Anketa ,,Dėl paramos pabėgėliams“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu Kauno miesto savivaldybė prisideda prie pabėgėlių integracijos programos, kurios metu pabėgėliams bus sudaromos sąlygos apsigyventi, integruotis į darbo rinką, lankyti ugdymo įstaigas, bus suteikiamos sveikatos ir socialinės paslaugos, numatoma vykdyti prevencines diskriminacijos, netolerancijos ar neapykantos tautiniu, rasiniu, religijos, kalbos, kilmės ar kitu pagrindu priemones, nemokamai mokyti lietuvių kalbos.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti pabėgėlių integracijos programą prašome užpildyti anketą

Skip to content