planavimas, efektyvus metodinio darbo organizavimas, pasidalintoji lyderystė, bendravimas ir bendradarbiavimas institucijos lygmenyje ir už jos ribų. Ugdant perspektyvų, aktyvų ir žingeidų jauną žmogų, ypatingą svarbą įgauna nuolatinis mokytojo asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas bei įgytos patirties ir žinių sklaida.

Vasario 22 d. Kauno „Saulės“ gimnazija, bendradarbiaudama su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, organizavo metodinį renginį „Aktyvių mokymo(-si) metodų taikymas gerinant asmeninius mokinių mokymosi pasiekimus“, kurio tikslas – pasidalinti patirtimi su kolegomis iš Kauno miesto ir rajono bendravimo ir bendradarbiavimo pagrindais grįstos vadybos ir metodinės veiklos klausimais, ugdant mokinių socialines ir dalykines kompetencijas, gerinant asmeninę pažangą ir siekiant aukštų VBE ir PUPP pasiekimų.

Gimnaziją aplankė ir sveikinimo bei padrąsinimo žodžius tarė LR Švietimo ir mokslo ministerijos regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Alma Jakelienė, Kauno miesto mero patarėja Orinta Leiputė, Kauno Pedagogų Kvalifikacijos Centro metodininkė Valerija Segalovičienė.

Į Kauno „Saulės“ gimnazijos ir KPKC organizuojamos „Metodų mugės“ veiklas išankstinės registracijos metu užsiregistravo beveik du šimtai mokytojų iš įvairių Kauno miesto ir rajono mokyklų. Plenarinio posėdžio metu Kauno “Saulės” gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, metodinės tarybos pirmininkė Sigita Dijokienė ir pavaduotoja ugdymui Dovilė Kulvietienė pasidalino patirtimi, kaip tinkamai organizuoti metodinį darbą, siekiant individualios mokinių pažangos ir aukštesnių pasiekimų. Pedagoginei bendruomenei buvo pristatyti pranešimai: „Metodinės veiklos organizavimo modelis bendrojo lavinimo mokykloje“, „Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojų metodinės veiklos įtaka siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų“, „Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojų taikomų mokymo metodų įvairovė siekiant aukštesnių individualių mokinių mokymosi pasiekimų“. Ypatingo susidomėjimo sulaukė 23 įvairių mokomųjų dalykų atviros pamokos, kurias aplankė daugiau nei 150 svečių iš įvairių Kauno miesto bei rajono mokyklų. Po atvirų veiklų vyko skirtingų metodinių grupių apskrito stalo diskusijos, kurių metu aptarta vertinimo ir įsivertinimo būdai bei jų svarba ugdymo procese, metodų efektyvumas gerinant mokinių pasiekimus ir pažangą, kiti mokytojams aktualūs klausimai.

Metodinės dienos „Metodų mugė“ refleksija atskleidė, kokia turėtų būti ateities mokykla. Akivaizdu, kad ji vis labiau tampa ne tik žinias perteikianti, bet ir žinias formuojanti, kintanti bei reaguojanti į globalius reiškinius, institucija. Nuo statiško koncentruotos informacijos pateikimo klasei pereinama prie individualizuoto ugdymo, kurio metu didelis dėmesys skiriamas mokinių gebėjimui mokytis savarankiškai. Vienas iš svarbiausių aspektų „naujoje“ mokykloje yra bendradarbiavimas, taigi, galima teigti, jog ateities mokykla – bendruomenės mokykla, kurioje svarbus kiekvienas asmuo – mokytojai, mokiniai, mokyklos vadovybė, tėvai.

Dovilė Kulvietienė, Kauno „Saulės” gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Justina Naujokaitienė, Kauno “Saulės” gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content