Siunčiama nuotrauka

Prekyba, paslaugos, reklama

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Išorinės reklamos įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo ir vykdymo darbo grupės 2020 m. gegužės 19 d. sprendimu (protokolo Nr. 29-13-53) Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 26 d. paskelbtas Vietų, kurias konkurso tvarka numatoma suteikti mažo ir vidutinio formato reklaminiams įrenginiams įrengti, viešas konkursas nutraukiamas.

Vadovaujantis Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1382-601/2020, stabdomos Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 27 d. paskelbto viešo konkurso dėl vietų mažo ir vidutinio formato reklaminiams įrenginiams įrengti suteikimo procedūros iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

2020-02-26

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA VIETŲ, KURIAS KONKURSO TVARKA NUMATOMA SUTEIKTI MAŽO IR VIDUTINIO FORMATO REKLAMINIAMS ĮRENGINIAMS ĮRENGTI, KONKURSĄ

 

Konkurso tikslas – teisės suteikimas įrengti ir eksploatuoti terminuotą laiką reklaminius įrenginius konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos Kauno miesto socialinės infrastruktūros plėtrai (toliau – parama) dydį vieniems metams už konkrečią vietą reklaminio įrenginio (toliau – RĮ) įrengimui ir eksploatavimui.

Reikalavimai konkurso dalyviams nurodyti Vietų suteikimo reklaminiams įrenginiams įrengti (statyti) ant Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomos žemės, statinių ar kitų objektų viešo konkurso organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A-2513 ir paskelbtame Teisės aktų registre (TAR).

Konkrečių vietų, kurių suteikimui skelbiamas šis konkursas, sąrašas, su nurodytais terminais nuo kada suteikiama konkreti vieta, ir techninė specifikacija – reikalavimai mažo ir vidutinio formato RĮ ir jo įrengimo (statymo) reikalavimai pateikiama skelbimo prieduose.

Minimalus metinės paramos dydis 500 (penki šimtai) Eur už kiekvieną vietą, dėl kurios dalyvaujama konkurse.

Užstato dydis – 100 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną vietą, dėl kurios dalyvaujama konkurse.

Konkurso laimėtojas kiekvienai vietai su Savivaldybės administracija turės sudaryti sutartį pagal Aprašo priede pateiktą sutarties formą, kuri patvirtins Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti RĮ konkrečioje vietoje. Sudaręs sutartį Konkurso laimėtojas nuo sutartyje nurodytos konkrečios vietos suteikimo dienos įgis teisę įrengti ir eksploatuoti RĮ konkrečioje vietoje penkerius metus (su galimybe pratęsti sutartį (sutikimą) ne daugiau kaip penkeriems metams) nuo leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo dienos.

RĮ turės būti įrengtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutartyje nurodytos konkrečios vietos suteikimo dienos.

Norintys dalyvauti šiame konkurse turi užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas dalyvio ir konkurso pavadinimas, dalyvio elektroninio pašto adresas, pageidaujama konkreti RĮ įrengimo (statymo) vieta (toliau – pagrindinis vokas) pateikti lietuvių kalba surašytus šiuos dokumentus:

 1. Aprašo priede pateiktos formos paraišką dalyvauti šiame konkurse kiekvienai konkrečiai vietai, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, jei paraišką teikia juridinis asmuo, arba fizinio asmens ar jo įgalioto asmens, jei paraišką teikia fizinis asmuo. Konkurso dalyvis kiekvienoje paraiškoje konkrečiai vietai privalo pateikti informaciją apie konkurso dalyvio kontaktinį asmenį (jo vardas, pavardė, telefonas, adresas, el. pašto adresas).
 2. Juridinių asmenų registro išrašą, jei paraišką teikia juridinis asmuo, arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) kopiją, jei paraišką teikia fizinis asmuo.
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka konkurso dalyvio atstovui išduoto įgaliojimo, suteikiančio teisę atstovauti konkurso dalyviui (jeigu paraišką pateikė konkurso dalyvio įgaliotas asmuo), kopiją.
 4. Dokumentą (banko išduotą kvitą arba mokėjimo pavedimą su banko žyma), patvirtinantį konkurso skelbime nurodyto užstato už paraiškoje nurodytą konkrečią vietą pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT414010042500050290, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, konkursinio pasiūlymo paraiškoje galiojimui užtikrinti.
 5. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris turi būti įdėtas į pagrindinį voką, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama konkreti RĮ įrengimo (statymo) vieta, nurodyta konkurso skelbime, ir užrašas „Pasiūlymas“ – Aprašo priede pateiktos formos pasiūlymą su siūlomu paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžiu vieniems metams.
 6. atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris turi būti įdėtas į pagrindinį voką, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama konkreti RĮ įrengimo (statymo) vieta, nurodyta konkurso skelbime, ir užrašas „Projektas“ – RĮ projektą.

6.1. RĮ projektą sudaro:

6.1.1. aiškinamasis raštas (aprašomos medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.);

6.1.2. esamos situacijos schema;

6.1.3. RĮ brėžiniai, konstrukcijų detalės;

6.1.4. RĮ vaizdas esamoje aplinkoje (vizualizacija, fotonuotrauka su projektuojamo RĮ vaizdu).

 1. Paraiškų vertinimo kriterijai:

7.1. RĮ projektų atitiktis konkurso reikalavimams;

7.2. Didžiausias paramos už kiekvieną konkrečią vietą Kauno miesto socialinės infrastruktūros plėtrai dydis vieniems metams.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurso paraiškos, kurios neatitiks nors vieno iš Aprašo 16.1 – 16.4 papunkčiuose (šio skelbimo 1 – 4 punktuose) nustatytų reikalavimų, nevertinamos ir atmetamos.

Išorinės reklamos įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo ir vykdymo darbo grupės posėdis, kuriame bus atplėšiami pagrindiniai vokai (nedalyvaujant konkurso dalyviams) vyks 2020 m. kovo 27 d. 11.00 val. 205 kab., Laisvės al. 96, Kaunas.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos ir registruojamos nuo 2020 m. vasario 27 d. 8.00 val. iki 2020 m. kovo 26 d. 16.00 val. Savivaldybės administracijos  Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (2 darbo vietoje) Laisvės al. 94, Kaunas.

Konkurso laimėtojai bus paskelbti Kauno miesto savivaldybės interneto  puslapyje  www.kaunas.lt.

Išsamesnę informaciją suteiks Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Baniulienė, tel. (8-37) 42 43 92, el. paštas: jurate.baniuliene@kaunas.lt.

 

Techninė specifikacija

Vietų sąrašas

Klausimai-atsakymai

Kauno miesto savivaldybės administracija

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content