Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų projektai

2015-03-06

Informacija apie kūno kultūros ir sporto organizacijų projektų finansavimą 2015 metais

Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-99 patvirtino sporto organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių 2015 m. lėšų naudojimo sąmata.

Biudžeto lėšų naudojimo sutartys bus pasirašomos iki 2015 m. balandžio 7 d.

Prašome sutartyje nustatytais terminais pateikti Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų sporto projektų įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitas. Visas ataskaitas pristatyti į Kūno kultūros ir sporto skyrių, 9 aukštas, 97 kab.

Dėl sutarties pasirašymo ir ataskaitų pildymo klausimais prašome kreiptis į Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgą Navickienę, tel. 73 35 16, jurga.navickiene@kaunas.lt

Sutarties forma

Projekto valdymo sąmata

LR finansų ministro patvirtinta Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma (forma Nr. 2)

2015 06 Lesu panaudojimo ataskaita

Veiklos finansuojamos iš biudžeto lėšų, ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitos forma

Projekto įvykdymo ataskaita

Skip to content