Pradedami rengti

(2015-07-10)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų (1A1ž(p), 2I1ž, 3I1m. 5I1m), Aukuro g. 26, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorės – Regina Gražina Makarevičienė, Stanislava Makarevičienė. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų (1A1ž(p), 2I1ž, 3I1m. 5I1m), Aukuro g. 26, Kaune, reikalingą pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų (1A1ž(p), 2I1ž, 3I1m. 5I1m), Aukuro g. 26, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-06-02)

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kauno m., Kiškių g. 16 (kadastrinis Nr. 1901/0245:45) 0,1839 ha, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo Kiškių g. 16 padalinimas į tris žemės sklypus.

Iniciatorius – Ramūnas Randis, Sandra Černevičienė.

Rengėjas – UAB GEOMA LT , tel. 8-37-208097; info@geoma.lt.

Susipažinti su projektu galima UAB GEOMA LT patalpose Kaunas, K.Donelaičio g.33-106a nuo 2015-06-15 iki viešo svarstymo, kuris įvyks 2015-07-02 (10 val). Pasiūlymus ir pastabas teikti rengėjui.


(2015-05-28)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo 0,0555 ha ploto Žeimenos g.32, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatato 1A1p, esančio Žeimenos g.32, Kauno m., eksplotavimui pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Iniciatorius- Ramūnasa Pocevičius, Vytautas Pocevičus gyv. Žeimenos g.32, Kaune, tel.861201068

Rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė, projekto vadovė- Jolita Zigmantienė tel. 8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-06-01 10 d.d plano rengėjo patalpose: Naujakurių g.3, Raudondvario k, Kauno r.sav., bei motyvuotus pasiūlymus , pastabas teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai ( Laisvės al. 96, 44251, Kaunas).


(2015-05-14)

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 7300 kv. m teritorijos prie Žaisos g. (prie Garšvės g. 5), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto tikslas – suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti.

Dėl informacijos apie teritorijos prie Žaisos g. (prie Garšvės g. 5), Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Eglę Vaitiekūnaitę tel. (8 37) 22 01 05.


(2015-05-13)

Informuojame apie rengiamą sklypo Vilnų g. 17, Kaune, planą, prilyginamą teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo tikslas: žemės sklypo suformavimas prie pastatų Vilnų g. 17 (1A1m, 3I1p).

Pareiškėjas: Aušra Mačiulytė, gyv. Vilnų g. 17, Kaune, tel.: 8 608 60237.

Rengėjas: arch. Vygantas Alaunė, Putvinskio g. 44-1, Kaunas, el.p. vygantas.alaune@gmail.com, tel.8 610 67422.

Planavimo pagrindas: Kauno m.sav. administracijos direktoriaus 2012-04-17 įsakymas Nr.A-1400 ir Kauno m.sav. administracijos Urbanistikos skyriaus 2012-04-23 išduoti sklypo plano rengimo reikalavimai Nr. SPR-8100.

Susipažinti su rengiamu sklypo planu rengėjo patalpose bei teikti pasiūlymus Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas) galima iki 2015 m. birželio 1 d.


(2015-05-11)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Planavimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Skaudvilės g.7, Kaune.

Iniciatorius – Martynas Matusevičius, gyv. Skaudvilės g.7, Kaunas

Plano rengėja: Neringa Rukšnaitienė, MB „Geodus“,Klonio g.6, 50168 Kaunas, tel. 8 610 49545, el.p.geodus8@gmail.com.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-23d. įsakymas Nr. A-3677 „Dėl žemės sklypo Skaudvilės g.7, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“. Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-01-16d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9634.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015m. gegužės mėn., 13d. iki 2015 gegužės 27d. adresu: Klonio g.6, 50168 Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-05-06)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Planavimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Technikumo g. 19, Kaune

Pareiškėjas – Nijolė Kablienė

Plano rengėjas: UAB „Inventora“ K.Donelaičio g. 78, Kaunas“, tel/fax. 837 225470, m. tel.865913761, el. p. ma.sadauskas@gmail.com

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-05-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Vytauto g. 8, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo iniciatoriai – Albertas Bagdonavičius, Raimonda Jaruševičienė.
Projekto tikslas – žemės sklypo Vytauto g. 8, Kaune, padalijimas į du sklypus.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Vytauto g. 8, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę. tel. 837 422582.


(2015-04-30)

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 761 kv. m žemės sklypo prie statinio (A-1, unikalusis Nr. 4400-2228-8537) tarp pastatų Pašilės g. 37 ir Gričiupio g. 13, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Dėl informacijos apie 761 kv. m žemės sklypo prie statinio (A-1, unikalusis Nr. 4400-2228-8537) tarp pastatų Pašilės g. 37 ir Gričiupio g. 13, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Gailutę Nezabitauskienę tel. (8 37) 22 01 04.


(2015-04-29)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato J. Borutos g. 16 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – VšĮ Kauno Šančių poliklinika. Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą prie pastato (ambulatorija) J. Borutos g. 16. Dėl informacijos apie žemės sklypo J. Borutos g. 16 formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-04-29)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Rusmenių g. 8, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Dalė Ilgavyžienė. Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą prie pastatų Rusmenių g. 8 eksploatavimui. Dėl informacijos apie žemės sklypo Rusmenių g. 8, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-04-29)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Žaisos g. 8, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kazė Ožeraitienė. Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą prie pastatų Žaisos g. 8 eksploatavimui. Dėl informacijos apie žemės sklypo Žaisos g. 8, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-04-28)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Vasarvietės g. 23A (kad. Nr. 1901/0049:56), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas: žemės sklypo padalijimas, adresu Vasarvietės g. 23A, Kaune.

Projekto rengimo pagrindas:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 02 25 d. įsakymas Nr. A-558 ,, Dėl žemės sklypo Vasarvietės g. 23A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015 m. kovo 2 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9686.

Iniciatorius: Veronika Lazdauskienė, tel. 8 655 55855.

Rengėjas: UAB “DUX PROJEKTAI“, Kapsų g. 72-3, LT-44141, Kaunas, tel. nr. 8 682 06266. el. paštas – info@ub-group.lt.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-04-29 iki 2015-05-14 imtinai projekto rengėjo patalpose Kapsų g. 72-3, Kaune.

Dėl informacijos apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą galite kreiptis į savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę M.Vertelienę, tel. (8 37) 20 77 43.


(2015-04-28)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų Strazdo g. 17, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (nuosavybės teisių atkūrimui). Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų Strazdo g. 17, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Eglę Vaitiekūnaitę tel. (8 37) 22 01 05.


(2015-04-27)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Vasarvietės g. 23A (kad. Nr. 1901/0049:56), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas: žemės sklypo padalijimas, adresu Vasarvietės g. 23A, Kaune.

Projekto rengimo pagrindas:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 02 25 d. įsakymas Nr. A-558 ,, Dėl žemės sklypo Vasarvietės g. 23A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015 m. kovo 2 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9686.

Iniciatorius: Veronika Lazdauskienė, tel. 8 655 55855.

Rengėjas: UAB “DUX PROJEKTAI“, Kapsų g. 72-3, LT-44141, Kaunas, tel. nr. 8 682 06266. el. paštas – info@ub-group.lt.

Dėl informacijos apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą galite kreiptis į savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę M.Vertelienę, tel. 20 77 43.


(2015-04-15)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo, esančio Kauno m. Rokų g. 52, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių jų eksploatavimui.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas.

Planavimo iniciatoriai: Rimanta Žirguliavičienė, gyv. Maišio g. 35 Kaunas, tel. 8-609-81179 ir Rūta Stankevičienė, gyv. Rokų g. 52.

Plano rengėjas: IĮ „Vitmeta“ projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.

Dėl informacijos apie žemės sklypo, Rokų g. 52, formavimo ir pertvarkymo projektą galite kreiptis į savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę N.Zinkevičienę, tel. 422240.


 

(2015-03-30)

Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypų Mirtų g. 12A (kadastro Nr. 1901/0235:24) ir Mirtų g. 12, Kaune (kadastro Nr. 1901/0235:181), Kaune formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo iniciatoriai VIDAS ČEBATAVIČIUS (adresas korespondencijai- Servitutų g. 80-2, Kauno m.; elektroninio pašto adresas- visas@adampolis.lt; tel. 8 (699) 21835. ILONA ČEBATAVIČIENĖ, LEONIJA BIRUTĖ LINKIENĖ, VIDA JACINTA NOREIKIENĖ.

Projekto tikslas- įregistruotų žemės sklypų Mirtų g. 12A (kadastro Nr. 1901/0235:24) ir Mirtų g. 12, Kaune (kadastro Nr. 1901/0235:181), Kaune sujungimas į vieną sklypą ir padalijimas į tris pagal notariškai nustatytą naudojimosi tvarką ir nuosavybės teise valdomus žemės sklypų plotus.

Planavimo uždaviniai: dviejų sklypų sujungimas į vieną, padalinimas į tris, naujos įvažos į naujai suplanuotą sklypą suformavimas, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, servitutų nustatymas, patikslinimas, panaikinimas, gretimybių ir jų teisinio statuso nurodymas, viešo svarstymo su visuomene procedūrų tikslus atlikimas.

Plano rengėja- UAB „I.K.S. studija“, į. k. 135990698, atstovaujama direktorės- architektės Ingos Korytės Stanionienės. Buveinės adresas- Jaunųjų talkininkų g. 23-1, Kauno m.; elektroninio pašto adresas- inga.stanioniene@iksstudija.lt; tel. 8 (687) 91105. Plano vadovas- Vytautas Martinonis, atestato Nr. A 965.

Dėl informacijos apie šių sklypų pertvarkymą galite kreiptis į planavimo iniciatorių atstovą Vidą Čebatavičių ar plano renėjos atstovę Ingą Korytę Stanionienę laikotarpyje nuo 2015-03-30 iki 2015-04-14 imtinai.


(2015-03-24)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Mosėdžio g.37, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Jonas Neverauskas, Julė Šeškevičienė, Ričardas Neverauskas. Projekto tikslas – įregistruoto žemės sklypo Mosėdžio g. 37, Kaune, padalijimas į keturis atskirus žemės sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Mosėdžio g.37, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienė, tel. 20 77 43.


(2015-03-23)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Sandėlių 9A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB „FRETUS“. Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastato (1P1p) Sandėlių 9A eksploatavimui. Dėl informacijos apie žemės sklypo Sandėlių 9A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą S. Pūtvį, tel. 20 70 41.


(2015-03-20)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie statinio Tilžės g. 30, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (nuosavybės teisių atkūrimui). Dėl informacijos apie žemės sklypo prie statinio Tilžės g. 30, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Gailutę Nezabitauskienę tel. (8 37) 22 01 04.


(2015-03-20)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo žemės sklypo Dobilios g. 27, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo Dobilios g. 27, Kaune, padalijimas į sklypus su tikslu statyti gyvenamuosius pastatus.

Iniciatoriai – Liutauras Labanauskas, Arvydas Stanislovas Šustauskas, Dainius Šustauskas, Laura Liūdžiūtė, Ovidijus Naujalis, Mykolas Januška, Piliuonos g. 24, Kaunas, tel.Nr.: 8 686 80 700 .

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėja – projekto vadovė Inga Tarnauskienė, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel.Nr.: 8 698 11 891, el.p.: inga.tarnauskiene@gmail.com.

Su parengto projekto sprendiniais nuo 2015–03–20 iki 2015–04-02 galima susipažinti projekto rengėjo patalpose (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel.Nr. 8 698 11 891) ir Panemunės seniūnijoje, Perlojos g. 29, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-19)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:808) Armališkėse formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorė – Stasė Laukienė. Projekto tikslas –žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:808) Armališkėse padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirtes žemę su tikslu statyti gyvenamus pastatus. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:808) Armališkėse formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-03-18)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Birželio 23-iosios g. 16, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – butų savininkų bendrija „Varpas“. Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį, adresu Birželio 23-iosios g. 16, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Birželio 23-iosios g. 16, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Vertelienę, tel. 20 77 43.


(2015-03-18)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų Grybo aklg. 4, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Selvestras Kaminskas. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų Grybo aklg. 4, Kaune, reikalingą pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų Grybo aklg. 4, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-03-17)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0091:122) Pramonės pr. 16, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Univesa“. Projekto tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0091:122) Pramonės pr. 16, Kaune, padalijimas atskirus sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0091:122) Pramonės pr. 16, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


(2015-03-16)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 51, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo iniciatorė – Sonata Matz. Projekto rengimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu. Dėl informacijos apie žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 51, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę J. Batūraitę tel. 20 70 43.


(2015-03-16)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:51) Armališkėse formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Bronius Jankauskas. Projekto tikslas –žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:51) Armališkėse padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirtes žemę su tikslu statyti gyvenamus pastatus. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:51) Armališkėse formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-03-12)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Žeimenos g. 139 ir 137A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Greta Šarakauskienė, Jonas Šarakauskas, Dalius Zigmantas Šarakauskas, Vytis Mackevičius, Skirmantė Štriupkaitė, Algirdas Simanavičius. Projekto tikslas – įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų Žeimenos g. 139 ir 137A sujungimas ir padalijimas į tris sklypus, nustatant naudojimo būdą. Dėl informacijos apie žemės sklypų Žeimenos g. 139 ir 13, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Bukėnienę, tel. 42 22 40.


(2015-03-09)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Bangų g. 12, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorė – Zita Drilingienė. Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų 1A1ž ir 3I1p, Bangų g. 12, Kaune eksploatavimui. Dėl informacijos apie žemės sklypo Bangų g. 12, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Živilę Šabūnienę, tel. 42 47 39.


(2015-03-09)

Informuojame, kad pradedamas rengti 19691 kv.m ploto žemės sklypo 9-ojo Forto g. 35A, Kaune, ir 12543 kv.m ploto žemės sklypo 9-ojo Forto g. 33B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Rima Elena Bričkus. Projekto tikslai:Įregistruotų žemės sklypų 9-ojo Forto g. 35A ir 9-ojo Forto g. 33B, Kaune, sujungimas ir padalijimas į du žemės sklypus, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, rekreacinės teritorijos. Projekto rengėjas: UAB V PROJEKTAI. Dėl informacijos apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą galima kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Ingą Janavičienę, tel. 8 (37) 207743.


(2015-03-09)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų Elektrėnų g. 8A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Saulius Navika, Juozas Stanelis, Diana Stanelienė. Projekto tikslas – naudojamo žemės sklypo prie pastatų (1G2p, 34G1b, 54F1g) Elektrėnų g. 8A, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų Elektrėnų g. 8A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


2015-03-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Pavasario g. 14, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto tikslas – žemės sklypo Pavasario g. 14, Kaune padalijimas. Dėl informacijos apie žemės sklypo Pavasario g. 14, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Živilę Šabūnienę, tel. 42 47 39.


2015-03-06

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Svirbygalos g. 11, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Eglė Jankauskienė ir Lukas Jankauskas. Projekto tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie esamo žemės sklypo Svirbygalos g. 11, Kaune eksploatavimui. Dėl informacijos apie žemės sklypo Svirbygalos g. 11, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Živilę Šabūnienę, tel. 42 47 39.


2015-03-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie statinio Medekšinės g. 28A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (nuosavybės teisių atkūrimui). Dėl informacijos apie žemės sklypo prie statinio Medekšinės g. 28A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Gailutę Nezabitauskienę tel. (8 37) 22 01 04.


2015-03-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų Kuosų g. 17, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (nuosavybės teisių atkūrimui). Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų Kuosų g. 17, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Gasilutę Nezabitauskienę tel. (8 37) 22 01 04.


2015-03-05

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Brolybės g. 2, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Virginijus Gaidys, Jurgita Gaidė, Dainius Vaitkevičius, Audronė Vaitkevičienė. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Brolybės g. 2. Dėl informacijos apie žemės sklypo Brolybės g. 2, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Bukėnienę, tel. 42 22 40.


2015-03-05

Informacija apie rengiamą žemės sklypų kadastro Nr. 1901/0200:79, adresu Juozapavičiaus g. 31C, Kaunas ir kadastro Nr. 1901/0200:78, adresu Juozapavičiaus g. 31D, Kaunas formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypų kadastro Nr. 1901/0200:79, adresu Juozapavičiaus g. 31C, Kaunas ir kadastro Nr. 1901/0200:78, adresu Juozapavičiaus g. 31D, Kaunas formavimo ir pertvarkymo projektą.

Žemės sklypo, formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079.

Formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslas: Gretimų žemės sklypų kurių kadastro Nr. 1901/0200:79 ir kadastro Nr. 1901/0200:78 ribų keitimas, nesuformuojant atskiro žemės sklypo.

Formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracija (Laisvės al. 96 LT-44251 Kaunas, tel. 8 37 422608, el. p. info@kaunas.lt .

Formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatoriai: UAB „Ekoterma“ (Juozapavičiaus pr. 31E LT-45257 Kaunas, tel. 8 37 342405 el. p. info@ekoterma.lt ) UAB „PV ir S“ (Pašilės g. 59-12 LT-51312 Kaunas, tel 8 698 82938, el p. sigitapetrik@gmail.com ).

Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas: IĮ „Topomatas“ (Barzdų g. 4, LT-46412 Kaunas tel. 8 610 04001 arba 8 601 26132, el.p.: geodara@info.lt ).

Su rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2015 m. kovo 12 d. iki 2015 m. kovo 26 d. projekto rengėjos IĮ „Topomatas” patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2015 m. kovo 26 d. projekto iniciatorėms, arba projekto rengėjai, šiame skelbime nurodytais adresais.


2015-03-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų Kęstučio g. 74A ir Kęstučio g. 74B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Kauno kamerinis teatras ir Kauno valstybinis muzikinis teatras, projekto tikslas – sklypo suformavimas prie turimo pastato (2C1m) Kęstučio g. 74A ir pastatų (1B2p, 3B1p) Kęstučio g. 74B. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų Kęstučio g. 74A ir Kęstučio g. 74B, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590


2015-03-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų (5A2p, 2I1ž, 3I1ž) Bartuvos g. 8A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Vidas Puikis ir Algis Vansevičius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų (5A2p, 2I1ž, 3I1ž) Bartuvos g. 8A, Kaune, reikalingą pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo pastatų (5A2p, 2I1ž, 3I1ž) Bartuvos g. 8A, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


2015-03-04

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato (45B2p) Draugystės g. 19B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Ignera NT“. Projekto tikslas – naudojamo valstybinės žemės sklypo prie pastato (45B2p) Draugystės g. 19B, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato (45B2p) Draugystės g. 19B, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


2015-03-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0144:358) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0144:361) Vėdrynų g. 7, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Edmonas Geltuvas, Irma Geltuvienė. Projekto tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0144:358) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0144:361) Vėdrynų g. 7, Kaune, sujungimas į vieną sklypą. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0144:358) ir žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0144:361) Vėdrynų g. 7, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


2015-03-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2I1ž) V. Taujenio g. 5, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kęstutis Kaluževičius. Projekto tikslas – naudojamo žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2I1ž) V. Taujenio g. 5, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2I1ž) V. Taujenio g. 5, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


2015-03-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato Guobų g. 43, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Loreta Kazlauskienė. Projekto tikslas – naudojamo žemės sklypo prie pastato Guobų g. 43, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato Guobų g. 43, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


2015-03-02

Informuojame, kad pradedamas žemės sklypo prie pastatų (1A1p, 2I1p, 3G1p) Gryžuvos g. 7, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Zosė Jegelavičienė, Žydrūnas Jegelavičius, Stasė Kuzmickienė. Projekto tikslas – naudojamo žemės sklypo prie pastatų (1A1p, 2I1p, 3G1p) Gryžuvos g. 7, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų (1A1p, 2I1p, 3G1p) Gryžuvos g. 7, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


 

(2015-02-27)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Rusmenių g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Dalė Ilgavyžienė. Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą prie pastatų Rusmenių g. 8. Dėl informacijos apie žemės sklypo Rusmenių g. 8 formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-02-27)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Lauko g. 1 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Alfonsas Šustauskas. Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą prie pastatų Lauko g. 1. Dėl informacijos apie žemės sklypo Lauko g. 1 formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-02-26)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Bivylių g. 6, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Antanas Šimkus. Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas į du sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Bivylių g. 6, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Janiną Strazdauskienę, tel. 42 47 39.


(2015-02-26)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato (1V2p) Gintaro g. 35, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB ,,Turto valdymo firma“. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastato (1V2p) Gintaro g. 35, Kaune, reikalingą pastatui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato (1V2p) Gintaro g. 35, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-02-26)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato Vilniaus g. 28A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Rūta Stachavičienė ir Deividas Stachavičius, projekto tikslas – sklypo suformavimas prie turimo pastato (3H0b). Dėl informacijos apie žemės sklypo Vilniaus g. 28A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590.


(2015-02-26)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato Nemuno g. 45A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Vytautas Baltušis, projekto tikslas – sklypo suformavimas prie turimo pastato (2A2p). Dėl informacijos apie žemės sklypo Nemuno g. 45A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 4255902015-02-26.


(2015-02-26)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Vasarvietės g. 23A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Veronika Lazdauskienė. Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas, adresu Vasarvietės g. 23A, Kaunas. Dėl informacijos apie žemės sklypo Vasarvietės g. 23A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Vertelienę, tel. 20 77 43.


(2015-02-26)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo Technikumo g. 19, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo iniciatorė – Nijolė Kablienė. Projekto rengimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu. Dėl informacijos apie žemės sklypo Technikumo g. 19, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę J. Batūraitę tel. 20 70 43.


(2015-02-24)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo V. Krėvės pr. 14A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Ema Pakalnienė. Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį, adresu V. Krėvės pr. 14A, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo V. Krėvės pr. 14A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Vertelienę, tel. 20 77 43.


(2015-02-23)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Šilainių pl. 22, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Loreta Grubliauskienė ir Egidijus Grubliauskas. Projekto tikslas – žemės sklypo Šilainių pl. 22, Kaune, padalijimas į du sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Šilainių pl. 22, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienė, tel. 20 77 43.


(2015-02-20)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Josvainių g. 12, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Laima Krajevienė ir Marius Jagelavičius. Projekto tikslas – žemės sklypo Josvainių g. 12, Kaune, padalijimas į du sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Josvainių g. 12, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-02-17)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Pakraščio g. 43A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Mindaugas Kliunka. Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį, adresu Pakraščio g. 43A, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Pakraščio g. 43A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Vertelienę, tel. 20 77 43.


(2015-02-13)

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo J. Čapliko g. 21, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: Įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu J. Čapliko g. 21, Kaune.

Pareiškėjas – Petras Jakštas, J. Čapliko g. 21, Kaunas.

Plano rengėjas: UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23 – 4, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44313, tel.(8 37) 244356.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2015-02-13 iki 2015-03-02 plano rengėjo patalpose Miško g. 23, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu laikotarpio pabaigos.


(2015-02-13)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Pryšmančių g. 32, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Raimundas Mačiulis. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto (apie 220 kv. m) prijungimas prie besiribojančio žemės sklypo Pryšmančių g. 32, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Pryšmančių g. 32, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę I. Janavičienę, tel. 20 77 43.


(2015-02-13)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Baltų pr. 149, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Albinas Žukauskas. Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį, adresu Baltų pr. 149, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Baltų pr. 149, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienė, tel. 20 77 43.


(2015-02-12)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Lazūnų g. 63, 65, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Loreta Zeleniakienė. Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį, adresu Lazūnų g. 63, 65, Kaune. Dėl informacijos apie žemės Lazūnų g. 63, 65, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Vertelienę, tel. 20 77 43.


(2015-02-12)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato (1F1p) Neries krantinėje 16S, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB ,,Vandens linija“. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamam pastatui (1F1p) Neries krantinėje 16S, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato (1F1p) Neries krantinėje 16S, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-02-12)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato (1F1p) Neries krantinėje 16S, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB ,,Vandens linija“. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamam pastatui (1F1p) Neries krantinėje 16S, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato (1F1p) Neries krantinėje 16S, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-02-11)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato (1A3p) R. Kalantos g. 55, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Nakvynės namai. Projekto tikslas – naudojamo žemės sklypo prie pastato (1A3p) R. Kalantos g. 55, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato (1A3p) R. Kalantos g. 55, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


(2015-02-11)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato (1A3p) Palemono g. 55, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Nakvynės namai. Projekto tikslas – naudojamo žemės sklypo prie pastato (1A3p) Palemono g. 55, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato (1A3p) Palemono g. 55, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Mariją Jurevičienę tel. (8 37) 42 44 22.


(2015-02-10)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų prie dalies statinių b1, b2 (unikalus Nr. 1999-7017-2017) Plytinės g., Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB „ARV-Auto“. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypus prie dalies statinių b1, b2 (unikalus Nr. 1999-7017-2017) Plytinės g., Kaune, reikalingus statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypų prie dalies statinių b1, b2 (unikalus Nr. 1999-7017-2017) Plytinės g., Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją M. Nistelytę, tel. 42 33 82.


(2015-02-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0282:36) Maironiškiuose, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Darbo Garantas“. Projekto tikslas – žemės sklypo paskirties keitimas ir padalijimas į sklypus (numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas). Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0282:36) Maironiškiuose, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Janiną Strazdauskienę, tel. 42 47 39.


(2015-02-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Didžiojoje g. 10 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kęstutis Vitkauskas. Projekto tikslas – padalyti žemės sklypą Didžiojoje g. 10. Dėl informacijos apie žemės sklypo Didžiojoje g. 10 formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-02-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų Upelio g. 30, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (nuosavybės teisių atkūrimui). Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų Upelio g. 30, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Eglę Vaitiekūnaitę tel. (8 37) 22 01 06.


(2015-02-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų Gedimino g. 3, 5, 5A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (nuosavybės teisių atkūrimui). Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų Gedimino g. 3, 5, 5A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Eglę Vaitiekūnaitę tel. (8 37) 22 01 06.


(2015-02-04)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų I. Štaro g. 3, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Andrius Sezonovas ir Bronislava Vitalina Latvienė. Projekto tikslas – Suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų (1A2p ir 11I1p) I. Štaro g. 3 Kaune, eksploatavimui pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų I. Štaro g. 3, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienę, tel. 20 77 43.


(2015-02-04)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Žiburių g. 76, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Ovidijus Vasiliauskas. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto (iki 400 kv. m) prijungimas prie besiribojančio žemės sklypo Žiburių g. 76, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Žiburių g. 76, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienę, tel. 20 77 43.


(2015-02-04)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Baltijos g. 5A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Janina Miknevičienė. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto (iki 400 kv. m) prijungimas prie besiribojančio žemės sklypo Baltijos g. 5A, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Baltijos g. 5A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienę, tel. 20 77 43.


2015-02-02

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 3700 kv. m teritorijos Romainiuose (prie Romainių g. 65K), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti. Dėl informacijos apie teritorijos Romainiuose (prie Romainių g. 65K), Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Eglę Vaitiekūnaitę tel. (8 37) 22 01 06.


2015-02-02

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų K. Petrausko g. 34, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorė – Jūratė Vaitkevičienė. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams K. Petrausko g. 34, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų K. Petrausko g. 34, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Marytę Bukėnienę, tel. 837 42 22 40.


(2015-01-30)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų T. Ivanausko g. 254, 256, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Milda Basevičiūtė, Giedrė Zulonienė ir Vidmantas Zulonas. Projekto tikslas – įsiterpusių laisvų valstybinės žemės plotų prijungimas prie esamų žemės sklypų T. Ivanausko g. 254, 256, Kaune eksploatavimui. Dėl informacijos apie žemės sklypų T. Ivanausko g. 254, 256, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Živilę Šabūnienę, tel. 42 47 39.


(2015-01-29)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:609) Armališkėse formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Daiva Audėjaitienė, Nijolė Maurušaitienė, Rasita Alavočienė. Projekto tikslas –žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:609) Armališkėse padalijimas į sklypus,nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:609) Armališkėse formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-01-29)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:323) Vaišvydavoje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorė – Laimutė Iškauskienė. Projekto tikslas –žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:323) Vaišvydavoje padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirtes žemę su tikslu statyti gyvenamus pastatus. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:323) Vaišvydavoje formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-01-29)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:321) Vaišvydavoje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorė – Laimutė Iškauskienė. Projekto tikslas –žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:321) Vaišvydavoje padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirtes žemę su tikslu statyti gyvenamus pastatus. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:321) Vaišvydavoje formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-01-28)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Vaidilos g. 27, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – organizuoti apie 15000 kv. m žemės sklypo Vaidilos g. 27, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas – suformuoti esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Dėl informacijos apie žemės sklypo Vaidilos g. 27, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Gailutę Nezabitauskienę tel. (8 37) 22 01 04.


(2015-01-28)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Daugpilio g. 42 ir Daugpilio g. 44, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Aušra Rūtelionienė. Projekto tikslas – įregistruotų žemės sklypų Daugpilio g. 42 ir Daugpilio g. 44, Kaune, Kaune, sujungimas į vieną žemės sklypą. Dėl informacijos apie žemės sklypų Daugpilio g. 42 ir Daugpilio g. 44, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienę, tel. 20 77 43.


(2015-01-26)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kelmų g. 1B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kęstutis Barzda. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Kelmų g. 1B, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Kelmų g. 1B, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Marytę Bukėnienę, tel. 837 42 22 40.


(2015-01-26)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Kelmų g. 1B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kęstutis Barzda. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Kelmų g. 1B, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Kelmų g. 1B, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Marytę Bukėnienę, tel. 837 42 22 40.


(2015-01-21)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Dobilios g. 27 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Liutauras Labanauskas, Arvydas stanislovas Šustauskas, Dainius Šustauskas, Laura Liūdžiūtė, Ovidijus Naujalis, Mykolas Januška. Projekto tikslas – padalyti žemės sklypą Dobilios g. 27. Dėl informacijos apie žemės sklypo Dobilios g. 27 formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-01-21)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Dabintos g. 40 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kęstutis Klimavičius. Projekto tikslas – padalyti žemės sklypą Dabintos g. 40. Dėl informacijos apie žemės sklypo Dabintos g. 40 formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.


(2015-01-15)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie statinio Raudondvario pl., Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – organizuoti žemės sklypą (-us), esamai susisiekimo komunikacijai – Raudondvario plentui Kaune eksploatuoti.

Dėl informacijos apie žemės sklypo prie statinio –Raudondvario plento (unikalus Nr. 400-1987-4747) Kaune formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Gailutę Nezabitauskienę tel. (8 37) 22 01 04.


(2015-01-15)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie Pikulo gatvės., Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto tikslas – organizuoti žemės sklypo (-ų), ,skirto (-ų) nuosavybės teisėms atkurti.

Dėl informacijos teritorijos prie Pikulo g., Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Teritorijų planavimo organizavimo poskyrio vyriausiąją specialistę Gailutę Nezabitauskienę tel. (8 37) 22 01 04.


(2015-01-15)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato (1A1m) Kelmės g. 26 ir prie pastato (4A1p) Kelmės g. 26A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Mindaugas Funka, Asta Funkienė, Valerija Pesliakienė. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastato (1A1m) Kelmės g. 26 ir prie pastato (4A1p) Kelmės g. 26A, Kaune, reikalingą pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastato (1A1m) Kelmės g. 26 ir prie pastato (4A1p) Kelmės g. 26A, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-01-14)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato Birštono g. 12, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – UAB „Teida“, D. Kurienė, I. Juocevičiūtė, J. Vazalis, UAB „Private beauty“; projekto tikslas – sklypo suformavimas prie turimo pastato (1A2p). Dėl informacijos apie žemės sklypo Birštono g. 12, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590.


(2015-01-14)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo H. ir O. Minkovskių g. 138, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Ainius Kiršanskas ir Sigita Kiršanskienė. Projekto tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, H. ir O. Minkovskių g. 138, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo H. ir O. Minkovskių g. 138, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Živilę Šabūnienę, tel. 42 47 39.


(2015-01-09)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Girios g. 21A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Martynas Radvilas. Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas į du sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Girios g. 21A, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Janiną Strazdauskienę, tel. 42 47 39.


(2015-01-07)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2I1m) Jėgainės g. 3, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorės: Danutė Armonienė ir Audronė Girdzevičienė. Projekto tikslas – žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2I1m) Jėgainės g. 3, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2I1m) Jėgainės g. 3, Kaune, formavimą ir pertvarkymą, galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Krikštanaitę tel. (8 37) 24 02 99.


(2015-01-07)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2G1p) Atramos g. 19, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorė – Teresė Klimanskienė. Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams (1A1m, 2G1p) Atramos g. 19, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Dėl informacijos apie žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2G1p) Atramos g. 19, Kaune, formavimą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-01-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo A. Mackevičiaus g. 79, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Antanas Naugžemys. Projekto tikslas – padalinti į du žemės sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Aukštaičių g. 3, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Bukėnienę, tel. 42 22 40.


(2015-01-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Sėlių g. 2, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Veronika Rolienė. Projekto tikslas – įregistruoto žemės sklypo Sėlių g. 2, Kaune, padalijimas į du atskirus žemės sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Sėlių g. 2, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) I. Janavičienę, tel. 20 77 43.


(2015-01-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Aukštaičių g. 3, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorai – Kęstutis Kasiulis, Elvyra Mačiulienė, Rasa Bylinė. Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo Aukštaičių g. 3, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) M. Bukėnienę, tel. 42 22 40.


(2015-01-05)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo prie pastato Raguvos g. 8, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Elvyra Vaitkuvienė, projekto tikslas – sklypo suformavimas prie turimo pastato (2A2p). Dėl informacijos apie žemės sklypo Raguvos g. 8, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590


(2015-01-02)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Skaudvilės g. 7, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Martynas Matusevičius. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Skaudvilės g. 7, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Skaudvilės g. 7, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-01-02)
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Skaudvilės g. 7, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Martynas Matusevičius. Projekto tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Skaudvilės g. 7, Kaune. Dėl informacijos apie žemės sklypo Skaudvilės g. 7, Kaune, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Danguolę Bulavienę, tel. 837 422582.


(2015-01-02)

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:31) Armališkėse formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatoriai – Gytis Škėma, Andrius Škėma. Projekto tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:31) Armališkėse padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirtes žemę su tikslu statyti gyvenamus pastatus. Dėl informacijos apie žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:31) Armališkėse formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę (ą) N. Zinkevičienę, tel. 42 22 40.

 

Skip to content