PATVIRTINTAS PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO KŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ SĄRAŠAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A-1861 „Dėl projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos“, 36 punktu ir atsižvelgiant į Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos komisijos 2020 m. liepos 7 d. posėdžio protokolą Nr. 63-4-218 patvirtintas  Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių sąrašas (įsakymas pridedamas)įsakymas Įsakymo priedas

  1. Kauno „Arkos“ bendruomenė, socialinių dirbtuvių ir grupinio gyvenimo namų veiklos.
  2. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno viltis“, grupinio gyvenimo namų veikla.
  3. Kauno klubas „Likimo draugai“, socialinių dirbtuvių / dienos centro ir grupinio gyvenimo namų veiklos.
  4. VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“, socialinių dirbtuvių / dienos centro ir grupinio gyvenimo namų veiklos.
Skip to content