Užimtumo didinimo programa 2021

2021–2023 metais Kauno miesto savivaldybėje yra įgyvendinama 2021–2023 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa), kurios uždaviniai yra mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, ugdyti bedarbių socialinius, darbinius įgūdžius ir padidinti jų galimybes susirasti darbą, didinti Kauno miesto gyventojų užimtumą ir mažinti piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių Kauno mieste.

Programos tikslas – didinti asmenų priklausančių žemiau nurodytoms tikslinėms grupėms užimtumą ir integraciją į darbo rinką.

Tikslinė grupė:

1) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

2) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

3) grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

4) piniginės socialinės paramos gavėjai;

5) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

6) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

7) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

8) turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

9) asmenys, patiriantys socialinę riziką;

10) vyresni kaip 40 metų.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

  1. KVIETIMAI. Savivaldybės administracija parengia kvietimus teikti paraiškas pagal programoje numatytas priemones. Paraiškos dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programą yra teikiamos Kvietime nustatyta tvarka ir terminais. Kvietimuose yra nurodomos tinkamos finansuoti veiklos, tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, finansavimo intensyvumas, reikalavimai pareiškėjams ir kitos su Programa susijusios sąlygos.
  2. VERTINIMAS. Paraiškų administracinės atitikties vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka programoje ir Kvietime nurodytus reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
  3. KOMISIJA. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl atitinkančių Programos reikalavimus projektų finansavimo.
  4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtina pareiškėjų, kurių paraiškose nurodytoms veikloms įgyvendinti skiriamas finansavimas, sąrašą.
  5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytais pareiškėjais ir Savivaldybės administracija yra sudaromos biudžeto lėšų naudojimo sutartys. Sutartis su pareiškėjais pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
  6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Vykdytojas įgyvendina paraiškoje nurodytas veiklas ir teikia Savivaldybės administracijai paraiškoje nurodytų veiklų vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal sutartyje nustatytus reikalavimus, terminus ir ataskaitų formas. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka Socialinių paslaugų skyrius kontroliuoja finansuojamų paraiškoje nurodytų veiklų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
  7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės darbuotojai.

Paraiškos forma + deklaracijos forma (atsisiųsti)

PRIEMONĖ TERMINAS SĄLYGOS
9.1 priemonė „Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie yra neįtraukti į kasdienės priežiūros plotus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimo ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus Savivaldybei priskirtuose valstybiniuose ir Savivaldybės žemės sklypuose“ (toliau – priemonė) 2021 m. kovo 5 d. 15.45 val.  atsisiųsti
9.2 priemonė „Skatinti bedarbių asmenų užimtumą, remiant fizinių asmenų darbo vietų steigimo, įrengimo išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas ir įdarbinant nurodytos tikslinės grupės atstovus“ (toliau – priemonė) 2021 m. kovo 5 d. 15.45 val.  atsisiųsti
9.3 priemonė „Skatinti bedarbių asmenų įsitraukimą į darbo rinką sukuriant perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių suteikimo galimybes“ (toliau – priemonė) 2021 m. kovo 5 d. 15.45 val.  atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programa atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas  atsisiųsti
Paraiška dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programą + Pareiškėjo deklaracija atsisiųsti
Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programos priemonėms (išskyrus 9.2 priemonę) įgyvendinti sutartis atsisiųsti
Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programos 9.2 priemonei įgyvendinti sutartis atsisiųsti
Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo atmestų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuojamų projektų sąrašas  atsisiųsti
Nefinansuojamų projektų sąrašas  atsisiųsti

Informacija ir konsultacija dėl paraiškų pildymo, teikimo, priėmimo ir paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties priemonei ir kt.) teikiama darbo dienomis I–IV nuo 8 val. iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. pietūs).

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR. EL. PAŠTAS
Socialinių paslaugų skyrius Sigita Liatekė +370 614 79557 sigita.liateke@kaunas.lt

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content