Siunčiama nuotrauka

Baigtas prašymų dėl kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų dalinio finansavimo priėmimas

2020 m. kovo 13 d. baigtas  prašymų dėl kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų dalinio finansavimo priėmimas. Pateikiame gautų prašymų sąrašą:

Adresas, Valdytojas
1. E. Ožeškienės g. 12, KĮ Kauno valstybinė filharmonija
2. E. Ožeškienės g. 43, privatus asmuo
3. Tvirtovės al. 35, Kauno technikos kolegija
4. Nemuno g. 31, bendrija Senamiesčio butai
5. Vasario 16-osios g. 8, DSNB „Vasario 16-osios g. 8“
6. Vytauto pr. 2, privatus asmuo
7. A. Mickevičiaus g. 29, 73-ioji butų savininkų bendrija
8. E. Fryko g. 14, privatus asmuo
9. Aleksoto g. 6; Lietuvos jėzuitų provincija
10. K. Petrausko g. 26, VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas
11. A. Mackevičiaus g. 27, Kauno kolegija
12. Trakų g. 5, UAB Mano būstas Kaunas
13. M. Valančiaus g. 27, UAB Mano būstas Kaunas
14. Maironio g. 36, UAB Mano būstas Kaunas
15. K. Donelaičio g. 78, UAB Mano būstas Kaunas
16. Kęstučio g. 45, UAB Mano būstas Kaunas
17. Kęstučio g. 57b, UAB Mano būstas Kaunas
18. Gedimino g. 24, UAB Mano būstas Kaunas
19. Kęstučio g. 61, UAB Mano būstas Kaunas
20. Šv. Gertrūdos g. 68, UAB Mano būstas Kaunas
21. Vilniaus g. 64, UAB Mano būstas Kaunas
22. Vilniaus g. 39, UAB Mano būstas Kaunas
23. E. Ožeškienės g. 11, privatus asmuo
24.  Benediktinių g. 6, Kauno seserų benediktinių vienuolynas
25. Vilniaus g. 62, privatus asmuo
26. Laisvės al. 30, UAB Hph Group
27. Laisvės al. 55, UAB „Tranvia“
28. Muitinės g. 2, Vilniaus dailės akademija
29. Vydūno al. 2, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
30. Zikaro g. 3, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
31. Kurpių g. 17, privatus asmuo
32. Rotušės a. 11, Advokatų Profesinė Bendrija Černiauskas ir partneriai
33. Nemuno g. 26, privatus asmuo
34. Rotušės a. 21, Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčia
35. Vydūno al. 3, privatus asmuo
36. Vytauto pr. 43, UAB „Labas GAS NT“
37. Laisvės al. 80/Maironio g. 26, UAB Permira invest
38. Vilniaus g. 31, Kauno Švč. Sakramento rektoratas
39. Laisvės al. 56, UAB Idile Estate Services
40. Kaunakiemio g. 5, UAB „Okadeta“
41. Savanorių pr. 3, UAB Kauno butų ūkis
42. Aukštaičių g. 41, UAB Būsto valda
43. Gedimino g. 1, Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija
44. Kęstučio g. 85 ir Karaliaus Mindaugo pr. 30, Juozo Naujalio muzikos gimnazija
45. Kumelių g. 8, UAB Santermita
46. Kumelių g. 12, UAB Santermita
47. Laisvės al. 53, UAB ,,Liuks NT“
48. M. Daukšos g. 20, privatus asmuo
49. V. Putvinskio g. 28 B, UAB Mano būstas Kaunas
50. Kęstučio g. 56 B, UAB Mano būstas Kaunas
51. Trakų g. 3, UAB Mano būstas Kaunas
52. Šv. Gertrūdos g. 70, UAB Mano būstas Kaunas
53. Šv. Gertrūdos g. 7, UAB Mano būstas Kaunas
54. P. Vileišio g. 6, privatus asmuo
55. Kęstučio g. 8, UAB „SLR Group“
56. K. Donelaičio g. 3, privatus asmuo
57. Kęstučio g. 35, UAB Mano būstas Kaunas
58. Vilniaus g. 30, UAB Mano būstas Kaunas
59. Nemuno g. 28, UAB Santermita
60. Vilniaus g. 38, privatus asmuo

Parama kultūros paveldo statinių valdytojams – Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa

Kauno miesto savivaldybė skatina ir remia kultūros paveldo statinių tvarkymą Kauno mieste. Vienas pagrindinių įrankių šioje veikloje yra nuo 2015 metų veikianti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programa (toliau – Programa), parengta vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis. 2015 metais Programos įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybės taryba buvo skyrusi beveik 29 tūkstančius eurų. Šia parama pasinaudojo trijų savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų valdytojai. 2016 metais Programos įgyvendinimui skirta 400 000 Eurų, sutartys dėl dalinio finansavimo skyrimo buvo pasirašytos su 22 kultūros paveldo statinių valdytojais. 2017 metais Programos parama pasinaudojo 39 paveldo statinių valdytojai, jiems už atliktus darbus išmokėta 792 951 Eurų. 2018 m. parama suteikta 27 kultūros paveldo statinių valdytojams, jiems skirta 667 088 Eurų.  2019 m. parama pasinaudojo 23 valdytojai, kuriems išmokėta 544 460 Eurų.

Kaip veikia ši programa?

Kiekvienų metų pradžioje Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje bei kitose vietos žiniasklaidos priemonėse paskelbiama apie prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbus iš biudžeto lėšų priėmimo pradžią ir galutinį prašymų pateikimo terminą.

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos internete skelbiamoje Programoje, patvirtintoje Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-11 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-336 „dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“ pakeitimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d29639a0f86611e39cfacd978b6fd9bb/asr .

Dokumentus priima ir konsultuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius (J. Gruodžio g. 9, Kaunas) darbo valandomis. Išsamesnė informacija telefonu: (8 37) 42 42 05; elektroniniu paštu: kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt.

Per nustatytą laiką gautus prašymus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Programos sąmatą tvirtina Savivaldybės taryba. Su kultūros paveldo statinių valdytojais, kuriems skiriama parama, pasirašomos biudžeto lėšų naudojimo sutartys, parengtos pagal 2015 m. gegužės 6 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1475 „Dėl Kauno miesto savivaldybės  paveldotvarkos programos finansavimo lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ patvirtintą tipinę sutartį:

http://dp.kaunas.lt/dokw/administratorius/isakymai/2016/bendri/priedai/a161183priedas.docx

Tvarkybos darbai, kurie iš dalies finansuojami Programos lėšomis, turi būti atlikti, už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsikaityta einamaisiais metais. Motyvuotu valdytojo prašymu tvarkybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai tvarkybos darbai, kuriems skirtas finansavimas iš Programos lėšų, einamaisiais metais yra pradėti vykdyti ir (arba) valdytojas dėl jų vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos teikėju). Bendras tvarkybos darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į Savivaldybės biudžetą. Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros paveldo skyrius.

Kokių objektų tvarkyba galima finansuoti?

Prašymus gali teikti savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai.

Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė – Savivaldybės teritorijoje esantis kultūros paveldo objektas ar kultūros paveldo statinys; pastatas, esantis valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės, vadinamos Senamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 20171), ar Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 22149), teritorijoje.

Tvarkybos darbai – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, tvarkomieji paveldosaugos darbai, šių darbų projektavimas, pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus atliekami tvarkomieji statybos darbai, atitinkantys Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą statinio paprastojo remonto  sąvoką, kuriais pagerinama Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinių atitvarų, fasadų elementų techninė ir estetinė būklė (išskyrus apšiltinimą), šių darbų projektavimas.

Dekoratyvinio apšvietimo įrengimas – Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės išorinio (-ių) dekoratyvinės paskirties fasado (-ų) apšvietimo įrenginio (-ių) suprojektavimas ir sumontavimas, nepriskiriamas tvarkybos darbams.

Pritaikymas neįgaliųjų reikmėms – Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl  STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų statinių pritaikymui žmonių su negalia (toliau – neįgalieji) reikmėms įgyvendinimo darbai Savivaldybės nekilnojamojoje kultūros vertybėje, šių darbų projektavimas.

Kaip skirstomos Programos lėšos?

Programos lėšos paskirstomos taip:

 1. Iki 100 procentų Programos lėšų gali būti skiriama:
 • Savivaldybės nuosavybės teise valdomų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių valdymas perduotas kitiems subjektams, tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms;
 • Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje;
 • Savivaldybės tarybos sprendimu – kitiems išskirtinio reikšmingumo, atsižvelgiant į vertingųjų savybių visumą, Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms.
 1. Iki 50 procentų Programos lėšų gali būti skiriama kitų Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir (ar) pritaikymui neįgaliųjų reikmėms ir (ar) dekoratyvinio apšvietimo įrengimui.

Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K)

 • Klausimas: Ar paveldotvarkos programa teikia paramą pastatų sienų apšiltinimo, ir pan. darbams?

Atsakymas: Ne. Sienų apšiltinimas yra priskirtinas statybos darbų sąvokai. Programos lėšos yra skirtos tik pagal specialiąsias technologijas atliekamiems paveldo tvarkybos darbams: statinių ir/ar jų dalių restauravimui, remontui, konservavimui, tyrimams, projektavimui, avarijos grėsmės pašalinimui. Taip pat – dekoratyvinio fasadų apšvietimo įrengimui. Kitiems statybos darbams (pvz.: vamzdynų keitimui, naujų patalpų įrengimui pastogėse ir pan.) parama per šią programą neteikiama, tačiau jie gali būti atliekami vienu metu su tvarkybos darbais.

 • Klausimas: Ar galiu pasirinkti rangovą savo nuožiūra?

Atsakymas: Taip. Pasirašius sutartį dėl finansavimo skyrimo, paramos gavėjas pats turi organizuotis darbus ir pasirinkti rangovą savo nuožiūra.

 • Klausimas: Ar parenkant rangovą privaloma atlikti viešuosius pirkimus?

Atsakymas: Ne, tokia sąlyga nekeliama. Nebent paramos gavėjas yra viešasis juridinis asmuo ir tokia sąlyga kyla iš šio statuso.

 • Klausimas: Ar nespėjus panaudoti lėšų jos perkeliamos į kitus metus?

Atsakymas: Tvarkybos darbai, kurie iš dalies finansuojami Programos lėšomis, turi būti atlikti, už jų atlikimą ir lėšų panaudojimą atsikaityta einamaisiais metais. Motyvuotu valdytojo prašymu tvarkybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai tvarkybos darbai, kuriems skirtas finansavimas iš Programos lėšų, einamaisiais metais yra pradėti vykdyti ir (arba) valdytojas dėl jų vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos teikėju). Bendras tvarkybos darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai.

 • Klausimas: Noriu tvarkytis savo pastatą, bet neturiu tvarkybos darbų projekto. Ar tais pačiais metais galiu teikti prašymą tiek tvarkybos darbų projekto parengimui, tiek darbų atlikimui?

Atsakymas: Ne. Teikiant prašymą tvarkybos darbų finansavimui privaloma turėti parengtą ir suderintą tvarkybos darbų projektą bei jo pagrindu išduotą leidimą tvarkybos darbams. Jei neturite projekto, tais metais galite teikti prašymą daliniam tvarkybos darbų projekto parengimo arba taikomųjų tyrimų finansavimui.

 

Pagrindiniai reglamentuojantys teisės aktai:

 

 

Kultūros paveldo skyriaus informacija

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content