DĖL ŽEMĖS SKLYPO KALKINĖS G. 27A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

2020.05.13 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1539 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO KALKINĖS G. 27A, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“

Skip to content