Metų mokytojai

2022 metų mokytojai

Edita Matulionienė, Kauno  1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja

Gražvyda Andrijauskaitė, Kauno šv. Roko mokyklos dailės mokytoja

Fernando Antunez Cid, Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas

Edita Martinkėnienė, Kauno lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Vilija Dabrišienė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytoja.

2021 metų mokytojai

Nomeda Kukulskienė, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų solinio dainavimo mokytoja

Andromeda Rybakovienė, Kauno lopšelio-darželio ,,Spindulys“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Vida Meškauskaitė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos matematikos mokytoja

2020 metų mokytojai

Kazimiera Kasiulevičienė, Kauno lopšelio-darželio ,,Aušrinė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Irina Lazauskienė, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų choreografijos mokytojai metodininkė

Alma Rimkevičė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytojai ekspertė

2019 metų mokytojai

Jūratė Miliauskaitė, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos dainavimo mokytoja ekspertė

Rasa Sadlauskienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

Diana Vaidotienė, Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2018 metų mokytojai

ALBERTUI JUŠKAUSKUI, Kauno Jėzuitų gimnazijos technologijų mokytojui metodininkui už nuoseklią kūrybingą veiklą įgyvendinant projektus, už Kauno miesto garsinimą plačiajame pasaulyje, už nuoseklų gabių mokinių ugdymą, aukštus mokymosi pasiekimus, inovatyvių ugdymo formų plėtojimą ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą mieste ir respublikoje.

GEDIMINUI GRĖSIUI, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos geografijos mokytojui metodininkui, už inovatyvią, aktyvią ir kūrybišką pedagoginę veiklą, siekiant kuo profesionaliau perteikti dalyko žinias naudojant mokinio asmenybę ugdančius metodus, bei aktyvų dalinimąsi sukaupta praktinės veiklos patirtimi su miesto, šalies ir pasaulio mokytojais.

INGRIDAI ŪSIENEI, Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei, mokyklos bendruomenės mylimai ir gerbiamai mokytojai, už nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, veiksmingą pedagoginę veiklą, aukštus ugdytinių rezultatus, aktyvų mokytojo ir mokinio dalyvavimą projektuose, konkursuose, varžybose, mokinių laimėjimus ir jų augimą.

2017 metų mokytojai

RITAI MIGONIENEI, Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei

DANUTEI SABALIAUSKIENEI, Kauno jaunimo mokyklos istorijos mokytojai metodininkei

EGLEI ŽIČKUVIENEI, Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ logopedei

2016 metų mokytojai

ILONAI KNYZELIENEI, Kauno „Saulės“ gimnazijos matematikos mokytojai ekspertei

ARTŪRUI SINKEVIČIUI, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos muzikos mokytojui ir etninės kultūros mokytojui metodininkui

RIMAI TAMAŠAUSKIENEI, Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtojai metodininkei

2015 metų mokytojai

DOMUI BOGUŠEVIČIUI, viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto gimnazijos istorijos mokytojui ekspertui

KSAVERUI PLANČIŪNUI, Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ vadovui muzikos mokytojui ekspertui

INGRIDAI ŽEMANTAUSKIENEI, Kauno Humanitarinės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai

2014 metų mokytojai

IDALIJAI BRAŠKYTEI, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos choreografijos mokytojai ekspertei, mokinių bei tėvų nuomone mylimiausiai mokytojai, už lietuviško šokio kultūros ir tautinio identiteto ugdymo savitumo puoselėjimą, profesionalumą, autentiškos patirties sklaidą, iniciatyvumą, atsakingumą, aktyvią metodinę, kūrybišką, inovatyvią projektinę veiklą, atstovavimą miestui šalyje ir užsienyje

KRISTINAI GEIŠIENEI, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogei, už aktyvią, kūrybišką metodinę ir projektinę veiklą, stiprinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų sveikatą mieste ir šalyje

LAIMAI GIRDAUSKIENEI, Kauno „Saulės“ gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytojai ekspertei už nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, aktyvų mokinių dalyvavimą projektuose, mokinių laimėjimus ir jų augimą, atstovavimą miestui šalyje ir užsienyje

VILIJAI VILKIENEI, Kauno „Varpo“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei, už aktyvų ir kūrybišką darbą mieste ir šalyje diegiant dalykines ir metodines naujoves, nuolatinę ir veiksmingą sąveiką su mokiniais, aktyvų mokytojo ir mokinio dalyvavimą projektuose, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, atstovaujant miestui

JOLANTAI ŽYGIENEI, Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių anglų kalbos mokytojai metodininkei, už kūrybišką dalykinių ir metodinių naujovių įdiegimą, metodinę ir projektinę veiklą, nuoširdų ir inovatyvų darbą vykdant ankstyvojo užsienio kalbų mokymo sklaidą

2013 metų mokytojai

ALVYDAI ČESIENEI, Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio ,,Ratilėlis” vadovei, 1-osios muzikos mokyklos mokytojai ekspertei, už didelius nuopelnus puoselėjant jaunimo tautinę savimonę, muzikinę kultūrą, unikalių tautinės kultūros projektų, koncertų, edukacinių programų, kraštotyrinių ekspedicijų inicijavimą bei organizavimą, aukštus vadovaujamų kolektyvų pasiekimus, gerosios darbo patirties sklaidą mieste bei šalyje, lietuvių tautinio meno garsinimą šalyje

DAINORAI ČIŽINAUSKIENEI, Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas” ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, už vaikų daile besirūpinančių pedagogų vienijimą ir ilgametį sėkmingą vadovavimą Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijai, dalijimąsi vaikų dailės ugdymo patirtimi

STASIUI JURĖNUI, Kauno „Saulės” gimnazijos fizikos mokytojui ekspertui, už rezultatyvų mokinių parengimą konkursams, olimpiadoms, aktyvų ir kūrybišką darbą švietimo įstaigoje, veiksmingą pedagoginę veiklą, patirties sklaidą mieste ir šalyje

PRANEI STANKEVIČIENEI, Kauno „Varpo” gimnazijos biologijos mokytojai ekspertei, už konceptualius darbus švietimo srityje, formuojant ir įgyvendinant švietimo politiką, veiksmingą pedagoginę veiklą ir patirties sklaidą mieste ir šalyje

NIJOLEI MARIJAI TIKUIŠIENEI, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytojai ekspertei, už veiksmingą pedagoginę veiklą ir patirties sklaidą, nuolatinį ir aktyvų mokinių dalyvavimą debatuose, įvairiuose projektuose, konkursuose, olimpiadose, aktyvų kūrybišką darbą švietimo įstaigoje, mieste ir šalyje, diegiant dalykines ir metodines naujoves

2012 metų mokytojai

IVANUI IR TATJANAI KUZMINAMS, Moksleivių techninės kūrybos centro mokytojams ekspertams

SIGITAI DIJOKIENEI, „Saulės” gimnazijos geografijos mokytojai ekspertei

LARISAI GRAŽIENEI, J. Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytojai ekspertei

LINAI KOSTIUKOVIENEI, K. Griniaus progimnazijos istorijos mokytojai ekspertei

JUDITAI SAKALIENEI, Maironio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai

2011 metų mokytojai

DALIAI KLINAVIČIENEI, lopšelio – darželio ,,Aušrinė”, ikimokyklinio ugdymo pedagogei

BIRUTEI MACIULEVIČIENEI, VšĮ KTU gimnazijos, chemijos mokytojai

ASTAI MIKNIENEI, A.Smetonos gimnazijos, choro ,,Lyra” vadovei, muzikos mokytojai

LAIMAI PRANUKEVIČIENEI, KTU Vaižganto vidurinės mokyklos, informacinių technologijų mokytojai

JOLANTAI ŽVIRBLIENEI, S. Daukanto vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojai

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content