DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIŲ KADASTRO NR. 1901/0284:254, NR. 1901/0284:280, NR. 1901/0284:373, NR. 1901/0284:634, PRIE RAUDONDVARIO PL., KAUNE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

2020.04.14 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1241 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIŲ KADASTRO NR. 1901/0284:254, NR. 1901/0284:280, NR. 1901/0284:373, NR. 1901/0284:634, PRIE RAUDONDVARIO PL., KAUNE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“

Skip to content