Siunčiama nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūra-2019

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196 patvirtino Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano korektūrą:

Sprendimas patvirtinti BP korektūrą: T-196-2019-05-14

BP aiškinamasis raštas: BP aiškinamasis raštas-2019

 

Pagrindinis (reglametų) brėžinys:

Pagrindinis brėžinys

 

Kiti brėžiniai:

Išorės aplinka. Ryšiai. 1:150000

Kauno miesto identiteto formavimas 1:25000

Rezervuojamos teritorijos 1:25000

Sveikatos priežiūra 1:25000

Švietimas 1:25000

Bendrijos 1:25000

Komercija. Pramonė 1:25000

Žalieji plotai ir rekreacijos sistema

a. Želdynų prioritetai 1:50000

b. Želdinių pasiekiamumas

Kraštovaizdžio apsauga. Gamtinis karkasas. Saugomos teritorijos

Ekologinės apsaugos zonos. Sprendiniai 1:25000

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas 1:25000

Kauno miesto tvirtovės schema

Sprendiniai. Susisiekimo infrastruktūra 1:25000

Sprendiniai. Susisiekimo tinklo plėtra 1:50000

Sprendiniai. Keleivių maršrutinio transporto plėtra 1:50000

Sprendiniai. Dviračių infrastruktūra 1:50000

Sprendiniai. Energetikos infrastruktūros. Elektros energijos tiekimas 1:25000

Sprendiniai. Energetikos infrastruktūros. Centralizuotas šilumos tiekimas 1:25000

Sprendiniai. Energetikos infrastruktūros. Gamtinių dujų tiekimas 1:25000

Sprendiniai. Ekoinžinerinė infrastruktūra. Vandentiekio tinklai 1:25000

Sprendiniai. Ekoinžinerinė infrastruktūra. Buitinės nuotekos 1:25000

Sprendiniai. Ekoinžinerinė infrastruktūra. Lietaus nuotekos ir atliekų tvarkymas 1:25000

Rekomenduojami rengti Teritorijų planavimo dokumentai 1:25000

Valstybinių miškų korektūra 1:25000

Skip to content