Siunčiama nuotrauka

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija-seminaras ,,Kaip užtikrinsime mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių sėkmingą įtrauktį mokykloje?“

Balandžio 19 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija-seminaras ,,Kaip užtikrinsime mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių  sėkmingą įtrauktį mokykloje?“, į kurį susirinko daugiau nei pusantro šimto logopedų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, pedagogų, ugdančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Renginyje dalyvavo ne vien kauniečiai, bet ir kolegos iš Jonavos, Radviliškio, Prienų, Kaišiadorių, Birštono, Vilniaus, Raseinių, Marijampolės, Jurbarko.

Konferencijos-seminaro tikslas – tobulinti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogų bei specialistų bendrąsias bei dalykines kompetencijas, taikant naujus, praktiškai patikrintus ugdymo metodus bei būdus specialiųjų poreikių mokinių ugdyme, partnerystės modelį bei plėtojant mokinių sveikatos kompetenciją.

Nors jau ne vieną dešimtmetį vyksta švietimo reformos ir pedagogų bendruomenė senokai yra susidūrusi su sąvokomis  „specialusis ugdymas“, „specialiųjų poreikių mokinys“, ,,integracija“ ,,įtraukusis ugdymas“,  vis tik minėtų mokinių ugdymas ir švietimo pagalbos organizavimas bendrojo ugdymo darželiuose bei mokyklose išlieka vienu iš reikšmingiausių ir sudėtingiausių iššūkių. Specialiojo ugdymo paskirtis yra padėti specialiųjų poreikių vaikui lavintis, ugdytis pagal gebėjimus, įveikti socialinę atskirtį. Juo siekiama padėti kitokiems vaikams suvokti aplinką, rengti juos savarankiškam gyvenimui visuomenėje, teikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą, užtikrinti jiems lygias teises įgyti išsilavinimą, sudaryti tęstinio ugdymo galimybes bei sąlygas integruotai ugdytis bendrojo ugdymo įstaigose.

Gausiai susirinkusius konferencijos-seminaro dalyvius pasveikino Kauno miesto Tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininko pavaduotoja Aušra Papirtienė bei  Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Eurika Stankevičienė.

 Apie mokytojo vaidmenį, siekiant kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, kalbėjo  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė. Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktorius  Stanislovas Milašius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Lukšienė apibendrino inkliuzyvaus ugdymo patirtį jų vadovaujamoje gimnazijoje. Kauno Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda Žiulytė savo pranešime paanalizavo įtraukiojo ugdymo aktualijas Kauno mieste. Leidyklos „Šviesa“ projektų vadovė, surdopedagogė ekspertė, mokymo priemonių autorė Loreta Morkevičienė pristatė naujos lietuvių kalbos mokymo priemones specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Dirbant grupėse buvo perskaityta 16 pranešimų, kuriuose analizuotos pačios įvairiausios temos, jaudinančios tiek specialistus, tiek pedagogus, dirbančius su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Štai Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Liuda Jarošienė bei  Kauno Veršvų vidurinės mokyklos logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Milita Akambakienė  patyrinėjo sisteminio požiūrio į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sėkmingą įtraukųjį ugdymą bendrojo lavinimo įstaigose aspektus. Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos specialusis pedagogas, logopedas metodininkas Mindaugas Garninis ir  IT mokytoja ekspertė Erika Kubilienė supažindino su skaitmeninio įrankio „Voratinklis“ panaudojimo galimybėmis skirtingų gebėjimų mokinių mokymo(si) pasiekimų į(si)vertinimui. Kiti pranešėjai kvietė diskutuoti apie  kompleksinę pagalbą sutrikusios klausos ugdytiniams, projektinių veiklų naudą ir svarba, naujus skaitymo ir rašymo sutrikimų terapijos metodus, kūrybinių erdvių sukūrimą  lavinamųjų klasių mokiniams, inovatyvių metodų ir būdų taikymo poveikį specialiojo ugdymo kaitai, pasakojo apie mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, ugdymą Mančesterio (Anglija) Wennington Hall mokykloje, dalijosi patirtimi apie specialiųjų poreikių mokinių profesinį rengimą bei  analizavo kitas, šiandien specialiajame ugdyme aktualias temas.

          Diskusijose buvo aptariama, jog įtraukusis ugdymas reikalauja didelės mokytojų stiprybės, laiko, energijos, lankstumo, šiuolaikiško požiūrio. Reikia suvokti, kad kelio atgal nėra ir turbūt nebus. Įtraukusis ugdymas paliečia ir stipriai paveikia mūsų emocijas, keičia vertybių sistemą, mūsų pažiūras, elgesį, pasaulėžiūrą. Jei mokytojas yra kūrybiškas, supratingas, atviras, tolerantiškas, tai specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai pasiekia daugiau negu įmanoma, negu jiems numatyta pagal jų gebėjimus. Tada laimi ir mokykla. Ji tampa efektyvi ir konkurencinga.

  Kad dabartinė mokykla taptų mokykla visiems bei sėkmės garantu įtraukiajam  ugdymui, reikia visos mokyklos bendruomenės teigiamo požiūrio, specialistų pagalbos, kompetencijų stiprinimo, naujų ugdymo metodų ir būdų taikymo, komandinio darbo, mokyklų administracijos dalyvavimo.

Konferenciją-seminarą apibendrino Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė. Ji pasidžiaugė ne tik aktyviu renginio dalyvių dalyvavimu, įdomiais, nūdienos laimėjimus ir spręstinus klausimus specialiame ugdyme išryškinusiais pranešimais, bet padėkojo ir Kauno miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodiniam būreliui, organizavusiam minėtą renginį.

Švietimo skyriaus informacija

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba