Premijos

 

BERNARDO BRAZDŽIONIO LITERATŪROS PREMIJA

2015 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premija skirta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-687 rašytojui Donaldui Kajokui už eilėraščių knygą „Apie vandenis, medžius ir vėjus“.

2014 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premija skirta Kauno miesto savivaldtybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-711 rašytojui  Algimantui Mikutai už eilėraščių knygą ,,Keltininkas”.

2013 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premija  skirta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-704 rašytojui Vladui Braziūnui už eilėraščių knygą „Fontes amoris”.

2012 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premija skirta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. m.  sprendimu Nr. T-667 skirta rašytojai Aldonai Ruseckaitei už knygą „Šešėlis JMM” (Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai).

2011 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premija skirta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-732 rašytojui Petrui Palilioniui už knygą „Tautos šauklio balsai”.

————————

JUSTINO VIENOŽINSKIO PREMIJA

Justino Vienožinskio premija Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu T-160 skirta menotyrininkei prof. Laimai Šinkūnaitei už ilgametį mokslinį ir kūrybinį indėlį į Kauno bažnytinės dailės paveldo tyrimus ir sakralinio meno sklaidą.

Justino Vienožinskio premija Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-188 skirta tapytojai Aušrai Barzdukaitei-Vaitkūnienei už kūrybinį indėlį į Kauno kultūrą bei meną ir Lietuvos tapybos mokyklos tradicijų kūrybišką tęsimą bei propagavimą.

————————

MAIRONIO PREMIJA

2023 m. gegužės 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-213 Maironio premija skirta poetui  Juliui Kelerui už poezijos knygą „Virtuvėlė pilna Ukmergės“.

2022 m. balandžio 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-204 Maironio premija skirta poetui Liudvikui Jakimavičiui už poezijos knygą „Paliktos paletės“.

2021 m. birželio 22 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-250  Maironio premija skirta poetei Dovilei Zelčiūtei už poezijos knygą „Šokiai Vilniaus gatvėje“.

2020 m. gegužės 26 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-223  Maironio premija skirta Aliui Balbieriui už poezijos  knygą „Ekvilibriumas“.

2019 m. gegužės  14 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-209 Maironio premija skirta poetui Mariui Burokui už poezijos knygą „Švaraus buvimo“.

2018 m. balandžio 24 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-184 Maironio premija skirta poetui Almiui Grybauskui už eilėraščių knygą „Toli blizga“.

2017 m. balandžio 25 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-217 Maironio premija skirta poetui Tomui Venclovai už eilėraščių knygą „Eumenidžių giraitė“.

2016 m. gegužės 3 d.  Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-193 Maironio premija skirta poetei Ramutei Skučaitei už eilėraščių ir prozos knygą „Nepaslaptis tokia balta“.
2015 m. gegužės 18 d.  Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-272 Maironio premija skirta poetui Vladui Braziūnui už eilėraščių knygą „Stalo kalnas“.
2014 m. gegužės 8 d.  Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-255 Maironio premija skirta Kęstučiui Navakui už eilėraščių knygas „100 du“ ir „Lorelei: 50 meilės laiškų + 50 meilės eilėraščių“
2013 m. gegužės 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-288 Maironio premija skirta poetei Tautvidai Patackienei (Tautvydai Marcinkevičiūtei) už poezijos knygą „Greitaeigis Laiko liftas”.

————————

KULTŪROS PREMIJA

2024 m. kovo 12 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-88 Kauno miesto kultūros premijos skirtos: Martynui Beinariui, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistui; Edmundui Janušaičiui, poetui;  Giedrei Pauliukevičiūtei, kompozitorei; Julijai Pociūtei, meno kūrėjai; Dainiui Svobonui, aktoriui.

2023 m. kovo 28 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-90 Kauno miesto kultūros premijos skirtos: Sauliui Bagaliūnui, aktoriui; Gabrielei Bukinei, solistei; Gediminui Jankui, rašytojui; Jonui Janulevičiui, dirigentui; Tarptautinei meno kūrėjų asociacijai „Freimas“.

2022 m. kovo 22 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-144  Kauno miesto kultūros premijos skirtos: Pranui Grušiui, dailininkui; Ignui Maldžiūnui, fotomenininkui; Raimundui Martinkėnui, kompozitoriui; Algimantui Mikutai, rašytojui; Reginai Tumpienei, architektei.

2021 m. Kauno miesto kultūros premijos skirtos: Daliai Kairaitytei, kompozitorei, muzikologei, pedagogei; Vidmantui Kiaušui (Elmiškiui), poetui, prozininkui; Sigitui Klibavičiui, ilgamečiam Kauno valstybinio lėlių teatro vadovui; Irenai Mikuličiūtei, tapytojai, dailės pedagogei, galeristei; Gintarui Prikockiui ir Astai Prikockienei, architektams (viena premija).

2020 m. Kauno miesto kultūros premijos skirtos: Gintarui Česoniui, fotomenininkui; Tautvidai Patackienei, poetei; Mantui Stabačinskui, choreografui; Gailiūtei Nijolei Tallat-Kelpšaitei, atlikėjai; Kristinai Vaitkūnienei, muzikologei.

2019 m. Kauno miesto kultūros premijos skirtos: Vincui Čižauskui, muzikinio teatro artistui; Laimonui Iniui, rašytojui; Mindaugui Kavaliauskui, fotomenininkui; Audronei Petrašiūnaitei, dailininkei; Aldonai Ruseckaitei, rašytojai, muziejininkei.

2018 m. Kauno miesto kultūros premijos skirtos: Olitai Veronikai Dautartaitei, aktorei; Gintarui Patackui, poetui; Andriui Pukiui, menininkui;  Arvydui Žalpiui, menininkui; Algimantui Broniui Stankevičiui, režisieriui.

2017 m. Kultūros premijos skirtos: Daivai Citvarienei, menotyrininkei; Robertui Keturakiui, rašytojui; Algimantui Kubiliūnui, kompozitoriui; Gyčiui Bernardui Padegimui, režisieriui; Auksei Petrulienei ir Dariui Petruliui, menininkams (viena premija abiems).

2016 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-159 Kultūros premijos skirtos: kompozitorei Zitai Bružaitei už novatoriškos kultūros idėjas, organizuojant tarptautinį festivalį „Iš arti“, aktoriui režisieriui Aleksandrui Rubinovui už aukščiausius laimėjimus tarptautiniuose festivaliuose, fotografijos dėstytojui Donatui Stankevičiui už kūrybinių procesų proveržį Lietuvos ir Pasaulio fotografijos kontekste, ypatingą indėlį Kauno fotografijos galerijos veiklos išskirtinumo sukūrimą, dailininkui dekoratoriui Tadui Šimkui už profesionalaus gatvės meno puoselėjimą viešoje erdvėje.

2015 m. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 balandžio 2 d. sprendimu T-159 Kultūros ir meno premijos lauretėmis paskelbtos performanso menininkė Vaida Tamoševičiūtė ir folkloro specialistė Alvyda Česienė.

2014 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims: Albinui Petrauskui, Viktorui Rudžianskui.

2013 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims: Dovilei Gimberienei, Birūtai Komskienei, Jolantai Šmidtienei.

2012 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims:  Zinaidai Irutei Dargienei,  Algirdui Patackui,  Romualdui Rakauskui, Stanislovui Rubinovui.

2011 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims: Osvaldui Jablonskiui, Donaldui Kajokui, Romualdui Požerskiui, Leonorui Vytautui Striogai, Virginijai Vitkienei.

2010 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims: Kirai Katerinai Daujotaitei, Rolandui Daugėlai, Monikai Vilčinskienei.

2009 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims: Romualdui Čarnai,  Aleksui Dabulskiui, Jurgiui Rimvydui Paliui,  Petrui Palilioniui, Leonardui Zelčiui.

2008 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims:  Gražinai Balandytei, Antanui Algirdui  Bernatoniui, Jurgiui Gimberiui, Aleksandrui Macijauskui, Danutei Marcinkevičienei, Rūtai Reginai Staliliūnaitei Matulionienei, Giedrei Ramunei Pečiulienei ir Mintautui Petrui Pečiuliui, Vladui Stauskui, Rasutei Andriušytei-Žukienei.

2007 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos skirtos šiems asmenims: Aldonai Ragauskaitei-Kuliukienei, Stasiui Ratkevičiui.


APDOVANOJIMAS „FORTŪNA“

2024 m. kovo 18 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-216 „Fortūnos“ statulėle ir premija už geriausius, reikšmingiausius praėjusių metų profesionaliojo teatro kūrėjų darbus Kaune apdovanoti: Valerijus Osadčenko; spektaklio „Gaja Mara“ kūrybinė grupė; spektaklio „Kai mes būsim jauni“ kūrybinė grupė; spektaklio „Liūtas ir paukštis“ kūrybinė grupė; spektaklio „Mozart!“ kūrybinė grupė; spektaklio „Sodas 4.12°“ kūrybinė grupė.

2024 m. kovo 15 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-214 padėkos „Fortūnos“ statulėle ir premija už ilgametį indėlį į scenos meną apdovanotas dainininkas, pedagogas Danielius Vėbra.

2024 m. kovo 18 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-217 „Fortūnos“ diplomu už ryškesnius praėjusių metų profesionaliojo teatro kūrėjų darbus Kaune apdovanoti: Martyna Gedvilaitė; spektaklio „4 Viktorai“ kūrybinė grupė; spektaklio „Baseinas be vandens“ kūrybinė grupė; spektaklio „Iškyla su muzika“ kūrybinė grupė; spektaklio „Nepalaidoti mirusieji“ kūrybinė grupė.

2023 m. kovo 23 d. mero potvarkiu Nr. M-38 padėkos „Fortūna“ skirta šviesų dailininkui Vladimirui Šerstabojevui už ilgametį ir svarų indėlį į Kauno ir Lietuvos scenos meną (Nacionalinis Kauno dramos teatras). 

2023 m. kovo 23 d. mero potvarkiu Nr. M-41  „Fortūnos“ apdovanojimas skirtas:

Šokio spektaklio „Pakankamas atstumas“  kūrybinei grupei ( VšĮ Nuepiko šokio trupė).

Šokio spektaklio  „(M)eilės (m)eilėse“ kūrybinei grupei  (rež. Birutė Letukaitė, Kauno šokio teatras „Aura“).

Solistei Marijai Arutiunovai už Elizabet vaidmenį miuzikle „Elizabet“ (rež. Viktorija Streiča, Kauno valstybinis muzikinis teatras) ir Linos  vaidmenį roko operoje „1972“ (rež. Kęstutis Stasys Jakštas) Kauno valstybinis muzikinis teatras.

Solistei Gitanai Pečkytei už Abigailės vaidmenį operoje „Nabukas“ (rež. Kęstutis Stasys Jakštas, Kauno valstybinis muzikinis teatras).

Spektaklio „Dorianas“ kūrybinei grupei (rež. Robert Wilson, Nacionalinis Kauno dramos teatras).

Spektaklio „Nykstantys žmogeliukai“ kūrybinei grupei (rež. Agnė Sunklodaitė, Kauno valstybinis lėlių teatras).

 

2023 m. kovo 24 d. mero potvarkiu Nr. M-42 „Fortūnos“ diplomai skirti:

Solistui Rokui Laureckiui  už Lukenio vaidmenį miuzikle „Elizabet“ (rež. Viktorija Streiča, Kauno valstybinis muzikinis teatras) ir Kaladės vaidmenį roko operoje „1972“ (rež. Kęstutis Stasys Jakštas) Kauno valstybinis muzikinis teatras.

Indrei Puišytei-Šidlauskienei už šokio spektaklio „Ribos“ ir šokio spektaklio „Pakopa po pakopos“ režisūrą (VšĮ Ulna šokio trupė).

Režisieriui Rokui Lažaunykui už spektaklio „Aš – žvėris“ režisūrą (Kauno valstybinis lėlių teatras).

Hilde Brinchmann už spektaklio „Babelio bokštas“ režisūrą (Nacionalinis Kauno dramos teatras).

Spektaklio „Good Girls“ kūrybinei grupei (rež. Larisa Faber, Kauno miesto kamerinis teatras).

    ————————

PADĖKOS, APDOVANOJIMAI

2015 m.

Julija Reklaitė – už atsakingą redaktoriaus darbą ir svarų indėlį rengiant leidinį „Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas“;
Rūta Leitanaitė – už svarų indėlį rengiant leidinį „Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas“ ir Kauno architektūros populiarinimą;
Marija Drėmaitė – už svarų indėlį rengiant leidinį „Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas“ ir Kauno architektūros populiarinimą;
Giedrė Jankevičiūtė – už svarų indėlį rengiant leidinį „Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas“ ir Kauno architektūros populiarinimą;
Almantas Bružas – už svarų indėlį rengiant leidinį „Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas“ ir Kauno architektūros populiarinimą;
Vaidas Petrulis – už svarų indėlį rengiant leidinį „Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas“ ir Kauno architektūros populiarinimą;
Jolita Kančienė – už svarų indėlį rengiant leidinį „Kaunas 1918–2015. Architektūros gidas“ ir Kauno architektūros populiarinimą;
Daiva Citvarienė – už interaktyvios platformos „Atminties vietos“ (www.atmintiesvietos.lt) įkūrimą ir gyvosios Kauno miesto istorijos puoselėjimą;
Ana Čižauskienė – už interaktyvios platformos „Atminties vietos“ (www.atmintiesvietos.lt) įkūrimą ir gyvosios Kauno miesto istorijos puoselėjimą;
Živilė Bardzilauskaitė – Bergins – už keramikos meno puoselėjimą ir nuoseklų keramikos parodos „Pavasaris“ plėtojimą;
Artūras Morozovas – už jautrumą socialinėms atskirtims ir aktyvius fotografinius liudijimus iš Ukrainos;
Tomas Pabedinskas – už fotografines ir menotyrines idėjas ir iniciatyvas Kauno mieste bei profesionalų jų aktualizavimą;
Eglė Dvarionaitė – Vindašienė – už nenuilstamai vykdomą visuomeninę kultūrinę veiklą ir tautinio meno puoselėjimą bei sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
Už ilgametę kūrybinę veiklą koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ kolektyvų narius: Jonas Sniečkus, Kauno bigbendo atlikėjas; Algirdas Šumskis, Kauno bigbendo atlikėjas; Valerijus Ramoška, Kauno bigbendo atlikėjas; Stefanija Kazlauskienė, choreografinės grupės vadovė; Kęstutis Jauniškis, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ atlikėjas; Dalius Ivanauskas, Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ atlikėjas; Edmundas Gumuliauskas, Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“ atlikėjas
Laura Vasiliauskaitė – Blotnienė, Kauno menininkų namų kultūros renginių koordinatorę – už nuoširdų ir kruopštų darbą įstaigoje kultūros labui;
Stasė Gadliauskienė, Kauno centrinio knygyno direktorę – už istorinio Kauno knygyno veiklos tęstinumo užtikrinimą;
Almyra Bartkevičiūtė Weigel – už šiuolaikinio vizualaus meno puoselėjimą ir tarptautinį bendradarbiavimą, skleidžiant Lietuvos tekstilės idėjas pasaulyje.
Ramūnas Kardelis ir asociaciją „Retromobile“ – už istorinių transporto priemonių išsaugojimą ir judančio muziejaus įsteigimą;
Julius Urbaitis – už karo paveldo išsaugojimą ir muziejaus „Atominis bunkeris“ įsteigimą;
Rytis Zemkauskas – už kultūringus pašnekesius su kauniečiais ir akademiniu Kauno jaunimu;
d„Talent garen“ – už sukurtas puikias sąlygas ugdyti(s) talentus ir plėtoti kūrybines industrijas;
Kavinė „Kultūra“ – už skoningą ir subtilų Kauno kultūrino gyvenimo pagardinimą.
Skulptoriai Kęstutis Lanauskas, Mindaugas Jurėnas, Artūras Burneika ir Tomas Petreikis – už Lietuvos ir Kauno vardą garsinimą.

2014

KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“ kolektyvo vadovai:  Meno ir šokių grupės vadovė Margarita Tomkevičiūtė, choreografė Vilmą Urbonaitė, koncertmeisterį Tadas Kviklį, choro vadovė ir dirigentė Romą Paulauskienė, chormeisteris Gediminas Mickas, orkestro vadovas Raimundas Kukanauskas, kanklių grupės vadovė Asta Jonkutė, kapelos vadovas Romualdas Sadzevičius.

Už Kauno miesto vardo garsinimą apdovanoti Kauno valstybinio choro nariai:
Medaliais:  Bloznelis Tadas, Pajarskas Karolis, Kamičaitienė Regina, Kirdienė Inga, Jakeliūnas Kęstutis, Mažulis Saulius, Butavičienė Aida Birutė, Kalpokas Audrius, Radzevičius Mindaugas, Navickienė Raimonda, Andriuškevičienė Beata.
Padėkos raštais: Rakauskienė Angelė, Stumbrienė Kristina, Šalčiūtė Jurgita, Getautas Jonas, Matulevičius Aleksas, Petrauskas Audrius, Cibulskienė Vida, Čiupienė Gražina, Butkevičienė Aldutė, Hermanienė Veronika, Balčienė Lina, Karpičienė Edita, Sabaliauskienė Vida, Navikauskaitė Neringa, Lankas Evaldas, Klevečka Rimantas, Urbonas Kęstutis, Burneikis Saulius, Butkevičius Zenonas, Dvylaitis Audrius, Kulakauskas Antanas, Leonovas Viktoras, Suchockas Feliksas, Yla Mindaugas, Liutkienė Dalia, Žilinskaitė Jurgita, Kalvaitytė-Vitkauskienė Elena.

Padėkos raštai:
Gintarė Aleksandravičienė,
VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro projektų vadybininkė –  už ilgametį festivalio „Lietuvos teatrų pavasaris“ tradicijos puoselėjimą ir aktyvią organizacinę veiklą;
Juana Gerulienė, VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro buhalterė – už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą įstaigoje kultūros labui.
Kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas“ kolektyvui 10-mečio proga: Neringi Butnoriūtė – už jaunatvišką ir dalykišką požiūrį į naujas knygas; Aurina Venislovaitė – už kūrybiškas senojo Kauno paieškas; Andrius Jakučiūnus – už Vilniaus lango pravėrimą; Romualdas Rakauskas – „Fotovi(t)ražų“ konstruktoriui; Gražina Viktoriji Petrošienė – už pokalbių ciklą „Svetainė“; Lini Greičiuvienė – už įdomią eseistiką;
Dainius Babilas – įstaigos 10-mečio proga už VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centro veiklos plėtojimą ir nuveiktus darbus, pristatant daugiakultūrį Kauną vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
Česlovas Bejeris  – įstaigos 10-mečio proga už nuoširdų darbą kuriant VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centrą ir indėlį į įstaigos veiklą;
Vida Bendoraitienė, buhalterė, įstaigos 10-mečio proga už nuoširdų darbą VšĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centre ir indėlį į įstaigos veiklą;
Eugenijus Nalevaika, galerijos „Meno forma“ įkūrėjas, už naujų parodinių erdvių steigimą, kūrybinių idėjų sklaidą ir šiuolaikinio meno puoselėjimą ir populiarinimą;
Andrius Pukis, Galerijos „Post“ įkūrėjas,  už naujų parodinių erdvių steigimą, kūrybinių idėjų sklaidą ir šiuolaikinio meno populiarinimą;
Nomeda Domeikienė, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė, už bibliotekos veiklos plėtojimą, nuveiktus darbus ir perspektyvias iniciatyvas;
Vita Gelūnienė ir Ed Carroll, visuomenės veikėjai,  už stipraus/tampraus bendruomeniškumo jausmo auginimą, dialogus su Šančių visuomene ir draugiškų zonų sukūrimą;
Jolita Kančienė, architektūros ekspertė, už Kauno veido bruožų paryškinimą ir Kauno tarpukario architektūros populiarinimą;
Vaidas Petrulis, architektūrologas, už Kauno tarpukario architektūros populiarinimą ir architektūros paveldo saugojimo iniciatyvas;
Studijos „Gyva grafika“ komanda, už gatvės meno piešinį „Senelis išminčius“ ir už iniciatyvą prakalbinti miesto sienas;
Asta Vandytė, Kauno kultūros centro „Tautos namai“ etninės veiklos kuratorei, už etninės kultūros puoselėjimą ir iniciatyvas populiarinant lietuvių tautinį kostiumą;
Loreta Raudonikienė,  Kauno kultūros centras „Tautos namai“ metodininkė, organizatorė, už  ilgametį ir nuoširdų darbą puoselėjant tautinį meną;
Vida Liugienė, Kauno kultūros centro „Tautos namai“ buhalterė už ilgametį nuoširdų ir kruopštų darbą įstaigoje kultūros labui;
Laima Stasė Proškutė, Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblio „Linago“ vadovė, už etninės kultūros puoselėjimą ir sklaidą;
Laima Rainienė, Kauno menininkų namų direktoriaus pavaduotoja organizaciniams meno reikalams, už ilgametį nuoširdų darbą stiprinant ir aktyvinant ryšius su profesionaliais kūrėjais mieste ir Lietuvoje.

2013

Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu apdovanoti:
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Bertašienė;
Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu – aviakonstruktorius Vladas Kensgaila, už „Lituanicos“ kopijos sukūrimą;

Padėkos raštai:
Zenonas Girčys, už nuoširdų darbą įamžinant reikšmingus Lietuvos valstybei ir Kaunui istorinius įvykius ir asmenis;
Muzikos grupė „Thundertale“ ir vadovas Laurynas Baškis, už patriotiškumo ugdymą ir skleidimą;
Karinių oro pajėgų orkestro vadovas Ričardas Kukulskis, už nuoširdų bendradarbiavimą organizuojant renginius, skirtus, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą   80-osioms metinėms;
Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ vadovas Arvydas Butas , už nuoširdų bendradarbiavimą organizuojant renginius, skirtus, S.Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-osioms metinėms;
Zenonas Šalna, už bendruomeniškumo ugdymą ir istorinės atminties puoselėjimą;
Gertautas Pagodina, už patriotiškumą ir pilietinę drąsą saugojant S. Dariaus ir S. Girėno atminimą. (S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teikimu);
S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo direktorius Eugenijus Raubickas, už istorinės atminties puoselėjimą ir skleidimą;
Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas, už istorinės atminties puoselėjimą ir skleidimą.
Ansamblio AVE VITA prezidentė Vaiva Kelmelytė, kolektyvo nariai Nijolė ir Rima Masalskiai, Alvydas Pakeltis (kolektyve šoka 23 metus), Nijolė ir Gintaras Skuodai (kolektyve šoka 20 metų).
Vytauto Didžiojo universiteto tautinių šokių ansamblis ,,Žilvitis” ir jų vadovai: Edgaras Šnipaitis, Jurga Senkutė, Roma Paulauskienė – už Kauno aukštųjų mokyklų tautinių šokių kolektyvų festivalio „Ei, studente, sukis vėju!” organizavimą.

2012

Padėkos raštai:
kpt. Ričardas KUKULSKIS, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro kapelmeisteris;
vyr. ltn. Remigijus TERMINAS, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro dirigentas;
srž. mjr. Valdas KUNDROTAS, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės ir kontrolės valdybos vyriausiasis puskarininkis;
Vitalijus APANASENKAS, Lietuvos šaulių sąjungos Šaulių garbės sargybos kuopos vadas;
Regina RAJECKIENĖ, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Informacijos ir edukacijos skyriaus Edukacijos poskyrio vedėjas.

30 metų jubiliejaus proga Kauno šokio teatro „Aura“ darbuotojai ir šokėjai už ilgametį darbą teatre: Kauno šokio teatro „Aura“ direktorė ir choreografė Birūta Letukaitė, šokėjai Rūta Kavaliauskienė ir Saulius Kavaliauskas, vyriausioji buhalterė Irena Kvietkienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rimantas Gužas, festivalio koordinatorė Gintarė Masteikaitė.
Ansamblis „Hansanova“
Kauno miesto muziejus – už sėkmingą Kauno miesto atstovavimą Rygos miesto šventėje.
Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos direktorius Viktoras Daunys už nuoširdžią pagalbą organizuojant renginį „Kauno pavasaris“.
2011 m.Padėkos raštai – už projekto „Einam 2011“ realizavimą:
Kauno kultūros centro „Tautos namai“ direktorius Albinas Vilčinskas, „Romuvos pasažas“ koordinatorė Dovilė Butnoriūtė, „Klasika Miesto sode“ koordinatorė Daiva Lebeliūnaitė,  „Vakarai prie Galerijos“ koordinatorius Henrikas Kupcikevičius, Dūdos Laisvės alėjoje“ koordinatorius Remigijus Žarėnas, „Šokam lindyhopą“ koordinatorius Vaidas Ščepkauskas, projekto koordinatorė Irena Simonauskienė, projekto kuratorė Laima Praškevičienė, projekto kuratorė Jolanta Lakštinienė.
Už pagalbą organizuojant projektą: UAB kino teatras „Romuva“ direktorė Violeta Diržinauskienė, UAB „Miesto sodas“ direktorius Gintautas Ruminas, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerija.

 


KAUNO MIESTO KULTŪROS PREMIJA

 Kauno miesto kultūros premija skiriama kultūros ir meno kūrėjams už šiuos nuopelnus Kaunui:

  • praėjusių metų sėkmingą kūrybinę ir meninę veiklą (aukščiausi laimėjimai respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, ar (ir) novatoriška kultūrinė idėja ir jos įgyvendinimas Kauno mieste, ar (ir) aktyvi veikla profesionaliosios kultūros srityje);
  • ilgametę, aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą Kauno mieste;
  • įsimintiniausią praėjusių metų kultūros iniciatyvą (gali būti skiriama ir kultūros organizacijai, bendruomenei ar kitai iniciatyvinei grupei);
  • geriausią menininko arba menininkų kolektyvo debiutą per praėjusius metus;
  • jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvui už pastarųjų dvejų metų kūrybą (jaunieji menininkai – asmenys nuo 14 iki 29 metų).

Kiekvienais metais skiriamos ne daugiau kaip penkios Kauno miesto kultūros premijos. Skiriamos premijos dydis – 3000 eurų.

Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašas

Teikimo forma

Informaciją teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (+370 37) 20 76 61, el. paštas [email protected]

    MAIRONIO PREMIJA

Maironio premija skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Poetas, kuriam skiriama premija, tampa tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatu. „Poezijos pavasario“ laureatu tampama ir premija tam pačiam asmeniui teikiama tik vieną kartą. Premijos dydis – 3000 eurų.

Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašas 

Teikimo forma

Informaciją teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (+370 37) 20 76 61, el. paštas [email protected]

 

APDOVANOJIMAS „FORTŪNA“

 „Fortūnos“ apdovanojimai skiriami:

„Fortūnos“ statulėlė ir premija:

  • teatralams už geriausius, reikšmingiausius praėjusių metų profesionaliojo teatro kūrėjų darbus Kaune;
  • Kauno teatralams už ilgametį indėlį į scenos meną.

„Fortūnos“ diplomas:

  • teatralams už ryškesnius praėjusių metų profesionaliojo teatro kūrėjų darbus Kaune.

Vienos premijos dydis – 3000 eurų.

Informaciją teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (8-37) 20 76 61, el. paštas [email protected]

Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašas

Teikimo forma

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content