Siunčiama nuotrauka

Birželis 2015

(2015-06-30)

Informacija dėl teritorijos prie statinių M. Gimbutienės g. 28, detaliojo plano organizavimo pakeitimo.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T-319 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl teritorijos prie statinių M. Gimbutienės g. 28 detaliojo planavimo organizavimo“ pakeitimo“ pritarė pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti apie 12,4 ha teritorijos, esančios M. Gimbutienės g. 28, Kaune, detalųjį planavimą, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą M. Gimbutienės g. 28, numatant apie 1,8827 ha miško žemę paversti kitomis naudmenomis.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (įmonės kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas: urbanistika@kaunas.lt.
Planavimo, informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo organizatorius. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos planavimo organizatoriui raštu iki viešo svarstymo pradžios ir jo metu.

SPRENDIMAS IR ĮSAKYMAS
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA


(2015-06-30)
Informuojame apie bendrąja tvarka baigiamą rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-590 „Dėl žemės sklypų R.Kalantos g. (kadastro Nr. 1901/8001:3), Palemono g. 161F (kadastro Nr. 1901/0068:9), Kaune, ir žemės sklypų Palemono g. 80 (kadastro Nr. 1901/0068:40), Palemono g. 80A (kadastro Nr. 1901/0068:41), Palemono g. 167B (kadastro Nr. 1901/0068:74), Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano pakeitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.
Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-16 įsakymas Nr.A-1300, 2015-05-06 įsakymas Nr.A-1481 bei 2015-06-01 įsakymas Nr.A-1827.
Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas.
Planavimo iniciatorius: AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius, www.rail-baltica.lt, tel.: (8-5) 269 2058, el.p.: info@rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: Ardanuy Ingenieria S.A., Teatro g. 9B, LT-03107 Vilnius, tel.: (8-5) 2644 200, fax.: (8-5) 2644 201, el.p.: vilnius@ardanuy.com, internetinė svetainė www.ardanuy.com.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.
Planavimo tikslas: pakeisti planuojamos teritorijos žemės sklypų ribas, numatant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, tame tarpe atidalinant valstybinės reikšmės miško sklypo kad.Nr. 1901/0159:21 dalį ir prijungiant ją prie sklypo (kad.Nr.1901/8001:5) R.Kalantos g., prijungiant valstybinės žemės plotus prie AB „Lietuvos geležinkeliai“ patikėjimo teise valdomų žemės sklypų (kad.Nr.1901/8001:16) Palemono g. 78, (kad.Nr.1901/8001:5) R.Kalantos g. ir (kad.Nr.1901/8001:11) M.K.Čiurlionio g. 16, Kaune.
Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą buvo paskelbta internetinėse svetainėse www.kaunas.lt, www.rail-baltica.lt ir www.ardanuy.com.
Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015-07-14, 18.00 val. Kauno miesto savivaldybėje, adresu Laisvės al. 96, Kaune, 108 kab. Su projekto sprendiniais susipažinti galima nuo 2015-06-29 iki 2015-07-14 detaliojo plano rengėjo buveinėje, adresu Teatro g. 9B, Vilniuje, informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei internetinėse svetainėse www.kaunas.lt, www.rail-baltica.lt ir www.ardanuy.com.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo detaliojo plano koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu bei informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos, t.y. iki 2015-07-14 įvyksiančio viešo svarstymo su visuomene ir jo metu.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-07-03 iki 2015-07-14 Petrašiūnų seniūnijoje (R.Kalantos g. 57, Kaunas, tel.(8-37) 370412) Gričiupio seniūnijoje (Chemijos pr. 11, Kaunas, tel.(8-37) 451333), Panemunės seniūnijoje (Perlojos g. 29, tel.(8-37) 744088), Šančių seniūnijoje (A.Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas, tel.(8-37) 342249), Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriuje (Laisvės al. 96, Kaunas, tel.(8-37) 423382) bei rengėjo Ardanuy Ingenieria S.A. patalpose (Teatro g. 9B, Vilnius, tel.(8-5) 2644 200).


(2015-06-19)
Informacija apie teritorijos prie Ateities pl, detaliojo plano rengimo organizavimą
Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl apie 8536 kv. m teritorijos prie Ateities pl., Kaune, kompleksinio planavimo“ pritarė parengti detalųjį planą, pagal kurį suformuojamas žemės sklypas naujai D1 kategorijos gatvei tiesti, numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A–1676 „Dėl teritorijos prie Ateities pl., Kaune, detaliojo plano rengimo organizavimo“ pradėjo rengti apie 8536 kv. m teritorijos prie Ateities pl., Kaune, detaliojo plano rengimą, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą naujai D1 kategorijos gatvei tiesti, numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (įmonės kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas: urbanistika@kaunas.lt..
Plano rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas. Informaciją teikia projekto vadovas architektas Vilius Paipalas, tel.: (8~37) 220146, faks.: (8~37) 337774, el. paštas: kaunoplanas@takas.lt.
Planavimo, informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo rengėjas. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo planavimo rengėjui raštu iki viešo svarstymo pradžios ir jo metu.

PAPILDYTA 2015-07-01
ĮSAKYMAS IR SPRENDIMAS
PASIŪLYMŲ SCHEMA
PLANAVIMO PROGRAMA


(2015-06-18)
Informacija apie teritorijos prie Palemono g, detaliojo plano rengimo organizavimą.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-218 „Dėl apie 31350 kv. m teritorijos prie Palemono g., Kaune, kompleksinio planavimo“ pritarė parengti detalųjį planą, pagal kurį suformuojamas žemės sklypas, skirtas naujai C2 kategorijos gatvei su sankryža prie Palemono g. ir tuneliu po geležinkeliu tiesti, numatant žemės paėmimą visuomenės poreikiams ir miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.
Gatvės sujungimo trasa projektuojama naujoje Kauno miesto bendrajame plane numatytoje vietoje, kurioje yra valstybės miško dalis, taip pat privatūs ir iš valstybės nuomojami žemės sklypai, kurių dalį reikalinga paimti visuomenės poreikiams.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-1676 „Dėl teritorijos prie Palemono g., Kaune, detaliojo plano rengimo organizavimo“ pradėjo rengti apie 31350 kv. m teritorijos prie Palemono g. Kaune, detaliojo plano rengimą, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą naujai C2 kategorijos gatvei su sankryža prie Palemono g. ir tuneliu po geležinkeliu tiesti, numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams ir miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (įmonės kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas: urbanistika@kaunas.lt..
Plano rengėjas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas. Informaciją teikia projekto vadovas architektas Vilius Paipalas, tel.: (8~37) 220146, faks.: (8~37) 337774, el. paštas: kaunoplanas@takas.lt.
Planavimo, informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo rengėjas. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo planavimo rengėjui raštu iki viešo svarstymo pradžios ir jo metu.

PAPILDYTA
(2015-07-10)
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A-2110 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A-1677 „Dėl teritorijos prie Palemono g., Kaune, detaliojo plano rengimo organizavimo“ pakeitimo“ patikslintas teritorijos prie Palemono g., Kaune, detaliojo plano rengimo tikslas – „suformuoti žemės sklypą (-us) naujai C2 kategorijos gatvei su sankryža prie Palemono g. ir tuneliu po geležinkeliu tiesti, numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams ir miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.“

PAPILDYTA
(2015-07-10)
PASIŪLYMŲ SCHEMA
PLANAVIMO PROGRAMA
ĮSAKYMO PAKEITIMAS_ĮSAKYMAS_SPRENDIMAS


(2015-06-08)
Informuojame apie pakartotiną, bendrąja tvarka parengto, teritorijos prie Julijanavos g 1, Kauno m. detaliojo plano viešo svarstymo procedūrą.
Planavimo pagrindas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-07 įsakymas Nr. A-3314 „Dėl teritorijos Julijanavos g. 1, Kaune, detaliojo plano organizavimo“; 2013-12-31 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S-9023.
Planavimo tikslai: žemės sklypo suformavimas, pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno m. sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniais (suplanuojant visuomeninės paskirties teritoriją)
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – neatliekamas.
Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (įmonės kodas 188764867), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas: urbanistika@kaunas.lt.
Projekto rengėjas: SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas. Informaciją teikia projekto vadovas architektas Vilius Paipalas, tel.: (8~37) 220146, faks.: (8~37) 337774, el. paštas: kaunoplanas@takas.lt.
Viešas svarstymas:
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2015-06-11 iki 2015-07-10 darbo dienomis 10-15 val. projekto rengėjo SĮ ,,Kauno planas“ patalpose Kęstučio g. 66A, II aukšte, Kaune.
Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-06-23 iki 2015-07-10 projekto rengėjo SĮ ,,Kauno planas“ patalpose Kęstučio g. 66A, II aukšte, Kaune ir Aleksoto seniūnijos patalpose, Veiverių g. 132, Kaune.
Viešas susirinkimas vyks 2015-07-10, 14.00 val. Aleksoto seniūnijos patalpose, Veiverių g. 132, Kaune.
Planavimo pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui L. Sapiegos g. 12 / K.Donelaičio g. 93, Kaunas, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


(2015-06-04)
Patikslinta informacija apie žemės sklypų Taikos pr. 179, Taikos pr. 179A, Taikos pr. 179B, Taikos pr. 179C, Taikos pr. 179D, Kaune, detaliojo plano rengimo pradžią.
Patikslinamas žemės sklypų Taikos pr. 179 (kad. Nr. 1901/0066:118), Taikos pr. 179A (kad. Nr. 1901/0066:116), Taikos pr. 179B (kad. Nr. 1901/0066:117), Taikos pr. 179C (kad. Nr. 1901/0066:115), Taikos pr. 179D (kad. Nr. 1901/0066:117), Kaune, detaliojo plano naudojimo būdas ir pobūdis, nurodytas 2015-03-12 Kauno miesto savivaldybės internetinio puslapio skelbime. Keičiama iš „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba (P)“ į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija (P), pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba (P1), sandėliavimo įmonių statyba (P2).


(2015-06-04)
INFORMACIJA PAIE PARENGTĄ DETALUJĮ PLANĄ
Parengtas žemės sklypų Taikos pr. 179 (kad. Nr. 1901/0066:118), Taikos pr. 179A (kad. Nr. 1901/0066:116), Taikos pr. 179B (kad. Nr. 1901/0066:117), Taikos pr. 179C (kad. Nr. 1901/0066:115), Taikos pr. 179 D (kad. Nr. 1901/0066:117), Kaune, detalusis planas. Ter. plotas – 2,2188 ha.
Planavimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, 2013 m. gruodžio 16 d. Nr. 70-18-225; susitarimas dėl 2013 m. gruodžio 16 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties Nr. 70-18-225 dalinio pakeitimo, 2015 m. vasario 20 d. Nr. 70-18-06.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypų Taikos pr. 179 (kad. Nr. 1901/0066:118), Taikos pr. 179A (kad. Nr. 1901/0066:116), Taikos pr. 179B (kad. Nr. 1901/0066:117), Taikos pr. 179C (kad. Nr. 1901/0066:115), Taikos pr. 179D (kad. Nr. 1901/0066:114), Kaune, sujungimas, sujungto žemės sklypo naudojimo būdo tikslinimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Planuojamos teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija (P), pramonės ir sandėliavimo įmonių statyba (P1), sandėliavimo įmonių statyba (P2).
Planavimo organizatorius: UAB „RAZ SPV22“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, tel. +370 5 26 612 66, faksas +370 5 26 612 60, el. paštas: info@danpowerbaltic.lt
Planavimo rengėjas: UAB „Baltic Engineers“, Savanorių pr. 28, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 23 341 12, faksas +370 5 23 102 58, el. paštas: info@balticengineers.com. Projekto vadovė – Laura Kairienė.
Viešo svarstymo procedūros:
– su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu nuo 2015-06-08 iki 2015-07-13;
– detalusis planas bus eksponuojamas Petrašiūnų seniūnijoje adresu R. Kalantos g. 57, Kaune, nuo 2015 06-29 iki 2015-07-13;
– viešas susirinkimas numatomas Petrašiūnų seniūnijos patalpose, R. Kalantos g. 57, Kaune, 2015 07 14 14.00 val.
Planavimo, informacijos ir pasiūlymų teikimo tvarka: informaciją apie detalųjį planą teikia planavimo rengėjas. Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo planavimo rengėjui raštu iki viešo svarstymo pradžios ir jo metu.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (L. Sapiegos g. 12, Kaunas) per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.


(2015-06-02)
Informuojame apie parengtą žemės sklypo prie naudojamo pastato A. Jakšto g. 8, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti apie 600 kv. m. sklypą prie naudojamo pastato 1A2p, A. Jakšto g. 8.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A-3101 „Dėl žemės sklypo prie pastato A. Jakšto g. 8, plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo” ir Kauno savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2013 m. lapkričio 25 d. “Sklypo plano rengimo reikalavimai” Nr. SPR – 8930.
Plano rengimo pareiškėjas – Darius Lelešius, A. Jakšto g. 8-7, Kaunas, tel. 8 686 23752.
Žemės sklypo plano rengėjas – MB „Archcentras”, adresas: Savanorių pr. 155, Kaunas, tel. 8 656 88944, 8 687 75306; el. p.: saulius@archcentras.com.
Susipažinti su parengtu planu bei pareikšti pasiūlymus ir motyvuotas pretenzijas rengėjui arba Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, Kaunas) galima nuo 2015-06-04 iki 2015-06-18 rengėjo patalpose.

Kaunas pilnas kultūros

coveris Kaunas švenčia Vasario 16-ąją!

2019-02-15

AFI XXI moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“

2019-02-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba