Siunčiama nuotrauka

Pradedamas prašymų dėl tvarkybos darbų ir dekoratyvinio pastatų apšvietimo įrengimo dalinio finansavimo priėmimas

Kauno miesto savivaldybė skelbia apie nuo šių metų vasario 10 d. pradedamą prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus ar/ir dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų priėmimą.

2017 metais Kauno miesto paveldotvarkos programai (toliau – Programa) Kauno miesto savivaldybės biudžeto projekte įgyvendinti numatyta skirti 1  mln. eurų. Nuo šių metų Programa papildyta nauja finansuojama veikla –kultūros paveldo statinių fasadų dekoratyvinio apšvietimo įrengimu. Be to,  nuo šiol į paramą gali pretenduoti visi kultūros paveldo objektai ir kultūros paveldo statiniai, esantys bet kurioje Kauno miesto teritorijoje.

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos elektroniniame teisės aktų registre skelbiamoje Programoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec451bd0ede311e6bf03a1097d29892a.

Dokumentai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriuje (Rotušės a. 29, Kaunas) darbo valandomis iki 2017 m. balandžio 14 d. Išsamesnė informacija telefonu: (8 37) 42 42 05; elektroniniu paštu: kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt.

 

Parama kultūros paveldo statinių valdytojams – Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa

Kauno miesto savivaldybė skatina ir remia kultūros paveldo statinių tvarkymą Kauno mieste. Vienas pagrindinių įrankių šioje veikloje yra nuo 2015 metų veikianti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa (toliau – Programa), parengta vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis. 2015 metais Programos įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybės taryba buvo skyrusi beveik 29 tūkstančius eurų. Šia parama pasinaudojo trijų savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų valdytojai. 2016 metais Programos įgyvendinimui skirta 400 000 Eurų, sutartys dėl dalinio finansavimo skyrimo buvo pasirašytos su 22 kultūros paveldo statinių valdytojais. 2017 metais Programos įgyvendinimui skirta 1 mln. Eurų.

 

Kaip veikia ši programa?

Kiekvienų metų pradžioje Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje bei kitose vietos žiniasklaidos priemonėse paskelbiama apie prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus iš biudžeto lėšų priėmimo pradžią ir galutinį prašymų pateikimo terminą.

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos internete skelbiamoje Programoje, patvirtintoje Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec451bd0ede311e6bf03a1097d29892a.

Dokumentus priima ir konsultuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius (Rotušės a. 29, Kaunas) darbo valandomis. Išsamesnė informacija telefonu: (8 37) 42 42 05; elektroniniu paštu: kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt.

Per nustatytą laiką gautus prašymus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Programos sąmatą tvirtina Savivaldybės taryba. Su kultūros paveldo statinių valdytojais, kuriems skiriama parama, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys, parengtos pagal 2015 m. gegužės 6 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1475 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos finansavimo lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ patvirtintą tipinę sutartį.

Darbus, kuriems skirtas finansavimas, valdytojai privalo užbaigti iki einamųjų metų pabaigos. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į Savivaldybės biudžetą. Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros paveldo skyrius.

 

Kokių objektų tvarkyba galima finansuoti?

Prašymus gali teikti savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojaiSavivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės savininkai ar kitokie valdymo teisių turėtojai ar jų įgalioti asmenys.

Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė – Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esantis kultūros paveldo objektas ar kultūros paveldo statinys.

Tvarkybos darbai – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, šių darbų projektavimas.

Dekoratyvinio apšvietimo įrengimas – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinio (-ių) dekoratyvinės paskirties fasado (-ų) apšvietimo įrenginio (-ių) suprojektavimas ir sumontavimas, nepriskiriamas tvarkybos darbams.

 

Kaip skirstomos Programos lėšos?

Programos lėšos paskirstomos taip:

 • Iki 100 procentų gali būti skiriama Savivaldybės nuosavybės teise valdomų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje;
 • Iki 50 procentų lėšų gali būti skiriama kitų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams.

 

Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K)

 • Klausimas: Ar paveldotvarkos programa teikia paramą pastatų sienų apšiltinimo, ir pan. darbams?

Atsakymas: Ne. Sienų apšiltinimas yra priskirtinas statybos darbų sąvokai. Programos lėšos yra skirtos tik pagal specialiąsias technologijas atliekamiems paveldo tvarkybos darbams: statinių ir/ar jų dalių restauravimui, remontui, konservavimui, tyrimams, projektavimui, avarijos grėsmės pašalinimui. Taip pat – dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimui. Kitiems statybos darbams (pvz.: vamzdynų keitimui, naujų patalpų įrengimui pastogėse ir pan.) parama per šią programą neteikiama, tačiau jie gali būti atliekami vienu metu su tvarkybos darbais.

 • Klausimas: Ar rangovą parenka savivaldybė?

Atsakymas: Ne. Pasirašius sutartį dėl finansavimo skyrimo, paramos gavėjas pats turi organizuotis darbus ir pasirinkti rangovą savo nuožiūra.

 • Klausimas: Ar parenkant rangovą privaloma atlikti viešuosius pirkimus?

Atsakymas: Ne, tokia sąlyga nekeliama. Nebent paramos gavėjas yra viešasis juridinis asmuo ir tokia sąlyga kyla iš šio statuso.

 • Klausimas: Ar nespėjus panaudoti lėšų jos perkeliamos į kitus metus?

Atsakymas: Ne, darbus, kuriems skirta parama, privaloma atlikti tais pačiais metais. Jei iki sutartyje numatyto galutinio termino dalis darbų liko neatlikti, pervedama tik dalis lėšų už realiai atliktus darbus.

 • Klausimas: Noriu tvarkytis savo pastatą, bet neturiu tvarkybos darbų projekto. Ar tais pačiais metais galiu teikti prašymą tiek tvarkybos darbų projekto parengimui, tiek darbų atlikimui?

Atsakymas: Ne. Teikiant prašymą tvarkybos darbų finansavimui privaloma turėti parengtą ir suderintą tvarkybos darbų projektą bei jo pagrindu išduotą leidimą tvarkybos darbams. Jei neturite projekto, tais metais galite teikti prašymą daliniam tvarkybos darbų projekto parengimo arba taikomųjų tyrimų finansavimui.

 

Pagrindiniai reglamentuojantys teisės aktai:

 

Kultūros paveldo skyriaus informacija

Kaunas pilnas kultūros

kaledos-fb-cover Kalėdos Kaune? Kodėl gi ne!

2017-12-02

kalėdinis labdaros vakaras-74 Kalėdinis labdaringas koncertas

2017-12-14

fb-cover_event Didžioji kalėdinė Kauno mugė

2017-12-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba