Parengti

(2015-08-31)

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu bei kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta tvarka yra parengtas žemės sklypo Rainių g. 30 (buvęs adresas Šilainių pl. 40), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – įregistruoto žemės padalijimas į du atskirus žemės sklypus.

Projekto rengimo iniciatorius – Marytė Bagdonienė.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Plano rengėjas – MB „Be formato“, PV Rima Malienė (atestato Nr. ATP 2012), tel. 861488478.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-09-01 iki 2015-09-14 plano rengėjo patalpose, adresu Šiltnamių g. 54 -3, Noreikiškių k., Kauno r. sav.

Jei turite motyvuotų pageidavimų ir pasiūlymų, prašome kreiptis į plano rengėją arba į Kauno miesto savivaldybės administraciją iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-08-17)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo žemės sklypo prie Liucernų g. 34, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – naujo valstybinės žemės sklypo, skirto nuosavybės teisėms atkurti, teritorijoje prie Liucernų g. 34, Kaune, suformavimas.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-13 įsakymas Nr. A-2812.

Projekto iniciatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėja – SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220146, el.paštas: kaunoplanas@takas.lt, projekto vadovas – Vilius Paipalas.

Su parengto projekto sprendiniais nuo 2015–08-18 iki 2015–08-31 darbo dienomis nuo 8-12 ir 13-17 val., galima susipažinti projekto rengėjo, Kauno SĮ “Kauno planas”, patalpose, adresu: Kęstučio g. 66A, Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. (8 37) 220146.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-08-17)

Informacija apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Kranto 13-ojoje g. 16.

Formavimo tikslas – suformuoti valstybės naudojamą žemės sklypą pastatų 1A1m, 4I1m eksploatacijai pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo iniciatorius-Bernadeta Beržienė.

Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2015-08-17 iki 2015-09-01 d. G. Balevičiaus individualios įmonės patalpose Butrimonių g.5-101, Kauno m. tel. 8687 19287 el. p. gbalevicius@gmail.com.


(2015-08-14)

Informuojame kad parengtas žemės sklypo 11-oji Kranto . 19, Kaune, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo tikslas: Suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams 11-oji Kranto . 19, Kaune, eksploatuoti.

Pareiškėjas: Gražina Neliubšienė, tel 861221772

Plano rengėja: MB“ARDELA“, L. Sapiegos g. 12, Kaunas, tel. (8614) 63881

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 m. rugpjūčio 13 d. iki 2015 m. rugpjūčio 28 d. projekto rengėjo patalpose, adresu L.Sapiegos g. 12, Kaune, tel. 8 614 63881.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-08-13)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Lausvės al. 83, Kaune, (Centro seniūnijoje) formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas: žemės sklypo Lausvės al. 83, Kaune, suformavimas esamiems statiniams 1A3p eksploatuoti. Projekto iniciatorius Zuzana Užukauskienė. Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Projekto rengėja: UAB „Romos projektas“, Miško g. 23 -6, Kaunas, tel. (8 699) 48464, e-paštas romosprojektas@romosprojektas.lt., projekto vadovė R.Bernadišienė. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-08-14 iki 2015-08-28 projekto rengėjos UAB „Romos projektas“ patalpose, Miško g. 23-6, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjai susipažinimo su parengtu projektu metu iki nurodytos datos.


(2015-08-06)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Krosnos g. 17, Kaune, (Aleksoto seniūnijoje) formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas: žemės sklypo Krosnos g. 17, Kaune, suformavimas esamiems statiniams 1A1žp, 2I1p, 3G1p eksploatuoti. Projekto iniciatorius Dalia Bernotaitienė. Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Projekto rengėja: UAB „Savana LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@savana.lt., projekto vadovas Mindaugas Sirvydis. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-08-07 iki 2015-08-24 projekto rengėjos UAB „Savana LT“ patalpose, Tunelio g. 16, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjai susipažinimo su parengtu projektu metu iki nurodytos datos.


(2015-08-03)

Informuojame apie parengtą žemės sklypų susisiekimo komunikacijai – Garažų gatvei, Kaune, eksploatuoti formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – Suformuoti žemės sklypus esamai susisiekimo komunikacijai – Garažų gatvei, Kaune, eksploatuoti. (2 žemės sklypai apie – 26000 kv. m ir 11000 kv. m ).

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-17 įsakymas Nr. A-1718.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220146, el.p. kaunoplanas@takas.lt.

Su parengto Projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 darbo dienomis nuo 8-12 ir 13-17 val., Projekto rengėjo, Kauno SĮ “Kauno planas”, patalpose, adresu: Kęstučio g. 66A, Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. (8 37) 220146.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-07-31)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo esamiems pastatams 1N12b Prancūzų g. 6 eksploatuoti formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planuojamos teritorijos vieta – Prancūzų g. 6, Kaunas.

Iniciatorius – Donatas Sandonavičius, Daiva Aukštakalnienė, gyv., Pranzūzų g. 6-70, Kaunas .

Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Rengėjas – Diana Mocevičienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-627), UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, Kaunas, LT – 51183, tel. 8 (37) 313 337, fax. 8 (37) 311 733, el. paštas: diana.moceviciene@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt.

Projekto rengimo pagrindas:

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. A-3071 ,,Dėl žemės sklypo prie pastato Prancūzų g. 6, Kaune, formavimo pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“;

2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014 m. lapkričio 21 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. – ŽSPR-9571;

3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2014 m. lapkričio 18 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 8RE-(14.8.42.)-273.

Planavimo tikslai: Suformuoti naudojamą žemės sklypą pastato 1N12b, esančio Prancūzų g. 6, Kauno m., eksploatavimui pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Susipažinti su parengtu projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2015 m. rugpjūčio 3 d. iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A, Kaunas, LT – 51183.


(2015-07-20)

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo Bartuvos g.38, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius- Liuda Vainauskienė, Marijona Venskūnienė. Projekto tikslas-suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų Bartonių g.38 eksploatavimui.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314. el. p. geodezininkai@gmail.com


(2015-07-10)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo J.Borutos g. 16, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatui (1D2p – ambulatorija) J.Borutos g. 16 eksploatuoti. Projekto iniciatorius: Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika. Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune. Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557. Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 – 07 – 14 iki 2015 – 07 – 27 imtinai plano rengėjo patalpose. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-07-09)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (sklypų) Kauno m. Rytmečio g. Nr. 2 formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – įregistruoto žemės sklypo Rytmečio g. 2, Kaune, padalijimas į du atskirus žemės sklypus.

Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Iniciatorius – Marijus Simanavičius, Laura Simanavičienė.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „MTL SERVISAS“, adresas: Savanorių pr. 237-19, Kaunas, tel. 867577054, gr. vadovė Agnė Bagdanavičiūtė, el. p. mtlservis@gmail.com

Su parengtu žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projektu gretimų sklypų savininkai/naudotojai ar suinteresuoti asmenys gali susipažinti ir pateikti raštu pastabas bei pasiūlymus nuo 2015 m. liepos 10 d. iki 2015 m. liepos 24 d. plano rengėjo patalpose.


(2015-07-01)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, esantį Palemono g. 155, Petrašiūnų sen., Kauno m., Kauno m. sav.

Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo (kad. nr. 1901/0095:120) Palemono g. 155, Kaune, padalijimas į du žemės sklypus.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-04 įsakymas Nr. A-2411 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 1901/0095:120) Palemono g. 155, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-09-08 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9436.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengimo iniciatoriai– Algimantas Kanapickas, Angelė Kanapickienė, Palemono g. 155-1, Kaunas, tel. 8 689 14752; Stasė Grubienė, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kreivukės k.

Projekto rengėjas: UAB „Geomatininkų grupė“, projekto vadovas Armantas Petravičius, tel. 8 655 07558.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-07-07 iki 2015-07-20 projekto rengėjo patalpose, adresu: Laisvės al. 101a-302 kab., Kaunas, darbo dienomis 9:00 – 16:00 val., tel.: 8 655 07558.


(2015-06-30)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Pakraščio g. 41, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslai – Žemės sklypo suformavimas esamam statiniui Pakraščio g. 41, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jo paskirtį .

Projekto iniciatorius – Regina Elena Toločkaitė, gyv. Pakraščio g. 41-1, Kaunas, tel. 8 620 37738.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Projekto rengėja – IĮ „Georumbas“, Miško g. 30-65, Kaunas. Remigijus Ūsas Tel. 8-675 23674

el. p.: georumbas@gmail.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-07-01 iki 2015-07-17, projekto rengėjos IĮ „Georumbas“, patalpose Miško g. 30-65, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-06-29)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Gižų g. 14, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – Žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus.

Projekto rengimo iniciatorius – Erikas Klinavičius, gyv. Kurpių g. 13-11, Kaunas, tel. 8 672 06149.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas – UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-303, Kaunas. Projekto vadovas D. Jagminas, tel. 8 674 09938, 8 657 44941, el. p.: dovydjagminas@gmail.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-06-30 iki 2015-07-16, projekto rengėjo UAB „Žemetra“, patalpose, Savanorių pr. 221-303, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-06-23)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Savanorių pr. 142, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamų pastatų (1A3p ir 2I1p), esančių Savanorių pr. 142, Kaune, eksploatavimui pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo iniciatorius – Valdas Bieris, Gitana Bierienė ir V.Bierio firma „Laverna“.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „Polilinija“, projekto vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-06-25 iki 2015-07-13, projekto rengėjo patalpose, adresu Jonavos g. 40, Kaune, tel. 8 657 62550.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-06-22)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Mosėdžio g. 37 , Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas:žemės sklypo Mosėdžio g. 37 padalijimas į keturis atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatorius: Jonas Neverauskas, Julė Šeškevičienė, Ričardas Neverauskas.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 birželio 26 d. iki 2015 liepos 10 d. imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu

projektu pabaigos.


(2015-06-18)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo prie pastato (1A3p) R. Kalantos g. 55, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatorius – Biudžetinė įstaiga Nakvynės namai, R. Kalantos g. 55, Kaunas.

Projekto rengimo tikslas – Valstybinės žemės sklypo prie pastato (1A3p) R. Kalantos g. 55, Kaune, suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginė paskirtį.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Vaidas Navackas, arch. Mindaugas Bielskus, tel. 8-699-88716, el. p.: mindaugas.bielskus@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-06-18 iki 2015-07-03 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno rajono savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-06-17)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – Įregistruoto žemės sklypo Pakuonio g. 21, kaune padalijimas į du atskirus žemės sklypus.

Pareiškėjas – Marijana Mockeliūnienė, Marija Bagdonavičienė

Plano rengėjas: UAB „Inventora“ K.Donelaičio g. 78, Kaunas“, tel/fax. 837 225470, m. tel.865913817, el. p. deividas@inventora.lt

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2015-06-17 iki 2015-07-02 rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-06-16)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Sandėlių g. 4A, Kauno m. sav.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamims statiniams 1F1p (Nr. 4A), 1F1p (Nr. 4B), Sandėlių g. 4A, Kaune eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo iniciatorius – UAB „Elveka“, Karaliaus Mindaugo pr. 34-18, Kaunas, tel. (8-37) 227428.

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, A.Čaplinskis, tel. (8 37) 332482 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com

Planavimo pagrindas – Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. A-3531.‘

Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2015 m. birželio mėn. 17 d. iki liepos mėn. 02d. Projekto vadovas A.Čaplinskis. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau iki 2015 m. liepos mėn. 02d.


(2015-06-12)

Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą prie statinių Č. Sasnausko g. 13, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą prie pastatų 1A2p Č. Sasnauko g. 13, Kaune eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – Irena Vainauskienė Č. Sasnausko g. 13

Žemės sklypo plano rengėjas – VĮ Registrų centro Kauno filialas“, Gedimino g. 39A, Kaunas, E. Šileika tel. 8 605 94082, el. p. Edvardas.sileika@registrucentras.lt

Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – – Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2014-07-24 įsakymas Nr. A-2021 „Dėl žemės sklypo prie pastato Č. Sasnausko g. 13, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015m. birželio mėn., 12 d. iki 2015 birželio 29 d. VĮ Registrų centro Kauno filialas“, adresu Gedimino g. 39A, Kaunas, 301 kab. darbo dienomis 9:00 – 16:00 val.


(2015-06-11)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Laisvės al. 85C, 85D, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Iniciatoriai – Giedrė Špečkauskaitė, Vaidas Bartkus, Ziselis Lipkovičius, Ramunė Kristina Richter, Ričardas Mačiulis ir Laima Kunčinienė, Laisvės al. 85C, Kaunas, tel.Nr.: 8 698 35 116.

Planavimo tikslas – suformuoti sklypą prie pastato (2A2p) Laisvės al. 85C ir pastatų (1A2p, 3I1p, 4I2p, 7I1p) Laisvės al. 85D, Kaune.

Plano rengėja – projekto vadovė Inga Tarnauskienė, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel.Nr.: 8 698 11 891, el.p.: inga.tarnauskiene@gmail.com

Su parengtu projektu nuo 2015-06-12 iki 2015-06-25 galima susipažinti projekto rengėjos patalpose, D.Poškos g. 6A, Kaunas. Prieš atvykstant prašome telefonu 8 698 11 891 susitarti laiką.

Motyvuotus pasiūlymus raštu galima teikti žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriams arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-06-11)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Darbėnų g. 10 , Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatams 1A2m, 2I1ž Darbėnų g. 10,

eksploatuoti.

Projekto iniciatorius: Arvydas Vailenka.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 – 06 – 15 iki 2015 – 06 – 29 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu

projektu pabaigos.


(2015-06-11)

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu bei kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta tvarka yra parengtas žemės sklypo Šv. Gertrūdos g. 22A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui, esančiam Šv. Gertrūdos g. 22A, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jo paskirtį.

Planavimo iniciatorius – Juozas Plenta.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Plano rengėjas – MB „BE FORMATO“, PV Rima Malienė (atestato Nr. ATP 2012), tel. 861488478.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-06-12 iki 2015-06-26 plano rengėjo patalpose, adresu Šiltnamių g. 54 -3, Noreikiškių k., Kauno r. sav.

Jei turite motyvuotų pageidavimų ir pasiūlymų, prašome kreiptis į plano rengėją arba į Kauno miesto savivaldybės administraciją iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-06-10)

Informuojame, kad yra parengti žemės sklypų Kauno m. Kelmės g. 12 ir Kelmės g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektai.

Kelmės g. 12 projektavimo tikslai: Suformuoti žemės sklypą samiems pastatams 1A1m, 2I1m Kelmės g. 12, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo iniciatoriai: Valerija Stasiukynienė ir Stanislovas Raišys

Kelmės g. 8 projektavimo tikslai: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams Kelmės g.8, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo iniciatorius: Linas Mundinas

Plano rengėjas: UAB“Geodeza“, Baltaragio g. 27-26, Kaunas; tel. 8 678 37282, el.paštas uab.geodeza@gmail.com

Susipažinti su parengtais žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektais, galima atvykus pas plano rengėją, Baltaragio g. 27-26, Kaunas 10 darbo dienų laikotarpyje: nuo 2015 birželio 10 d.

Pasiūlymus dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projekto galima teikti UAB „Geodezai“ ne vėliau kaip 10 darbo dienų laikotarpyje nuo skelbimo pradžios.


(2015-06-09)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Rygos g. 4, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – Žemės sklypo suformavimas esamiems statiniams Rygos g. 4, eksploatuoti.

Žemės sklypo projekto rengimą inicijuoja: Jurgita Matonytė.

Plano rengėjas: UAB „Banesta“, L.Sapiegos g. 12, Kaunas, tel. 8 641 35379.

Su žemės sklypo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-06-11 iki 2015-06-26 plano rengėjo UAB „Banesta“, L.Sapiegos g. 12, Kaunas patalpose, tel. 8 641 35379. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu plano rengėjui ir savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-06-05)
Informuojame apie parengtą Žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2I1m) Jėgainės g. 3, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatorius – Danutė Armonienė ir Audronė Girdzevičienė.

Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2l1m) Jėgainės g. 3 Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginė paskirtį.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Vaidas Navackas, arch. Mindaugas Bielskus, tel. 8-699-88716, el. p.: mindaugas.bielskus@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-06-09 iki 2015-06-24 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno rajono savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-06-03)

Informuojame, kad parengtas naudojamo žemės sklypo Lauko g. 1, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas: Įsakymas dėl žemės sklypo Lauko g. 1, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2015-02-27, Nr. A-583.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2015-04-14, Nr. ŽSPR-9736

Projekto tikslai: Suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatams (1A2p, 2G1p, 3I1p) Lauko g. 1 eksploatuoti.

Iniciatorius: Alfonsas Šustauskas, Lauko g. 1, Kaunas, tel. 8 682 55462

Žemės sklypo plano rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypo Lauko g. 1, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-06-05 iki 2015-06-18 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-06-01)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Guobų g.49, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas –naudojamo valstybinės žemės sklypo prie pastato (1A2b) Guobų g.49, Kaune, suformavimas esamam pastatui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo iniciatorius – Daiva Guyens pagal įgaliojimą Emilis Daugėla Guobų g.49, Kaunas

Projekto rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Projekto vadovas Stanislovas Kemzūra, tel. 8 676 66660.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–06–01 iki 2015–06–15 projekto rengėjo patalpose, adresu Savanorių per.363-213, Kaune, tel. 8 676 66660.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-05-29)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Lazūnų g, 63, 65, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas esamiems statiniams(1A2p, 1A1p, 4I1p, 5I1ž), esančiam Lazūnų g. 63, 65, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jų paskirtį.

Iniciatorius– Loreta Zelenkienė, Lazūnų g. 63-4, Kaunas, tel. 867200362

Plano rengėjas: UAB „Inventora“ K.Donelaičio g. 78, Kaunas“, tel/fax. 837 225470, m. tel.865915920, el. p. pa.naujalis@gmail.com

Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti galima nuo 2015-05-29 iki 2015-06-15 rengėjo patalpose K. Donelaičio 78, Kaune

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-05-29)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo PRENDZELIAVOJE (kadastro Nr. 1901/0298:303), KAUNE, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslai: Žemės sklypo Prendzeliavoje (kadastro Nr. 1901/0298:303) padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę su tikslu statyti gyvenamuosius pastatus.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-20 įsakymas Nr. A-2233 „Dėl žemės sklypo Prendzeliavoje (kadastro Nr. 1901/0298:303), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-08-20 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9401.

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Projekto iniciatoriai: Reda Steponavičienė, Vytautas Steponavičius, tel. 8 685 83833.

Projekto rengėja: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (37) 209260, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, el. paštas: nijole@planuotojai.lt

Susipažinti su Projekto sprendiniais galima atvykus pas Projekto rengėją, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune (dėl konkretaus atvykimo laiko siūloma susitarti paskambinus tel. 8 698 84139).

Susipažinimui su parengtu projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis:

nuo 2015-06-05 iki 2015-06-19.

Motyvuotus pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos – iki 2015-06-19.


(2015-05-29)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo PRENDZELIAVOJE (kadastro Nr. 1901/0298:302), KAUNE, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslai: Žemės sklypo Prendzeliavoje (kadastro Nr. 1901/0298:302) padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę su tikslu statyti gyvenamuosius pastatus.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-20 įsakymas Nr. A-2252 „Dėl žemės sklypo Prendzeliavoje (kadastro Nr. 1901/0298:302), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-08-20 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9400.

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Projekto iniciatoriai: Reda Steponavičienė, Vytautas Steponavičius, tel. 8 685 83833.

Projekto rengėja: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (37) 209260, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, el. paštas: nijole@planuotojai.lt

Susipažinti su Projekto sprendiniais galima atvykus pas Projekto rengėją, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune (dėl konkretaus atvykimo laiko siūloma susitarti paskambinus tel. 8 698 84139).

Susipažinimui su parengtu projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis:

nuo 2015-06-05 iki 2015-06-19.

Motyvuotus pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos – iki 2015-06-19.


(2015-05-25)

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-11-13, Nr. A-3145.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-11-14, Nr. ŽSPR-9553

Projekto tikslai: įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto (apie 368 kv.m.) prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune.

Iniciatorius: Lionė Labanauskienė, Vaišvydavos pl. 9, Kaunas, tel. 34 66-39

Žemės sklypo plano rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-05-26 iki 2015-06-08 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-05-25)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo prie pastatų Elektrėnų g. 8, Kaune planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas:

Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-09 įsakymas Nr. A-3305; sklypo plano rengimo reikalavimai, 2013-12-13, Nr. SPR-8969.

Plano rengimo tikslas: naudojamo žemės sklypo prie pastatų 3G2p (UN 1996-7006-6036), 5H1p (UN 1996-7006-6058), 53G2p (UN 1996-7006-6047) Elektrėnų g. 8, Kaune, suformavimas, esamiems pastatams eksploatuoti.

Pareiškėjai: Juozas Stanelis, Kristina Dulskaitė, Andrius Narkevičius, UAB „Vilpra“, UAB „Meistras“, P. Rugio įmonė „Broliai juodvarniai“, A. Gabrionio reklamos ir meno dirbinių dirbtuvės „Artreka“, R. Gervienės firma „Auragė“.

Su projektu galima susipažinti plano rengėjo UAB „Planuotojai“ patalpose , Vasario 16-osios 8-6, Kaune nuo 2015-05-25 iki 2015-06-08.

Projekto vadovė Rasa Pečiulienė, tel. 869953211, 209260.

Pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas raštu teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-05-25)

Pakartotinai informuojame, kad parengtas žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-11-13, Nr. A-3145.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-11-14, Nr. ŽSPR-9553

Projekto tikslai: įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto (apie 368 kv.m.) prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune.

Iniciatorius: Lionė Labanauskienė, Vaišvydavos pl. 9, Kaunas, tel. 34 66-39

Žemės sklypo plano rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-05-26 iki 2015-06-08 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-05-25)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Sniegenų g. 40, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams 1A2p, 2I1p, 8G1p, Sniegenų g. 40, Kaune eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo iniciatorius – Irena Jankuvienė.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“, Projekto vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–05–26 iki 2015–06–08 projekto rengėjo patalpose, adresu Jonavos g. 40, Kaune, tel. 8 657 62550.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-05-19)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Trakelių g. 9, Kauno m. sav. Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams 1A1p, 2I1p, 3G1p, 4I1p Trakelių g. 9, Kaune eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo iniciatorius – Romutė Petraitienė, Trakelių g. 9, Kaunas, tel. +370 60700955.

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, A.Čaplinskis, tel. (8 37) 332482 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com

Planavimo pagrindas – Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2014-09-15 įsakymas Nr. A-2517.

Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2015 m. gegužės mėn. 20 d. iki birželio mėn. 03d. Projekto vadovas A.Čaplinskis. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau iki 2015 m. birželio mėn. 03d.


(2015-05-18)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vaižganto g. 6A, Kaune.

Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų 1A1žp, 2I1m, 3I1p ir 4I1g Vaižganto g. 6A eksploatavimui.

Planavimo iniciatorius – Meilutė Balkutė, Vaižganto g. 6A, Kaunas, tel. 8 686 08092.

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. II – III ketv.

Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, S. Kemzūra, tel. (8 37) 332409 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com

Planavimo pagrindas – Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2014-02-17 įsakymas Nr. A-451.

Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2015 m. gegužės 19 d. iki birželio mėn. 2d. projekto vadovą S. Kemzūra. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau iki 2015 m. birželio mėn. 2d.


(2015-05-13)

Informuojame apie parengtą žemės sklypų Žvaigždžių g. 30A ir Žvaigždžių g. 30B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas – bendrą ribą turinčių sklypų perdalijimas, atskiriant dalį žemės sklypo Žvaigždžių g. 30A ir ją prijungiant prie gretimo žemės sklypo Žvaigždžių g. 30B. Projekto rengimo iniciatoriai – E. Šimulionis, J. Šimulionienė, Ž. Ražanskienė, G. Ražanskas. Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Projekto rengėjas: architektas Jonas Šarakauskas, tel. 8 684 84894. Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–05–15 iki 2015–05–29 projekto rengėjo patalpose, adresu V. Putvinskio g. 44-1, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) arba projekto rengėjui iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-05-07)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vytauto pr. 21, 21A, 21C, 23A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas prie turimų pastatų, Planavimo iniciatoriai: Paulius Jovaišas, Vygandas Malinauskas, Almantas Šamanskis, Tomas Budreika, Rolanda Skersienė, Stasys Mockus.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590

Projekto rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-05-11 iki 2015-05-27 Centro seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-05-27.


(2015-05-07)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vytauto pr. 21, 21A, 21C, 23A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas prie turimų pastatų, Planavimo iniciatoriai: Paulius Jovaišas, Vygandas Malinauskas, Almantas Šamanskis, Tomas Budreika, Rolanda Skersienė, Stasys Mockus.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590

Projekto rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-05-11 iki 2015-05-27 Centro seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-05-27.


(2015-05-07)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Planavimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Technikumo g. 19, Kaune

Pareiškėjas – Nijolė Kablienė

Plano rengėjas: UAB „Inventora“ K.Donelaičio g. 78, Kaunas“, tel/fax. 837 225470, m. tel.865913761, el. p. ma.sadauskas@gmail.com

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2015-05-07 iki 2015-05-21 rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-05-06)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo esančio Kauno m. sav. Vilijampolės sen., Kelmės g. 9, formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams 1A1p, 2I1m, Kelmėsg. 9, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Planavimo iniciatorius: Aldona Elena Petraitienė. Rengėjas: UAB „Struktūrinė erdvė“ S. Žukausko g. 2D-406, Kaunas. Susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2015 m. gegužės 07 iki 2015 m. gegužės 21 (10 darbo dienų) projekto rengėjui adresu: S. Žukausko g. 2D-406, Kaunas darbo dienomis 9:00 – 17:00 val.


(2015-05-05)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastatų (1A1m, 2G1p) Atramos g. 19, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Formuojamas ir pertvarkomas žemės sklypas: Naudojamas valstybinės žemės sklypas prie pastatų 1A1m, 2G1p, Atramos g. 19, Kaune.

Projektavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams (1A1m, 2G1p) Atramos g. 19, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo iniciatoriai: Teresė Klimanskienė, gyv. Jasiūnaitės g. 1, Kulautuva, Kauno r., tel. 8 672 83732

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaune, PV Sonata Liutkevičienė, 8-605-45942.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-05-07 iki 2015-05-21 projekto rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Pasiūlymus parengto projekto, galima reikšti projekto rengėjui ir organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015 -05-21. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.


(2015-05-05)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastato GUOBŲ G. 43, KAUNE, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Valstybinės žemės sklypo prie pastato Guobų g. 43, Kaune, suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-17 įsakymas Nr. A-820 „Dėl žemės sklypo prie pastato Guobų g. 43, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-04-08 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9719.

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Projekto iniciatorius: Loreta Kazlauskienė, tel. 8 671 73582.

Projekto rengėja: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (37) 209260, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, el. paštas: nijole@planuotojai.lt

Informacija apie parengtą Projektą bei galimybes su juo susipažinti skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt bei ŽPDRIS interneto svetainėje www.zpdris.lt (paslaugos bylos Nr. ŽSFP-3384).

Susipažinti su Projekto sprendiniais galima atvykus pas Projekto rengėją, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune (dėl konkretaus atvykimo laiko siūloma susitarti paskambinus tel. 8 698 84139).

Susipažinimui su parengtu projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis:

nuo 2015-05-12 iki 2015-05-26.

Motyvuotus pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) arba ŽPDRIS priemonėmis (www.zpdris.lt) iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos – iki 2015-05-26.


(2015-04-30)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Perlojos g. 43 , Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas prie pastato 34G1p Perlojos g. 43, eksploata-vimui pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Projekto iniciatorius: Aušra Žitkevičienė.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 – 05 – 05 iki 2015 – 05 – 18 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu pro-jektu pabaigos.


(2015-04-29)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo Europos pr. 122, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatoriai – UAB „Solotransa“, UAB „Pror“, UAB ,,Besserlita“, UAB ,,Veda“, IĮ „Karmelita“, UAB ,, MB Investicija“, Edmundas Šimoniutis, Algirdas Jaruševičius, Karolio Galinio individuali konsultacinė-inovacinė įmonė, IĮ ,,Gerautus“, Sandra Šimoniūtienė.

Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo(-ų) suformavimas esamiems statiniams (4H1p, 9H1p, 10P2p, 11F1p, 12I1g, 13H1p, 14F1g, 15F1g, 16F1g, 17H1p, 56H1p) Europos per. 122 Kaune eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000″), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Vaidas Navackas, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-05-08 iki 2015-05-22 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000″), Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-04-28)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Vasarvietės g. 23A (kad. Nr. 1901/0049:56), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas: žemės sklypo padalijimas, adresu Vasarvietės g. 23A, Kaune.

Projekto rengimo pagrindas:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 02 25 d. įsakymas Nr. A-558 ,, Dėl žemės sklypo Vasarvietės g. 23A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015 m. kovo 2 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9686.

Iniciatorius: Veronika Lazdauskienė, tel. 8 655 55855.

Rengėjas: UAB “DUX PROJEKTAI“, Kapsų g. 72-3, LT-44141, Kaunas, tel. nr. 8 682 06266. el. paštas – info@ub-group.lt.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-04-29 iki 2015-05-14 imtinai projekto rengėjo patalpose Kapsų g. 72-3, Kaune.

Dėl informacijos apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą galite kreiptis į savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę M.Vertelienę, tel. (8 37) 20 77 43.


(2015-04-27)

Informuojame apie parengtą 19691 kv.m ploto žemės sklypo 9-ojo Forto g. 35A, Kaune, ir 12543 kv.m ploto žemės sklypo 9-ojo Forto g. 33B, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslai: Įregistruotų žemės sklypų 9-ojo Forto g. 35A ir 9-ojo Forto g. 33B, Kaune, sujungimas ir padalijimas į du žemės sklypus, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, atskirųjų želdynų teritorijos.

Projekto rengimo iniciatorius – Rima Elena Bričkus.

Projekto rengėjas: UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23 – 4, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44313, tel.(8 37) 244356.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-04-28 iki 2015-05-13 imtinai projekto rengėjo patalpose Miško g. 23, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu laikotarpio pabaigos.


(2015-04-21)

Informuojame apie parengtą žemės sklypų Žvaigždžių g. 30A ir Žvaigždžių g. 30B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas – bendrą ribą turinčių sklypų perdalijimas, atskiriant dalį žemės sklypo Žvaigždžių g. 30A ir ją prijungiant prie gretimo žemės sklypo Žvaigždžių g. 30B. Projekto rengimo iniciatoriai – E. Šimulionis, J. Šimulionienė, Ž. Ražanskienė, G. Ražanskas. Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Projekto rengėjas: architektas Jonas Šarakauskas, tel. 8 684 84894. Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–04–22 iki 2015–05–06 projekto rengėjo patalpose, adresu V. Putvinskio g. 44-1, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) arba projekto rengėjui iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-04-21)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26 Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas:

Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2015-01-09, Nr. A-52.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2015-01-16, Nr. ŽSPR-9642

Projekto tikslai:

Žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26 sujungimas ir padalinimas į penkis sklypus.

Iniciatorius:

Vida Babušienė, Albina Juozalėnienė, Henrika Liudvika Styrienė, Pažaislio g. 24, 26

Žemės sklypo plano rengėjas:

UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypų Pažaislio g. 24, 26, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-04-21 iki 2015-05-05 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-04-21)

Informuojame, kad parengtas naudojamo žemės sklypo Aukštaičių g. 52, 52B, 52C, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Aukštaičių g. 52, 52B, 52C, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-05-16, Nr. A-1403.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-05-28, Nr. ŽSPR-9275

Projekto tikslai:

Suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų 1A2m, 2A1m, 3A1m eksploatavimui

Iniciatorius:

Marijonas Mozerskis, Kuršių g. 52-30, Kaune

Žemės sklypo plano rengėjas:

UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypo Aukštaičių g. 52, 52B, 52c, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-04-22 iki 2015-05-06 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-04-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Mauručių g. 13, Kauno m. sav.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamims statiniams 1A1p, 2I1p, Mauručių g. 13, Kaune eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo iniciatorius – Romualda Kšivickienė, Radvilėnų pl. 5-49, Kaunas, tel. +370 652 99997.

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. II ketv.

Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, A.Čaplinskis, tel. (8 37) 332482 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com

Planavimo pagrindas – Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2015-03-17 įsakymas Nr. A-814.

Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2015 m. balandžio mėn. 21 d. iki gegužės mėn. 06d. Projekto vadovas A.Čaplinskis. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau iki 2015 m. gegužės mėn. 06d


(2015-04-17)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Suomių g.24, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatams 2A1m,2I1p,3I2p,4Š1g eksploatuoti. Projekto rengimo iniciatorius: Marija Čaikinienė. Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB“Žemėtvarkos darbai, Kaunas, tel. 8 37 332409 zemetvarkosdarbai@gmail.com Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-04-20 iki 2015-05-02 UAB“Žemėtvarkos darbai“ patalpose, Savanorių pr. 363-213, Kaunas, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-05-02.


(2015-04-17)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Žiburių g.76, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – Įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Žiburių g. 76, Kaune

Projekto rengimo iniciatoriai – Ovidijus Vasiliauskas, Žiburių g. 76, Kaunas. Tel.865982915

Projekto rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Projekto vadovas Stanislovas Kemzūra, tel. 8 652 29079

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–04–20 iki 2015–05–02 projekto rengėjo patalpose, adresu Savanorių pr.363-213, Kaune, tel. 837332409.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-04-16)

Pranešame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kauno m. Rokų g. 52, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų ir statinių jų eksploatavimui.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas.

Planavimo iniciatoriai: Rimanta Žirguliavičienė, gyv. Maišio g. 35 Kaunas, tel. 8-609-81179 ir Rūta Stankevičienė, gyv. Rokų g. 52.

Plano rengėjas: IĮ „Vitmeta“ projekto autorė Ugnė Vitartė, tel. 8 615 23960, Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav., vitmeta@gmail.com.

Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki 2015 m. gegužės 4 d. (10 darbo dienų), projekto rengėjo patalpose adresu Žibintų g. 16, Rokai, Kauno r. sav.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-04-13)

Informuojame, apie parengtą sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą adresu Dumburio g. 18, Kauno m.. Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija bei teikti pasiūlymus, ar pastabas galima nuo 2015-04-14 iki 2015-04-28, šiuo adresu: UAB „TopoEra“, Raudondvario pl. 150-201kab., Kaunas, mob.tel. 8-65769524, el.paštas: dainiuszem@gmail.com. Darbo dienomis nuo 8-12val., 13-17val. Planavimo tikslas – žemės sklypo kadastrinis Nr. 1901/0284:444, plotas 1450 kv.m., padalijimas į du sklypus.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatorius – Vida Valančienė, gyv. Dumburio g. 18, Kaunas.

Plano rengėjas – UAB „TopoEra“, Raudondvario pl. 150-201kab., Kaunas mob.tel. 8-65769524, el.paštas: dainiuszem@gmail.com.


(2015-04-09)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Elektrėnų g. 10, 10Z Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatorius – AB „LESTO“.

Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį, adresu Elektrėnų g. 10, 10Z Kaune.

Projekto rengėjas – UAB“Kaunas Real Estate“.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–04–10 iki 2015–04–25 projekto rengėjo patalpose, adresu Vasario 16-osios g. 5A, Kaune, tel. 8 602 72628.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-04-09)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastatų Miško g. 2, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti sklypą prie pastatų (1A2p, 2I1m, 3I1m) Miško g. 2, Kaune. Projekto rengimą organizuoja – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Setaka“. Projektą rengia UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, kaunas, tel. 8657 88822, el.p. detalieji@etapas.

Susipažinti su plano sprendiniais galima UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, 10 darbo dienų laikotarpiu. Pasiūlymus dėl plano sprendimų galima pareikšti Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, LT- 4451 Kaunas.


(2015-04-08)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypų prie dalies statinių b1, b2 (unikalus Nr. 1999-7017-2017) Plytinės g., Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypus prie dalies statinių b1, b2 (unikalus Nr. 1999-7017-2017) Plytinės g., Kaune, reikalingus statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.vasario 10 d. įsakymas A-363 “Dėl žemės sklypų prie dalies statinių (unikalus Nr. 1999-7017-2017) Plytinės g. formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo”, Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015 m. kovo 02 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9685.

Apytikris projekto rengimo terminas – 2015 m.

Projekto iniciatorius – UAB „ARV-Auto“ (į.k. 132141896).

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas – UAB „Projektų vystymo grupė“, Laisvės al. 89-3, Kaunas, tel. 200008, PV J. Mačiukėnaitė, mob. tel. 8612 35765, el.paštas: justina@pvg.lt ir info@pvg.lt.

Susipažinti su parengtu projektu, dokumentacija galima nuo 2015-04-10 iki 2015-04-23, darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 17 val., projekto rengėjo, UAB „Projektų vystymo grupė“, patalpose, adresu: Laisvės al. 89-3, 44297 Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. 8612 35765.

Teikti raštiškus motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas galima Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-04-08)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 1901/0281:1278 ir Nr. 1901/0281:1989 (Bivylių g. 135), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas – pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 1901/0281:1278 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, sujungti su žemės sklypu Bivylių g. 135 ir padalinti į sklypus, numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Projekto rengimo iniciatorius – Rima Kakliugina, adresas: Savanorių pr. 314-34, Kaunas. Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Projekto rengėjas: architektas Vygantas Alaunė, tel. 8 610 67422. Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–04–10 iki 2015–04–27 projekto rengėjo patalpose, adresu V. Putvinskio g. 44-1, Kaune, tel. 8 610 67422. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėju. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) arba projekto rengėjui iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-04-08)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Tilžės g. 58, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams 1A1m, 2I1m Tilžės g. 58, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorės J. Žukaitienė, M. Nekrošienė. Planą rengia UAB „Ramlina“, tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 8676 21161.

Susipažinti su Projekto sprendiniais galima Kauno m. Vilijampolės seniūnijos patalpose adresu Lampėdžių g. 10, Kaunas, iki 2015 m. balandžio 27 d. Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima pareikšti Projekto organizatoriui, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.


(2015-04-07)

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio d. įsakymo 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro aplinkos 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „dėl žemės sklypų formavime ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu bei kitas galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta tvarka yra parengtas žemės sklypo Moliūgų take 8, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Moliūgų take 8, Kaune. Planavimo iniciatorė – Banga Zakarauskienė. Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96,44251, Kaunas. Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, PV Justina Pliskauskienė. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-04-08 iki 2015-04-22, UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaune arba Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriuje (telefonas pasiteiravimui 20 70 43). Jei turite motyvuotai pagrįstų pageidavimų ir pasiūlymų prašome kreiptis į plano rengėją PV Justina Pliskauskienę tel. 8 652 71128 arba į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrių.


(2015-03-30)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie statinių M. K. Čiurlionio g. 25B, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų (1E1ž, 4E1ž) M. K. Čiurlionio g. 25B, Kaune eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-04 įsakymas Nr. A-2416.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220146, el.p. kaunoplanas@takas.lt.

Su parengto Projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-31 iki 2015-04-14 imtinai, darbo dienomis nuo 8-12 ir 13-17 val., Projekto rengėjo, Kauno SĮ “Kauno planas”, patalpose, adresu: Kęstučio g. 66A, Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. (8 37) 220146.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-03-30)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastato 1P1p SANDĖLIŲ G. 9A, KAUNE, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatui 1P1p, Sandėlių g. 9A, Kaune, eksploatuoti.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-28 įsakymas Nr. A-217 „Dėl žemės sklypo prie pastato Sandėlių g. 9A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-02-12 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9672.

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Projekto iniciatorius: UAB „FRETUS“, Sandėlių g. 9A, Kaunas, tel. 8 699 25385.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (37) 209260, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, el. paštas: nijole@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtu Projektu (jei pageidaujate) galima: nuo 2015-04-07 iki 2015-04-21 (10 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Dėl konkretaus atvykimo laiko siūlome susitarti paskambinus tel. 8 698 84139.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susispažinimo su parengtu projektu pabaigos – iki 2015-04-21.


(2015-03-30)

Informuojame apie baigtą rengti žemės sklypų Mirtų g. 12A (kadastro Nr. 1901/0235:24) ir Mirtų g. 12, Kaune (kadastro Nr. 1901/0235:181), Kaune formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo iniciatoriai VIDAS ČEBATAVIČIUS (adresas korespondencijai- Servitutų g. 80-2, Kauno m.; elektroninio pašto adresas- visas@adampolis.lt; tel. 8 (699) 21835. ILONA ČEBATAVIČIENĖ, LEONIJA BIRUTĖ LINKIENĖ, VIDA JACINTA NOREIKIENĖ.

PROJEKTO TIKSLAS- ĮREGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ MIRTŲ G. 12A (KADASTRO NR. 1901/0235:24) IR MIRTŲ G. 12, KAUNE (KADASTRO NR. 1901/0235:181), KAUNE SUJUNGIMAS Į VIENĄ SKLYPĄ IR PADALIJIMAS Į TRIS PAGAL NOTARIŠKAI NUSTATYTĄ NAUDOJIMOSI TVARKĄ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMUS ŽEMĖS SKLYPŲ PLOTUS.

PLANAVIMO UŽDAVINIAI: DVIEJŲ SKLYPŲ SUJUNGIMAS Į VIENĄ, PADALINIMAS Į TRIS, NAUJOS ĮVAŽOS Į NAUJAI SUPLANUOTĄ SKLYPĄ SUFORMAVIMAS, SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ, SERVITUTŲ NUSTATYMAS, PATIKSLINIMAS, PANAIKINIMAS, GRETIMYBIŲ IR JŲ TEISINIO STATUSO NURODYMAS, VIEŠO SVARSTYMO SU VISUOMENE PROCEDŪRŲ TIKSLUS ATLIKIMAS.

PLANO RENGĖJA- UAB „I.K.S. STUDIJA“, Į. K. 135990698, ATSTOVAUJAMA DIREKTORĖS- ARCHITEKTĖS INGOS KORYTĖS STANIONIENĖS. BUVEINĖS ADRESAS- JAUNŲJŲ TALKININKŲ G. 23-1, KAUNO M.; ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS- INGA.STANIONIENE@IKSSTUDIJA.LT; TEL. 8 (687) 91105. PLANO VADOVAS- VYTAUTAS MARTINONIS, ATESTATO NR. A 965.

Dėl informacijos apie šių sklypų pertvarkymą galite kreiptis į planavimo iniciatorių atstovą Vidą Čebatavičių ar plano renėjos atstovę Ingą Korytę Stanionienę laikotarpyje nuo 2015-03-30 iki 2015-04-14 imtinai.


(2015-03-27)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastatų Partizanų g. 27A, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams, esantiems Partizanų g. 27A, Kaune eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-04 įsakymas Nr. A-2675.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220146, el.p. kaunoplanas@takas.lt.

Su parengto Projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-30 iki 2015-04-13 imtinai, darbo dienomis nuo 8-12 ir 13-17 val., Projekto rengėjo, Kauno SĮ “Kauno planas”, patalpose, adresu: Kęstučio g. 66A, Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. (8 37) 220146.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-03-27)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastatų Vaidilos g. 27, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – naudojamą žemės sklypą pastatų Vaidilos g. 27, Kaune eksploatavimui pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-10 įsakymas Nr. A-2456.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220146, el.p. kaunoplanas@takas.lt.

Su parengto Projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-30 iki 2015-04-13 imtinai, darbo dienomis nuo 8-12 ir 13-17 val., Projekto rengėjo, Kauno SĮ “Kauno planas”, patalpose, adresu: Kęstučio g. 66A, Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. (8 37) 220146.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-03-26)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Moliakelio g. 84, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Moliakelio g. 84, Kaune formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-07-10, Nr. A-1931.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-08-18, Nr. ŽSPR-9389

Projekto tikslai: įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto (apie 330 kv.m.) prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Moliakelio g. 84, Kaune.

Iniciatorius: Algis Stoškus, Moliakelio g. 50-1, tel. 8 675 90111

Žemės sklypo plano rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypo Moliakelio pl. 84, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-03-25 iki 2015-04-08 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-03-26)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-11-13, Nr. A-3145.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-11-14, Nr. ŽSPR-9553

Projekto tikslai: įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto (apie 368 kv.m.) prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune.

Iniciatorius: Lionė Labanauskienė, Vaišvydavos pl. 9, Kaunas, tel. 34 66-39

Žemės sklypo plano rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypo Vaišvydavos pl. 9, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-03-25 iki 2015-04-08 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-03-26)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Mosėdžio g. 40, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – Suformuoti naudojamą žemės sklypą prie pastatų (1A1m, 2G1p, 3I1m ir 5I1p) Mosėdžio g. 40, Kaune. Formuojamo sklypo plotas apie 1477 kv. m.

Projekto rengimo iniciatoriai –Vytautas Michalskas, Mosėdžio g. 40, Kaunas tel. 8 675 31183.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas – UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-303, Kaunas. Projekto vadovė J. Sabaliauskaitė, tel. 8 657 44941, el. p.: mindaugasgrigalius@gmail.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-27 iki 2015-04-16 projekto rengėjo UAB „Žemetra“, patalpose, Savanorių pr. 221-303, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-26)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo 0,1478 ha ploto Pakalnės g.6, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams Pakalnės g.6, Kaune, eksplotuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Iniciatorius- Jolanta Jonylienė, Nijolė Šabaniauskienė, Raimondas Levišauskas gyv. Pakalnės g.6, Kaune, tel.861831178

Rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė, projekto vadovė- Jolita Zigmantienė tel. 8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-04-01 10 d.d plano rengėjo patalpose: Naujakurių g.3, Raudondvario k, Kauno r.sav., bei motyvuotus pasiūlymus , pastabas teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai ( Laisvės al. 96, 44251, Kaunas).


(2015-03-26)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo 0,0268 ha ploto pušyno g.45A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatams 1A1žp, 2G2p, Pušyno g.45A, Kaune, eksplotuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Iniciatorius- Kazys Ivanauskas gyv. Pušyno g.45A, Kaune

Rengėjas – Jolitos Zigmantienės įmonė, projekto vadovė- Jolita Zigmantienė tel. 8 611 16858, el. paštas: jolitaraud@gmail.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-04-01 10 d.d plano rengėjo patalpose: Naujakurių g.3, Raudondvario k, Kauno r.sav., bei motyvuotus pasiūlymus , pastabas teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai ( Laisvės al. 96, 44251, Kaunas).


(2015-03-25)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą T.Ivanausko g. 254 ir 256, Kauno m. sav.

Planavimo tikslas – įsiterpusių laisvų valstybinės žemės plotų prijungimas prie esamų žemės sklypų T.Ivanausko g. 254 ir 256, Kaune.

Planavimo iniciatorius – Milda Bacevičienė, T.Ivanausko g. 254, Kaunas, Giedrė Zulonienė ir Vidmantas Zulonas, T.Ivanausko g. 256, Kaunas.

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. I – II ketv.

Plano rengėjas: UAB „Archigrupė“, Jonavos g. 254, Kaunas, I.Cibulskienė, tel. (8 604) 40064 el. paštas: inga@archigrupe.lt.

Planavimo pagrindas – Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2015-01-29 įsakymas Nr. A-228.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015 m. kovo mėn. 30 d. iki balandžio mėn. 13 d. projekto rengėjo UAB UAB „Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-24)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Formuojamas ir pertvarkomas žemės sklypas: Žemės sklypas Šilainių pl. 22, Kaune (Šilainių sen.).

Projektavimo tikslas: Įregistruoto žemės sklypo Šilainių pl. 22, Kaune, padalijimas į du atskirus žemės sklypus.

Planavimo iniciatoriai: Loreta Grubliauskienė, Egidijus Grubliauskas, gyv. Šilainių pl. 22, Kaunas, tel. 8 687 82026.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: individuali Sonatos Liutkevičienės veikla, K. Griniaus g. 13-11, Kaune, PV Sonata Liutkevičienė, 8-605-45942.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-25 iki 2015-04-08 projekto rengėjo patalpose, K. Griniaus 13-11, Kaunas. Pasiūlymus parengto projekto, galima reikšti projekto rengėjui ir organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-04-08 imtinai.

Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.


(2015-03-23)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 1901/0294:250 Armališkėse, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 1901/0294:250) Armališkėse formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-11-05, Nr. A-3042.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-11-05, Nr. ŽSPR-9544

Projekto tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 1901/0294:250) Armališkėse padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę su tikslu statyti gyvenamuosius pastatus.

Iniciatorius: Alfonsas Šustauskas. Lauko g. 1, Kaunas, tel. 8 682 55462

Žemės sklypo plano rengėjas: UAB “Planuotojai”, projekto vadovė – Rasa Pečiulienė, tel. 20 92 60, 8 699 53211, el. paštas rasa@planuotojai.lt.

Su parengtu žemės sklypo kad. Nr. 1901/0294:250 Armališkėse, formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-03-23 iki 2015-04-03 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-03-20)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo žemės sklypo Dobilios g. 27, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo Dobilios g. 27, Kaune, padalijimas į sklypus su tikslu statyti gyvenamuosius pastatus.

Iniciatoriai – Liutauras Labanauskas, Arvydas Stanislovas Šustauskas, Dainius Šustauskas, Laura Liūdžiūtė, Ovidijus Naujalis, Mykolas Januška, Piliuonos g. 24, Kaunas, tel.Nr.: 8 686 80 700 .

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėja – projekto vadovė Inga Tarnauskienė, D.Poškos g. 6A, Kaunas, tel.Nr.: 8 698 11 891, el.p.: inga.tarnauskiene@gmail.com.

Su parengto projekto sprendiniais nuo 2015–03–20 iki 2015–04-02 galima susipažinti projekto rengėjo patalpose (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel.Nr. 8 698 11 891) ir Panemunės seniūnijoje, Perlojos g. 29, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr.1901/0304:63) Kazliškiuose, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas: žemės sklypo (kadastro Nr.1901/0304:63) Kazliškiuose, Kaune, padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Projekto iniciatorius Gediminas Sadauskas. Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Projekto rengėja: UAB „Ateivis LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@ateivis.lt., projekto vadovas Mindaugas Sirvydis. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-23 iki 2015-04-08 projekto rengėjos UAB „Ateivis LT“ patalpose, Tunelio g. 16, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjai susipažinimo su parengtu projektu metu iki nurodytos datos.


(2015-03-19)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo Savanorių pr. 32, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatorės – Sonata Balčiūnienė, Ramunė Klimavičiūtė, Bronė Bulotienė.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti sklypą prie pastatų (1A2p, 2I1p, 3I1m) Savanorių pr. 32 Kaune.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000″), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Vaidas Navackas, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-30 iki 2015-04-14 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000″), Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-19)

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo A.Juozapavičiaus pr.40b, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo iniciatorius- Ramunė Milinskienė.

Projekto tikslas-suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų A.Juozapavičiaus pr.40b eksploatavimui.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose,

adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas. Susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminas yra 10 darbo

dienų po šio pranešimo paskelbimo.

Tel.: 8 37 267156, mob. 8 687 87314. el. p. geodezininkai@gmail.com


(2015-03-17)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypų kad. Nr. 1901/0070:171 ir 1901/0070:284 adresu Žeimenos g. 139 ir 137A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas – sklypų sujungimas, dalies sklypo būdo keitimas ir padalijimas į tris sklypus. Projekto rengimo iniciatoriai – V. Mackevičius, S. Štriupkutė, A. Simonavičius, J. Šarakauskas, G. Šarakauskienė, D. Z. Šarakauskas, V. Putvinskio g. 44-1, Kaunas. Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Projekto rengėjas: architektas Jonas Šarakauskas, tel. 8 684 84894. Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–03–19 iki 2015–04–02 projekto rengėjo patalpose, adresu V. Putvinskio g. 44-1, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) arba projekto rengėjui iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-03-17)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0294:609 Armališkėse formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas į sklypus, nekeičiant žemės naudojimo paskirties.

Projekto iniciatoriai: Daiva Audėjaitienė, Nijolė Maurušaitienė, Rasita Alavočienė.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune. Projekto vadovė

Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-18 iki 2015-03-31 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu

projektu pabaigos.


(2015-03-17)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Bangų g. 12, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams 1A1ž ir 3I1p, Bangų g. 12, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo iniciatorius – Zita Drilingienė.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“, Projekto vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–03–18 iki 2015–03–31 projekto rengėjo patalpose, adresu Jonavos g. 40, Kaune, tel. 8 657 62550.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-03-16)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo esančio Kauno m. Gimbutienės g. 13 formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto tikslas – naudojamo valstybinės žemės sklypo prie pastatų 1A1m, 5I2p, 3I1p M. Gimbutienės g. 13, Kaune, suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Projekto rengimo iniciatoriai – Giedrius Rimkus ir Sandra Rimkienė.

Projekto rengėjas : VĮ Registrų centro Kauno filialas, tel. 8 675 00312, Gedimino g. 39A, Kaunas. Gretimų sklypų savininkus kviečiame susipažinti su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu (projekto rengėjo patalpose) nuo 2015 m. kovo mėn. 16 d. iki 2015 m. kovo mėn. 31 d.


(2015-03-16)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio Kelmų g. 1B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: Įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu Kelmų g. 1B, Kaune.

Planavimo iniciatorius: Kęstutis Barzda

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „BANESTA“, Sigitas Banionis, Mob.tel.: 8-674 57736, el.paštas: sigitas@banesta.lt.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2015 m. kovo 18 d. iki 2015 m. balandžio 1 d., darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. UAB „Banesta“ patalpose, adresu L.Sapiegos g. 12, Kaune (prieš atvykstant iš anksto susitarti).

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu projekto rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-13)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo esančio Kauno m. sav. Vilijampolės sen., Spindulių g. 7, formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams Spindulių g. 7, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Planavimo iniciatorius: Zina Frejerienė. Rengėjas: UAB „Struktūrinė erdvė“ S. Žukausko g. 2D-406, Kaunas. Susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus galima nuo 2015 m. kovo 16 iki 2015 m. kovo 30 (10 darbo dienų) projekto rengėjui adresu: S. Žukausko g. 2D-406, Kaunas darbo dienomis 9:00 – 17:00 val.


(2015-03-13)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:321) Vaišvydavoje, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslai: Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:321) Vaišvydavoje, padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę su tikslu statyti gyvenamus pastatus.

Planavimo iniciatorius – Laimutė Iškauskienė, gyv. Dabintos g. 45, Kaunas.

Projekto rengėjas – PV arch. Arūnas Liočas, IĮ „Arūno Liočo firma“, Tilžės g.5, Kaunas, tel. 8-698-10540, el. p. arunasliocas@gmail.com.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-03-13 iki 2015-03-27 darbo dienomis projekto rengėjo patalpose, adresu Tilžės g.5, Kaune. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėju, tel. 8-698-10540.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu projekto rengėjui ar organizatoriui visą susipažinimo laikotarpį.


(2015-03-13)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:323) Vaišvydavoje, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslai: Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:323) Vaišvydavoje, padalijimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę su tikslu statyti gyvenamus pastatus.

Planavimo iniciatorius – Laimutė Iškauskienė, gyv. Dabintos g. 45, Kaunas.

Projekto rengėjas – PV arch. Arūnas Liočas, IĮ „Arūno Liočo firma“, Tilžės g.5, Kaunas, tel. 8-698-10540, el. p. arunasliocas@gmail.com.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-03-13 iki 2015-03-27 darbo dienomis projekto rengėjo patalpose, adresu Tilžės g.5, Kaune. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėju, tel. 8-698-10540.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu projekto rengėjui ar organizatoriui visą susipažinimo laikotarpį.


(2015-03-13)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo K.Petrausko g. 34 , Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas prie pastatų 1A2m, 11I1ž K.Petrausko g., Kaune

eksploatavimui pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto iniciatorius: Jūratė Vaitkevičienė.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 – 03 – 17 iki 2015 – 03 – 30 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu

projektu pabaigos.


(2015-03-10)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno m. sav., Priešbalių g. 10, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – Mato Varnagirio, Tado Varnagirio, Vitos Varnagirytės ir Violetos Varnagirienės nuosavybės teise valdomo 0,2433 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0293:5) padalijimas.

Iniciatorius – Matas Varnagiris.

Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – UAB „Daraja“, Veiverių 134-216, Kaunas.

Su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-05 iki 2015-03-19 imtinai projekto rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-09)

Informuojame apie parengtą 19691 kv.m ploto žemės sklypo 9-ojo Forto g. 35A, Kaune, ir 12543 kv.m ploto žemės sklypo 9-ojo Forto g. 33B, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslai: Įregistruotų žemės sklypų 9-ojo Forto g. 35A ir 9-ojo Forto g. 33B, Kaune, sujungimas ir padalijimas į du žemės sklypus, žemės sklypų naudojimo būdo keitimas į komercinės paskirties objektų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, rekreacinės teritorijos.

Projekto rengimo iniciatorius – Rima Elena Bričkus.

Projekto rengėjas: UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23 – 4, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44313, tel.(8 37) 244356.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-03-16 iki 2015-03-30 imtinai projekto rengėjo patalpose Miško g. 23, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu laikotarpio pabaigos.


(2015-03-09)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Formuojamas ir pertvarkomas žemės sklypas: Žemės sklypas Šilainių pl. 22, Kaune (Šilainių sen.).

Projektavimo tikslas: Įregistruoto žemės sklypo Šilainių pl. 22, Kaune, padalijimas į du atskirus žemės sklypus.

Planavimo iniciatoriai: Loreta Grubliauskienė, Egidijus Grubliauskas, gyv. Šilainių pl. 22, Kaunas, tel. 8 687 82026.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaune, PV Sonata Liutkevičienė, 8-605-45942.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-10 iki 2015-03-25 projekto rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Pasiūlymus parengto projekto, galima reikšti projekto rengėjui ir organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015 -03-25.

Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.


(2015-03-09)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Formuojamas ir pertvarkomas žemės sklypas: Žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastrinis Nr. 1901/0298:206) Prendzeliavoje, (Panemunės sen.).

Projektavimo tikslas: Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1901/0298:206) Prendzeliavoje, padalijimas į du sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo iniciatoriai: Aldona Mažliakienė, gyv. N. Grigo g. 31, Kaune, tel. 8 687 76224.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaune, PV Sonata Liutkevičienė, 8-605-45942.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-10 iki 2015-03-25 projekto rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Pasiūlymus parengto projekto, galima reikšti projekto rengėjui ir organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015 -03-25.

Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.


(2015-03-09)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Formuojamas ir pertvarkomas žemės sklypas: Josvainių g. 12, Kaune (Vilijampolės sen.).

Projektavimo tikslas: Žemės sklypo Josvainių g. 12, Kaune, padalijimas į du sklypus.

Planavimo iniciatoriai: Laima Krajevienė, gyv. Josvainių g. 12-1, Kaune, Marius Jagelavičius, gyv. Partizanų g. 204-29, Kaune, tel. 8 6479 5015.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaune, PV Sonata Liutkevičienė, 8-605-45942.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-10 iki 2015-03-25 projekto rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Pasiūlymus parengto projekto, galima reikšti projekto rengėjui ir organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015 -03-25.

Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.


(2015-03-06)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo J. Čapliko g. 21, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu J. Čapliko g. 21, Kaune.

Projekto iniciatorius – Petras Jakštas, J. Čapliko g. 21, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23 – 4, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44313, tel.(8 37) 244356.

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-03-09 iki 2015-03-25 imtinai projekto rengėjo patalpose Miško g. 23, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas) iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-02)

Informuojame apie parengtą žemės sklypų Kauno m. sav., Eigulių sen., Jonavos g. 41A (kadastrinis Nr.1901/0052:12, plotas 1708 kv.m) ir Kauno m. sav., Eigulių sen., Jonavos g. 41B (kadastrinis Nr.1901/0052:22, plotas 1286 kv.m), formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypų sujungimas ir naudojimo būdo keitimas (iš rekrecinės teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas).

Žemės sklypo projekto rengimą inicijuoja: UAB “Litukas ir Ko”.

Projekto rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, Perkaso takas 3, Kaune.

Inžinierė: Laura Civilkienė, tel. 867593523.

Su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-03-03 iki 2015-03-17 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-03-02)

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ K. DONELAIČIO 72,72A, 74, KAUNO M., KAUNO M. SAV.

Parengtas žemė sklypo esančio Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 72,72A, 74, formavimo ir pertvarkymo projektas..

Projekto tikslas – suformuoti sklypą prie pastatų (2A1m, 1A1p, 3A2p) K. Donelaičio g. 72,72A ir 74 Kaune.

Iniciatoriai – Julius Venckus, Violeta Baranauskienė, Rita Levickienė, Kaunas, K. Donelaičio g. 72A-3, Kaune..

Projekto rengėjas – – UAB „Žemės sklypas“.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. kovo 03 d. 10 darbo dienų.

Viešas projekto svarstymas vyks 2015 m. kovo 18 d. 10.00 val. įmonės patalpose, adresu:

Žalgirio 19, Raudondvario k., Kauno r., mob. 8 672 42340) el. p. anenartaviciene@gmail.com.


(2015-02-27)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 1901/0281:216), esančio Bivylių g. 6, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: įregistruoto žemės sklypo Bivylių g. 6, Kaune padalijimas į du atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius- Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Planavimo iniciatorius: Antanas Šimkus

Projekto rengėjas: K. Statkevičius

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima patalpose, adresu: Laisvės al. 97-11, Kaune. Susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminas yra nuo 2015 metų kovo 3 d. iki 2015 metų kovo 17 d.

tel.: 8 687 98727. el. p. rustata@gmail.com

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus taip pat galima teikti raštu savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas) iki susipažinimo termino pabaigos.


(2015-02-26)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Rokų miško kelmyne (kadastro Nr. 1901/0294:369), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: žemės sklypo, kadastro Nr., 1901/0294:369 Kaune, padalijimas į atskirus sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, žemės naudojimo būdo nustatymas.

Projekto rengimo iniciatorius: Danguolė Jonaitienė.

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėja: PV Solveiga Deimantė Grušauskienė (individualios veiklos Nr.(32.2)-G18-1192), Mozūrų g. 4, Kaunas, tel. 868246142.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–03–02 iki 2015–03–16 projekto rengėjo patalpose, adresu Mozūrų g. 4, Kaune, tel. 868246142.

Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-02-26)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Formuojamas ir pertvarkomas žemės sklypas: Griškabūdžio g. 3, Kaune.

Projektavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, patikslinant naudojimo būdą.

Planavimo iniciatoriai: Virginija Švitrienė, gyv. Griškabūdžio g. 3-1, Kaune, Gintautas Baranauskas, Griškabūdžio g. 3, Kaune, tel. 8-699-79932

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaune, PV Sonata Liutkevičienė, 8-605-45942.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-27 iki 2015-03-16 projekto rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Pasiūlymus parengto projekto, galima reikšti projekto rengėjui ir organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015 -03-16.

Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.


(2015-02-26)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų Daugpilio g. 42, 44, Kaune, formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projekto rengimo pagrindas:

1. Kauno miesto Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-02-04 d. išduoti reikalavimai Nr. ŽSPR-9656.

2. 2015-01-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-204.

Planavimo tikslas: įregistruotų žemės sklypų Daugpilio g. 42 ir Daugpilio g. 44, Kaune sujungimas į vieną žemės sklypą.

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projekto iniciatorė: Aušra Rūtelionė, gyv. V. Putvinskio g. 17-4. Kaunas.

Žemės sklypų formavimo-pertvarkymo projekto rengėjas: pagal individualios veiklos pažymą arch. V.J. Paipalas , projekto vadovas – V. J. Paipalas (A259), tel. 869928274

Susipažinti su parengtu projektu, jo dokumentacija galima nuo 2015-02-26 iki 2015-03-13, darbo dienomis, projekto rengėjo, patalpose, adresu: Pakraščio g. 21A, Kaunas. Dėl tikslaus laiko prašome teirautis tel. 869928274.

Teikti raštiškus motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas galima Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-02-25)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, Aukštaičių g. 3, Kaune, (Žaliakalnio seniūnijoje, (kad. Nr. 1901/0130:69), 0,1240 ha, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas –žemės sklypo Aukšaičių g. 3, Kaune, padalijimas į du sklypus.

Projekto rengimo iniciatoriai – Kęstutis Kasiulis, gyv. Aukštaičių 3-2, Kaunas, Elvyra Mačiulienė, gyv. Aukštaičių g. 3-1, Kaunas, tel. 8 615 13 314, Rasa Bylienė, gyv. Aukštaičių g. 3-3, Kaunas, tel. 8 685 61 900.

Projekto rengėjas – UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-3, Kaunas. Projekto vadovė M. Urbelienė, tel. 8 612 45 717 el. p.: urbeliene.marija@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-26 iki 2015-03-16 projekto rengėjo UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose, Maironio g. 48-5, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-25)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno m. Taikos pr. 60A formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą pastato 1G1p eksploatavimui.

Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Iniciatorius – Jonas kiseliūnas.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „MTL SERVISAS“, adresas: Savanorių pr. 237-19, Kaunas, tel. 867577054, gr. vadovė Agnė Bagdanavičiūtė, el. p. mtlservis@gmail.com

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu gretimų sklypų savininkai/naudotojai ar suinteresuoti asmenys gali susipažinti ir pateikti raštu pastabas bei pasiūlymus nuo 2015 m.vasario 25 d. iki 2015 m. kovo 12 d. plano rengėjo patalpose.


(2015-02-25)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Romuvos g. 14, Vilijampolės sen., Kauno m., Kauno m. sav.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams Romuvos g. 14, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas.

Planavimo iniciatorius – Algimantas Kalniūnas

Projekto rengėjas: UAB „Geomatininkų grupė“, projekto vadovas Armantas Petravičius (2R-FP-694, 2012-10-04), Tel. 8 68803303.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. vasario mėn. 28 d. iki 2015 m. kovo mėn.17d. UAB „Geomatininkų grupė“ įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101a, Kaunas, darbo dienomis 9:00 – 16:30 val., tel.: 868803303.


(2015-02-24)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Pakraščio g.4, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: suformuoti naudojamą žemės sklypą statinio, esančio Pakraščio g.4, Kaune eksploatavimui pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jo paskirtį. Projekto rengimo iniciatorius:Daugiabučio namo savininkų bendrija „Pakraščio 4“, Kaunas. Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB“Žemėtvarkos darbai, Kaunas, tel. 837332409 zemetvarkosdarbai@gmail.com Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-25d. iki 2015-03-12d. UAB“Žemėtvarkos darbai“ patalpose, Savanorių pr. 363-213, Kaunas, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-03-12d.


(2015-02-23)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0281:681, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslai: žemės sklypo, kadastro Nr., 1901/0281:681 Kaune, žemės sklypo paskirties keitimas į kitą, padalijimas į atskirus sklypus, žemės naudojimo būdo nustatymas

Projekto rengimo iniciatorius: Liucija Blaževičienė

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“, Projekto vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–02–24 iki 2015–03–09 projekto rengėjo patalpose, adresu Jonavos g. 40, Kaune, tel. 865271128.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-02-23)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo kadastro Nr. 1901/0281:684, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslai: žemės sklypo, kadastro Nr., 1901/0281:684 Kaune, žemės sklypo paskirties keitimas į kitą, padalijimas į atskirus sklypus, žemės naudojimo būdo nustatymas

Projekto rengimo iniciatorius: Liucija Blaževičienė

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“, Projekto vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–02–24 iki 2015–03–09 projekto rengėjo patalpose, adresu Jonavos g. 40, Kaune, tel. 865271128.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-02-20)

Sklypo (kadastro Nr. 1901/0294:0332) Rokų miško kelmyne, Kauno mieste, formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniai svarstymui su visuomene pateikiami pakartotinai.

Informuojame apie parengtą ir pagal 2015-01-04 Kauno savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus specialisto pateiktas pastabas pataisytą bei papildytą žemės sklypo Rokų miško kelmyne (kadastro Nr. 1901/0294:0332), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą (sprendinių laida 1).

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalinimas į sklypus ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę su tikslu statyti gyvenamuosius pastatus.

Projekto rengimo iniciatoriai: Elena Grybauskienė, Rusmenių g. 21, Kaunas; Juozas Gedvydas Kozminas, Chemikų g. 17 – 16, Jonava; Irena Savickienė, V. Krėvės pr. 72 – 70, Kaunas. Kontaktinis tel. 8614 46898.

Projekto rengėjas – Gražina Sazanskienė (nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.624692) Romuvos g. 69A, LT-47199 Kaunas, tel. 9614 41699.

Projektavimo pagrindas – Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-20 įsakymas Nr. A-2234.

Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į projekto rengėją nuo 2015 m. vasarioio 23 d. iki kovo 9 d. (projekto vadovas Julius Zonys, tel.8614 46898).


(2015-02-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo A.Mackevičiaus g. 79, Kaune (kadastrinis Nr.1901/0148:10), formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas: žemės sklypo A.Mackevičiaus g. 79, Kaune, padalijimas į 2 (du) sklypus.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-05 įsakymas Nr.A-9 „Dėl žemės sklypo A.Mackevičiaus g. 79, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m.sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-01-06 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr.ŽSPR-9623.

Projekto organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Projekto iniciatorius: Antanas Naugžemys, Lazdininkų k., Kretingos raj.

Projekto rengėja: PV Aurelija Barauskienė (individualios veiklos Nr.(21.4)-G18-1388), V.Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el.p. aurelijai.grikstaitei@gmail.com, tel. 8675 31588.

Su Projektu galima susipažinti nuo 2015-02-24 iki 2015-03-09 (10 darbo dienų) projekto rengėjos patalpose V.Putvinskio g. 17-4, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas) iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-02-19)

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu bei kitais galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta tvarka yra parengtas žemės sklypo Pakraščio g. 43A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui, esančiam Pakraščio g. 43A, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jo paskirtį.

Planavimo iniciatorius – Mindaugas Kliunka.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Plano rengėjas – PV Rolandas Rakevičius.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-23 iki 2015-03-06, Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriuje, 503 kab., tel. 8 37 2077 43, arba kreiptis į Projekto vadovą telefonu 8 686 26392.

Jei turite motyvuotai pagrįstų pageidavimų ir pasiūlymų prašome kreiptis į plano rengėją Rolandą Rakevičių tel. 8 686 26392; raštu adresu Minijos g. 11-67, Klaipėda 91200; bei el. paštu: rolanndas@gmail.com arba į Kauno miesto savivaldybės administraciją.


(2015-02-19)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo Šešupės g. 26, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatoriai – Osvaldas Kučinskas, Zita Kučinskienė, Artūras Kučinskas.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą (1A1m, ) Šešupės g. 26 eksploatuoti.

Projekto rengėjas – UAB „Architektų pastogė“, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas, tel. (8-37) 313735, 8-675-93523, inžinierė Laura Civilkienė, el. p.: gelaziuteee@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-20 iki 2015-03-06 projekto rengėjo UAB „Architektų pastogė“ patalpose, adresas: Perkaso takas 3, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-17)

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų Daugpilio g. 42, 44, Kaune, formavimo pertvarkymo projektas.

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projekto rengimo pagrindas:

1. Kauno miesto Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-02-04 d. išduoti reikalavimai Nr. ŽSPR-9656.

2. 2015-01-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-204.

Planavimo tikslas: įregistruotų žemės sklypų Daugpilio g. 42 ir Daugpilio g. 44, Kaune sujungimas į vieną žemės sklypą.

Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projekto iniciatorė: Aušra Rūtelionė, gyv. V. Putvinskio g. 17-4. Kaunas.

Žemės sklypų formavimo-pertvarkymo projekto rengėjas: pagal individualios veiklos pažymą arch. V.J. Paipalas , projekto vadovas – V. J. Paipalas (A259), tel. 869928274

Susipažinti su parengtu projektu, jo dokumentacija galima nuo 2015-02-18 iki 2015-03-09, darbo dienomis, projekto rengėjo, patalpose, adresu: Pakraščio g. 21A, Kaunas. Dėl tikslaus laiko prašome teirautis tel. 869928274.

Teikti raštiškus motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas galima Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-02-17)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Ančios g. 6, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams 1A1m(p), 2I1p, 3G1p Ančios g. 6, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto organizatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Rengimo iniciatorius G. Žalys. Planą rengia UAB „Ramlina“, tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel 8676 21161.

Susipažinti su Projekto sprendiniais galima Kauno m. Aleksoto seniūnijos patalpose adresu Veiverių g. 132, Kaune, iki 2015 m. kovo 9 d. Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galima pareikšti Projekto organizatoriui, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.


(2015-02-12)

Informuojame apie parengtą žemės sklypų Vijūkuose (kad. Nr. 1901/0281:1100, kad . Nr. 1901/0281:1097) ir A. Zmuidzinavičiaus g. 100A, 100, 102, 104, 106, 108, 110, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Žemės sklypų kad. Nr. 1901/0281:1100, kad . Nr. 1901/0281:1097 paskirties keitimas į kitą, sujungimas su žemės sklypais A. Zmuidzinavičiaus g. 100A, 100, 102, 104, 106, 108, 110, padalijimas į atskirus sklypus.

Projekto iniciatorius: Mindaugas Memėnas, Audrius Mėmėnas

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Ugnė Šegždienė, tel.: (8 657) 80033, el.paštas ugne.segzdiene@geometra.lt , www.geometra.lt.

Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-02-17 iki 2015-03-02 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose Verslo centre 1000, Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaune, darbo dienomis, nuo 8 °°-12°° ir 13°°-17°° val.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-10)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 1901/0031:130), esančio Sėlių g. 2 g., Kaunas formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: įregistruoto žemės sklypo Sėlių g. 2, Kaune padalijimas į du atskirus žemės sklypus.

Planavimo organizatorius- Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Planavimo iniciatorius: Veronika Rolienė

Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas. Susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminas yra iki 2015 metų kovo 05 d.

tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus taip pat galima teikti raštu savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas) iki susipažinimo termino pabaigos.


(2015-02-10)

Informuojame apie parengtą žemės sklypų Kalvarijos g. 153, 155, 157, 159, 161 Aleksoto sen., Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais Kalvarijos g. 153,155, 157, 159, 161 Kaune.

Projekto rengimo iniciatoriai – Vygaudas Šeimys, Eglė Lapajevienė, Daiva Juškauskienė, Kęstutis Dunčikas gyv. Kalvarijos g. 159, Kaune, tel. 8 686 01544.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas – UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-303, Kaunas. Projekto vadovė J. Sabaliauskaitė, tel. 8 657 44941, el. p.: mindaugasgrigalius@gmail.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-10 iki 2015-02-25 projekto rengėjo UAB „Žemetra“, patalpose, Savanorių pr. 221-303, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-09)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo Užvingių g. 9, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatorius – Nedas Šiupienius

Projekto rengimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą (1A1p, 2I1p, 3I1p) Užvingių g. 9 eksploatuoti.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000″), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Vaidas Navackas, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-17 iki 2015-03-03 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000″), Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-06)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie pastatų Miško g. 2, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – suformuoti sklypą prie pastatų (1A2p, 2I1m, 3I1m) Miško g. 2, Kaune.

Projekto rengimą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Setaka“. Projektą rengia UAB „Etapas“, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, tel. 8657 88822, el. p. detalieji@etapas.lt.

Susipažinti su plano sprendiniais galima UAB „Etapas“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, 10 darbo dienų laikotarpiu nuo šio skelbimo patalpinimo tinklapyje. Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima pareikšti Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.


(2015-02-06)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, esantį Eidintų g. 113, Kauno m., Kauno m. sav.

Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo Eidintų g. 113 padalijimas į du sklypus.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-10 įsakymas Nr. A-3098 „Dėl žemės sklypo Eidintų g. 113, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-11-14 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9552.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengimo iniciatorius – Mindaugas Mažeika, Savanorių per. 372-8, Kaunas, tel. 860790364, Neringa Mažeikienė, Vytautas Mažeika, Geležinio Vilko g. 7 – 12, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „Geomatininkų grupė“, projekto vadovas Armantas Petravičius, tel. 868803303.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-02-09 iki 2015-02-23 imtinai projekto rengėjo patalpose, adresu: Laisvės al. 101a-302 kab., Kaunas, darbo dienomis 8:00 – 17:00 val., tel.: 868803303.


(2015-02-04)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Šaldytuvų g.2, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.Projekto rengimo tikslas. Žemės sklypo suformavimas turimų pastatų 1A1mp,2I1b eksploatavimui

Planavimo iniciatorius. Raimundas Juška ,Šaldytuvų g.2, Kaunas, tel. 869058101

Projekto rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g.5, Kaunas, tel. 8687 19287 el.p, gbalevicius@gmal.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-05 iki 2015-02-18d. projekto rengėjo patalpose, adresas Butrimonių g. 5-101, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto iniciatoriui arba Kauno m. savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-04)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Varpo g.5. Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas. Žemės sklypo suformavimas turimų pastatų 1A1p, 2I1p eksploatavimui

Planavimo iniciatorius. Rolandas Astrauskas, Varpo g.5, Kaunas, tel.861634913

Projekto rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g.5, Kaunas, tel. 8687 19287 el.p, gbalevicius@gmal.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-05 iki 2015-02-18d. projekto rengėjo patalpose, adresas Butrimonių g. 5-101, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto iniciatoriui arba Kauno m. savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-04)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Amalių g. 20. Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas. Žemės sklypo suformavimas turimų pastatų 1A1m,2I1m

eksploatavimui

Planavimo iniciatorius. Leonas Skirpstauskas, Amalių g.20, Kaunas tel. 864547422

Projekto rengėjas. G.Balevičiaus individuali įmonė, Butrimonių g.5, Kaunas, tel. 8687 19287 el.p, gbalevicius@gmal.com

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-02-05 iki 2015-02-18d. projekto rengėjo patalpose, adresas Butrimonių g. 5-101, Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto iniciatoriui arba Kauno. savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-02-04)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Ringailės g. 3, Vilijampolės sen., Kaunas, Kauno m. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams Ringailės g. 3, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas.

Planavimo iniciatorė – Vladislava Šarkaitė, Audrutė Dičkuvienė.

Projekto rengėjas: UAB „Architektų pastogė“, projekto vadovė Laura Civilkienė, Tel. 8 60559751.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. vasario mėn. 05 d. iki 2015 m. vasario mėn.19 d. UAB „Architektų pastogė“ įmonės patalpose, adresu: Perkaso takas 3, Kaunas, darbo dienomis 8:00 – 16:00 val., tel.: 860559751.


(2015-02-03)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno m. Draugupės g. 11 žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į atskirus sklypus.

Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Iniciatoriai – Jolita Kazlauskienė, Neringa Kartanaitė.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „MTL SERVISAS“, adresas: Savanorių pr. 237-19, Kaunas, tel. 867577054, gr. vadovė Agnė Bagdanavičiūtė, el. p. mtlservis@gmail.com

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu gretimų sklypų savininkai/naudotojai ar suinteresuoti asmenys gali susipažinti ir pateikti raštu pastabas bei pasiūlymus nuo 2015 m. vasario 03 d. iki 2015 m. vasario 18 d. plano rengėjo patalpose.,


(2015-02-03)

Informuojame, kad parengti naudojamų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai:

1. Striaunės g. 15, Kaune

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Striaunės g. 15, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-09-29, Nr. A-2667.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-10-03, Nr. ŽSPR-9499

Projekto tikslai: suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų (1A2p, 2I1ž, 3G1m, 4I1m) Striaunės g. 15 eksploatuoti.

Iniciatorius: Vincas Algimantas Bliuvas, Striaunės g. 15, Kaune

2. Tamulšios g. 38, Kaune

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Tamulšios g. 38, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-11-26, Nr. A-3291.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-12-05, Nr. ŽSPR-9594

Projekto tikslai: suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatams (1A1p, 2G1p, 3I1p, 4Š1m) Tamulšios g. 38 eksploatuoti.

Iniciatorius: Vida Marija Kugelienė, Tamulšios g. 38, Kaune

Projektų rengėjas: UAB „Planuotojai“. Projektų vadovė: Rasa Pečiulienė, tel 8 699 53211.

Su parengtais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais galima susipažinti nuo 2015-02-03 iki 2015-02-17 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune. Informacija tel. 20 92 60.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengtų projektų galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtais projektais laiko pabaigos.


(2015-02-03)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Technikumo g. 45 (kadastro Nr. 1901/0255:60), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslai: įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu Technikumo g. 45, Kaune. Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A-848 „Dėl žemės sklypo Technikumo g. 45, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto organizavimo“; Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014 m. balandžio 8 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9199; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2014 m. balandžio 2 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 8RE-(14.8.42.)-23. Iniciatorius –Povilas Nickus. Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Rengėjas –Virginijos Gerasimavičienės personalinė įmonė, Projekto autorė Virginija Gerasimavičienė, Neries krantinė 16 (442 kab), Kaunas, tel. 8 67103979, el. p.: virginijagerasimaviciene@gmail.com. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti motyvuotus pasiūlymus galima nuo 2015 m. vasario 4 d. iki 2015 m. vasario 18 d. projekto rengėjo patalpose Neries krantinė 16 (442 kab), Kaunas.


(2015-02-02)

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo, Ateities pl. 40E, Kaune, detalųjį planą.

Plano rengimo pagrindas:

Detaliojo teritorijų planavimo organizatorius teisių ir pareigų perdavimo sutartis, 2013-11-07, Nr. 70-18-167;

Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2013-12-05, Nr. R-8945.

Planavimo tikslai:

Žemės sklypo Ateities pl. 40E (kad. Nr. 1901/0067:84), Kaune, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pareiškėjas: UAB „Baltic Pack“, Ateities pl. 40, tel. (8 37) 30 20 50

Plano rengėjas UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios 8-6, Kaune. Projekto vadovė Rasa Pečiulienė. Informacija tel. 20 92 60, 8 699 53211.


(2015-02-02)

Informuojame, kad parengti naudojamų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai:

1. Striaunės g. 15, Kaune

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Striaunės g. 15, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-09-29, Nr. A-2667.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-10-03, Nr. ŽSPR-9499

Projekto tikslai:

Suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatų (1A2p, 2I1ž, 3G1m, 4I1m) Striaunės g. 15 eksploatuoti.

Iniciatorius:

Vincas Algimantas Bliuvas, Striaunės g. 15, Kaune

2. Tamulšios g. 38, Kaune

Projekto rengimo pagrindas:

Įsakymas dėl žemės sklypo Tamulšios g. 38, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo, 2014-11-26, Nr. A-3291.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai, 2014-12-05, Nr. ŽSPR-9594

Projekto tikslai:

Suformuoti naudojamą žemės sklypą pastatams (1A1p, 2G1p, 3I1p, 4Š1m) Tamulšios g. 38 eksploatuoti.

Iniciatorius:

Vida Marija Kugelienė, Tamulšios g. 38, Kaune

Su parengtais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais galima susipažinti nuo 2015-02-03 iki 2015-02-17 (10 darbo d.) plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus dėl parengto projekto galima teikti plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki numatytos susipažinimo su parengtu projektu laiko pabaigos.


(2015-02-02)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypų Ateities pl.77, Ateities pl.77A ir Ateities pl.77B, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – Žemės sklypo (kadastro Nr.1901/0066:52 Ateities pl.77, žemės sklypo (kadastro Nr.1901/0066:64) Ateities pl.77A, žemės sklypo (kadastro Nr.1901/0066:74) Ateities pl.77B, Kaune, sujungimas ir padalijimas į keturis sklypus (Nr.1 ~ 4773 kv. m, Nr.2 ~ 2540 kv. m, Nr.3 ~ 2805 kv. m, Nr.4 ~ 2333 kv. m).

Projekto rengimo iniciatoriai – Ona Geležiūnienė, Ateities pl.77, Kaunas. Tel.8 603 42349

Renata Šinkūnienė, Ateities pl.77A, Kaunas. Tel.8 614 24878

Už Almantą Paulavičių pagal 2009-01-20 įgaliojimą Renata Šinkūnienė

Projekto rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Projekto vadovas Stanislovas Kemzūra, tel. 8 676 66660.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–02–02 iki 2015–02–17 projekto rengėjo patalpose, adresu Savanorių pr.363-213, Kaune, tel. 8 676 66660.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-01-30)

Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio d. įsakymo 3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro aplinkos 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „dėl žemės sklypų formavime ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu bei kitas galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, nustatyta tvarka yra parengtas žemės sklypo Saulėlydžio g. 20, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas. Planavimo iniciatorė – Vaidutė Ižikovienė. Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96,44251, Kaunas. Plano rengėjas – UAB „Polilinija“, PV Justina Pliskauskienė. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-30 iki 2015-02-12, UAB „Polilinija“ patalpose, Jonavos g. 40, Kaune arba Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriuje (telefonas pasiteiravimui 42 47 39). Jei turite motyvuotai pagrįstų pageidavimų ir pasiūlymų prašome kreiptis į plano rengėją PV Justina Pliskauskienę tel. 8 652 71128 arba į Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrių.


(2015-01-29)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kauno m. Partizanų g. 49 formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas esamam statiniui, esančiam Partizanų g. 49, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jo paskirtį.

Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Iniciatorius – Aušrys Kriščiūnas.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „MTL SERVISAS“, adresas: Savanorių pr. 237-19, Kaunas, tel. 867577054, gr. vadovė Agnė Bagdanavičiūtė, el. p. mtlservis@gmail.com

Su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu gretimų sklypų savininkai/naudotojai ar suinteresuoti asmenys gali susipažinti ir pateikti raštu pastabas bei pasiūlymus nuo 2015 m. sausio 29 d. iki 2015 m. vasario 12 d. plano rengėjo patalpose.


(2015-01-29)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo S.Banaičio g. 20, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0281:81), S. Banaičio g. 20 padalijimas į du sklypus.

Projekto rengimo iniciatorius –Arvydas Juozalėnas, Raimonda Juozalėnienė, Renaldas Velička, Ramūnas Baltrušaitis, Tatjana Baltrušaitienė, gyv. Paltiškių g. 16, Kaunas, tel. 8 655 76935

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas – UAB „Žemetra“, Savanorių pr. 221-303, Kaunas. Projekto vadovė J. Sabaliauskaitė, tel. 8 657 44941, el. p.: mindaugasgrigalius@gmail.com.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-29 iki 2015-02-12, projekto rengėjo UAB „Žemetra“, patalpose, Savanorių pr. 221-303, Kaunas. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-01-28)

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo, esančio Veiviržo g. 7, Kaunas formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: naudojamo žemės sklypo prie pastatų a1šb, 4G1bp Veiviržo g. 7, Kaune, suformavimas esamiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį

Planavimo organizatorius- Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Planavimo iniciatorius: Arūnas Laimutis

Projekto rengėjas: UAB ”Geodezininkai”.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus galima UAB”Geodezininkai” patalpose, adresu: Raudondvario pl. 93, Kaunas, tel.: 8 37 267156, mob. 8 686 19305. el. p. geodezininkai@gmail.com Susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminas yra 10 darbo dienų po šio pranešimo paskelbimo.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas) iki susipažinimo termino pabaigos.


(2015-01-23)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą esantį Vievio g. 60, Šančių sen., Kauno m., Kauno m. sav.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas.

Planavimo iniciatorė – Stefanija Katkevičienė

Projekto rengėjas: UAB „Geomatininkų grupė“, projekto vadovas Armantas Petravičius (2R-FP-694, 2012-10-04), Tel. 8 68803303.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. sausio mėn. 28 d. iki 2015 m. vasario mėn.11d. UAB „Geomatininkų grupė“ įmonės patalpose, adresu: Laisvės al. 101a, Kaunas, darbo dienomis 9:00 – 16:30 val., tel.: 868803303.


(2015-01-22)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Batniavos g. 17, Kauno m. saV.

Planavimo tikslas – įsiterpusios laisvos valstybinės žemės 81m² prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Batniavos g. 17, (kad. Nr. 1901/0037:77), Kaune.

Planavimo iniciatorius – Dalia Jančienė, Šiaurės pr. 1-30, Kaunas, tel. 868605005.

Plano rengimo terminas (preliminarus) – 2015 m. I ketv.

Plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos darbai“, Savanorių pr.363-213, Kaunas, A.Čaplinskis, tel. (8 37) 332482 el. paštas: zemetvarkosdarbai@gmail.com

Planavimo pagrindas – Kauno m. sav. administracijos direktoriaus 2014-08-14 įsakymas Nr. A-2191.

Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją nuo 2015 m. sausio mėn. 23 d. iki vasario mėn. 09d. Projekto vadovas A.Čaplinskis. Pasiūlymus dėl žemės sklypo plano sprendinių galima teikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas): ne vėliau iki 2015 m. vasario mėn. 09d.


(2015-01-22)
Informuojame apie parengtą žemės sklypų Ežero g. 1 (prie pastato 6G1p) ir Ežero g. 3, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatorius – Kauno rajono savivaldybė (įm. kodas 111100622) Savanorių pr. 371, Kaune, ir uždaroji akcinė bendrovė “Arsaulitus” (įm. kodas 235905880) Ežero g. 1, Kaune.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą Ežero g. 1 esamam pastatui (6G1p) (dabar suteiktas adresas Ežero g. 25) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį ir perdalyti žemės sklypus Ežero g. 1 (6G1p) (dabar – Ežero g. 25) ir Ežero g. 3 (dabar- Ežero g. 23) Kaune.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Vaidas Navackas, arch. Aida Butkienė, tel. 8-657-82822, el. p.: aida.butkiene@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-27 iki 2015-02-10 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas.

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-01-22)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kaunakiemio g. 20A,, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas prie pastato (2A1m), Planavimo iniciatorė: Kristina Liucija Pisarževičienė.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590

Projekto rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-27 iki 2015-02-11 Centro seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-02-11.


(2015-01-21)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, esantį Žemaičių pl. 69, 71, 73, 75, Šilainių sen., Kauno m., Kauno m. sav.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymas Nr. A-1935 „Dėl žemės sklypo prie pastatų Žemaičių pl. 69, 71, 73, 75 (IX forto muziejaus) Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“;

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2014-07-24 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 8RE-(14.8.42.)-144;

Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-08-13 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9380

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas

Projekto rengimo iniciatorius – Kauno IX forto muziejus, Žemaičių pl. 75, tel. 8 655 66550

Projekto rengėjas: UAB „Geomatininkų grupė“, projekto vadovas Armantas Petravičius, tel. 8 672 25588; 8 655 07558

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-01-26 iki 2015-02-06 projekto rengėjo patalpose, adresu: Laisvės al. 101a-302 kab., Kaunas, darbo dienomis 9:00 – 16:00 val., tel.: 8 655 07558. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-01-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Obelynės g. 23A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams (1A2p, 2G1b, 3I1p, 4Š1g) Obelynės g. 23A, Kaune, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Projekto rengimo iniciatoriai – Diana Gajauskienė ir Stasys Gajauskas. Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistę Ingą Janavičienę tel. 8 37 207743.

Projekto rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-27 iki 2015-02-11 Šilainių seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-02-11.


(2015-01-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo V. Putvinskio g. 46, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: Žemės sklypo suformavimas prie turimų pastatų, Planavimo iniciatorė: Česlava Galeckienė.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590

Projekto rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-27 iki 2015-02-11 Centro seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-02-11.


(2015-01-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Laisvės al. 57, S. Daukanto g. 15, 15A, 17 ir 17A,, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas: sklypo suformavimas prie turimų pastatų Laisvės al. 57, S. Daukanto g. 15, 15A, 17 ir 17A, Planavimo iniciatorius: UAB „Baubilas“..

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Galite kreiptis į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyr. specialistą Algį Buraitį, tel. 8 (37) 425590

Projekto rengėjas: D.A.Rusevičiūtės studija, Taikos pr. 37-55, Kaunas, tel. 861573597. darstudija@mail.eeco.lt

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-27 iki 2015-02-11 Centro seniūnijos patalpose, bei teikti pasiūlymus raštu rengėjui arba organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-02-11.


(2015-01-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, P. Galaunės g. 25, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – Naujo valstybinės žemės sklypo, skirto nuosavybės teisėms atkurti suformavimas.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-07 įsakymas Nr. A-3086.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220146, el.p. kaunoplanas@takas.lt.

Su parengto Projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-01-20 iki 2015-02-02 darbo dienomis nuo 8-12 ir 13-17 val., Projekto rengėjo, Kauno SĮ “Kauno planas”, patalpose, adresu: Kęstučio g. 66A, Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. (8 37) 220146.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-01-20)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, E. Cinzo g. 8, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas).

Projekto rengimo tikslas – Naujo valstybinės žemės sklypo, skirto nuosavybės teisėms atkurti suformavimas.

Projekto rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-20 įsakymas Nr. A-3210.

Projekto rengimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. (8 37) 220146, el.p. kaunoplanas@takas.lt.

Su parengto Projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-01-20 iki 2015-02-02 darbo dienomis nuo 8-12 ir 13-17 val., Projekto rengėjo, Kauno SĮ “Kauno planas”, patalpose, adresu: Kęstučio g. 66A, Kaunas. Atvykimo laiką rekomenduojama iš anksto susiderinti su rengėjais tel. (8 37) 220146.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projekto galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai, Laisvės al. 96, Kaunas, iki susipažinimo su parengtu Projektu pabaigos.


(2015-01-20)

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0287:217) Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo iniciatorius – AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ ir Veronika Gražina Zakšauskienė.

Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo (kadastro Nr. 1901/0287:217) Kaune padalijimas.

Projekto rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, PV Vaidas Navackas, arch. Mindaugas Bielskus, tel. 8-699-88716, el. p.: mindaugas.bielskus@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-20 iki 2015-02-03 projekto rengėjo UAB „Geometra“ patalpose, adresas: Taikos pr. 88A (verslo centras „1000“), Kaunas

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui, projekto rengimo iniciatoriui arba Kauno rajono savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos.


(2015-01-19)

 

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Kiečių g. 62,64 , Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslai – žemės sklypų padidinimas, prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus.

Projekto rengimo iniciatorius -Virginija Rukavičienė, Ona Sabaitienė, Liudas Keršis ir Lida Keršienė.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“, Projekto vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-01-22 iki 2015- 02-05 projekto rengėjo patalpose, adresu Jonavos g. 40, Kaune, tel. 8 648722318.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-01-19)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo SKUDUČIŲ G. 23, KAUNE, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas: Įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie esamo žemės sklypo Skudučių g. 23, Kaune.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-01 įsakymas Nr. A-2092 „Dėl žemės sklypo Skudučių g. 23, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-09-09 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9456.

Organizatorius: Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Iniciatoriai: Virginija Žilinskienė, Nauris Žilinskas, tel. 8 611 82438.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (37) 209260, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, el. paštas: nijole@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtais Projektais galima: nuo 2015-01-22 iki 2015-02-05 (10 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Dėl konkretaus atvykimo laiko siūlome susitarti paskambinus tel. 8 698 84139.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projektų galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susispažinimo su parengtu projektu pabaigos – iki 2015-02-05.


(2015-01-19)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo LAKŪNŲ PL. 28A, KAUNE, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas: Įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie esamo žemės sklypo Lakūnų pl. 28A, Kaune.

Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-01 įsakymas Nr. A-2093 „Dėl žemės sklypo Lakūnų pl. 28A, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“; Kauno m. sav. administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014-09-09 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9457.

Organizatorius: Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Iniciatoriai: Birutė Navickienė, Arūnas Aleksandras Navickas, tel. 8 682 62270.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaunas, tel. (37) 209260, proj. vadovė Nijolė Tuleikienė, tel. 8 698 84139, el. paštas: nijole@planuotojai.lt

Susipažinti su parengtais Projektais galima: nuo 2015-01-22 iki 2015-02-05 (10 darbo dienų laikotarpis), atvykus pas Projekto rengėją, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune.

Dėl konkretaus atvykimo laiko siūlome susitarti paskambinus tel. 8 698 84139.

Motyvuotus pasiūlymus, pageidavimus ar pastabas dėl Projektų galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susispažinimo su parengtu projektu pabaigos – iki 2015-02-05.


(2015-01-19)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypą prie geležinkelio kelių Nr. 40, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 43 (unikalus Nr. 1999-8009-2019) Europos pr. 122, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas: žemės sklypo suformavimas esamiems geležinkelio keliams Nr. 40, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 43 (unikalus Nr. 1999-8009-2019) Europos pr. 122, Kaune, eksploatuoti.

Projekto rengimo pagrindas:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. A-1301 ,, Dėl žemės sklypo prie geležinkelio kelių Nr. 40, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 43 (unikalus Nr. 1999-8009-2019) Europos pr. 122, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo“;

Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014 m. gegužės 28 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9274.

Iniciatorius: UAB „Imlitex“.

Rengėjas: UAB V PROJEKTAI rvprojekt@gmail.com.

Susipažinti su parengtu projektu ir teikti motyvuotus pasiūlymus galima nuo 2015-01-19 iki 2015-02-02 žemės sklypo plano rengėjo patalpose: UAB V PROJEKTAI Miško g. 23-4 Kaunas. Tel. nr. 837-244356.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-01-15)

 

Informuojame suinteresuotą visuomenę apie parengtą 0.1276 ha žemės sklypo, unikalus Nr.4400-2866-5389, esančio prie Gamyklos gatvės, Šilainių seniūnijoje, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į du sklypus (apie 332 kv.m. ir 944 kv.m.).

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Planavimo iniciatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „Archigrupė“, arch. Inga Cibulskienė. Gauti informaciją apie projektą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima nuo 2015 m. sausio 19 d. iki 2015 m. sausio 30 d. projekto rengėjos UAB “Archigrupė“ patalpose, Jonavos g. 254, Kaune, tel. 8(604)40064, el.paštas inga@archigrupe.lt.


(2015-01-15)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypų Taurakiemio g.12,12A , Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo Taurakiemio g.12A padalinimas į du sklypus ir atidalintos dalies sujungimas su sklypu Taurakiemio g.12.

Projekto iniciatoriai: Aldona Vaičiulienė, Saulius Kutka.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-01-19 iki 2015-01-30 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su

parengtu projektu pabaigos.


(2015-01-15)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Aušros g. 34 , Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo suformavimas prie pastatų 1A1m, 2G1p , 3I1p Aušros g. 34,

eksploatavimui pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto iniciatorius: Raimonda Gadliauskaitė.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015 – 01 – 19 iki 2015 – 01 – 30 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu

projektu pabaigos.


(2015-01-13)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, (kadastrinis Nr. 1901/0214:19) esančio H. ir O. Minkovskių g. 138, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projektavimo tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto prijungimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.

Planavimo iniciatoriai: Ainius Kiršanskas ir Sigita Kiršanskienė gyv. Veiverių g. 36-19A, Kaune, tel. 8-614-26738

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas UAB „GEORAIMONDA“, Vytauto pr. 43A, Kaune, PV Sonata Liutkevičienė, 8-605-45942.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-01-15 iki 2015-01-29 projekto rengėjo UAB „GEORAIMONDA“ patalpose, Vytauto pr. 43A, Kaunas. Pasiūlymus parengto projekto, galima reikšti projekto rengėjui ir organizatoriui ne vėliau kaip iki 2015-01-29. Dėl atvykimo būtina iš anksto susitarti.


(2015-01-12)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo J. Čapliko g. 34 (kadastro Nr. 1901/0251:77), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslai: įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu J. Čapliko g. 34, Kaune. Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. A-2328 „Dėl žemės sklypo J. Čapliko g. 34, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto organizavimo“; Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9470; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2014 m. rugsėjo 18 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 8RE-(14.8.42.)-209. Iniciatorius – Rūta Jankauskienė. Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Rengėjas – UAB „Geometra“, architektė Jovita Stakionienė, PV – Diana Mocevičienė (kval. paž. Nr. 2R-FP-627), Taikos pr. 88A, Kaunas, LT – 51183, tel. 8 657 71330, fax. 8 (37) 311 733, el. p.: jovita.stakioniene@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti motyvuotus pasiūlymus galima nuo 2015 m. sausio 13 d. iki 2015 m. sausio 28 d. UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A, Kaunas, LT – 51183.


(2015-01-12)

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypo K.Reisono g. 8, Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo K.Reisono g.8, Kaune padalijimas į atskirus sklypus.

Projekto iniciatorius: UAB “Polvet”.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune.

Projekto vadovė Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo

2015-01-15 iki 2015-01-28 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu

projektu pabaigos.


(2015-01-12)

 

Informuojame, apie parengtą žemės sklypo Šilo g. 28, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto rengimo tikslas – žemės sklypo suformavimas pastato 1A2p eksploatavimui.

Projekto rengimo iniciatorius – Arvidas Gailius, Šilo g. 28, Kaunas.

Projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas.

Projekto rengėjas: UAB „POLILINIJA“, Projekto vadovė Justina Pliskauskienė, tel. 8 652 71128.

Su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015–01–13 iki 2015–01–26 projekto rengėjo patalpose, adresu Jonavos g. 40, Kaune, tel. 8 657 62550.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su projektu pabaigos.


(2015-01-09)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Jazminų g. 26 (kadastro Nr. 1901/0099:81), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – padalyti žemės sklypą Jazminų g. 26, Kaune, į du sklypus.

Plano rengimą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Plano rengimo iniciatoriai Irina Rastauskienė, Irena Klimantavičienė, Aldona Rutkauskaitė. Planą rengia UAB „Ramlina“, Europos prosp. 91, Kaunas, tel. 8677 40362, el. p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.

Susipažinti su plano sprendiniais galima Petrašiūnų seniūnijoje adresu R. Kalantos g. 57, Kaunas, iki 2015-02-02. Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pateikti Plano organizatoriui, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės al. 96, Kaunas.


(2015-01-08)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo S.Banaičio g.15 , Kaune formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslas – žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus.

Projekto iniciatoriai: UAB “NLV projektai”.

Projekto rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8 – 6, Kaune. Projekto vadovė

Laimutė Pėželienė, tel. 837-209260, 861130557 .

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-01-12 iki 2015-01-23 imtinai plano rengėjo patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba

savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) iki susipažinimo su parengtu

projektu pabaigos.


(2015-01-05)

Informuojame apie parengtą žemės sklypo J. Čapliko g. 36 (kadastro Nr. 1901/0251:12), Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Projekto tikslai: įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu J. Čapliko g. 36, Kaune. Projekto rengimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. A-2325 „Dėl žemės sklypo J. Čapliko g. 36, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto organizavimo“; Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. ŽSPR-9471; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2014 m. rugsėjo 18 d. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 8RE-(14.8.42.)-210. Iniciatorius – Virginija Saulė Bivainienė. Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, 44251, Kaunas. Rengėjas – UAB „Geometra“, architektė Jovita Stakionienė, PV – Diana Mocevičienė (kval. paž. Nr. 2R-FP-627), Taikos pr. 88A, Kaunas, LT – 51183, tel. 8 657 71330, fax. 8 (37) 311 733, el. p.: jovita.stakioniene@geometra.lt, interneto tinklapis: www.geometra.lt. Susipažinti su parengtu projektu ir teikti motyvuotus pasiūlymus galima nuo 2015 m. sausio 6 d. iki 2015 m. sausio 21 d. UAB „Geometra“ patalpose Taikos pr. 88A, Kaunas, LT – 51183.


(2015-01-05)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Suvalkėlių g. 20, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projektą.

Planavimo tikslas: Žemės sklypo Suvalkėlių g. 20 padalijimas į du sklypus.

Pareiškėjas – Rymanta Malevskienė, Suvalkėlių g. 20, Kaunas, tel. 868730279.

Plano rengėjas: UAB V PROJEKTAI, Miško g. 23 – 4, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44313, tel.(8 37) 244356.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2015-01-08 iki 2015-01-21 rengėjo patalpose Miško g. 23, Kaune.

Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypo plano rengėjui arba savivaldybės administracijai iki susipažinimo su parengtu projektu laikotarpio pabaigos.

Skip to content