Siunčiama nuotrauka

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti kvalifikacijos tobulinimo programas 2017 metams

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2017 metams, orientuotas į švietimo prioritetus ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą:

 • Mokinių pasiekimų ugdyme ir pagalbos mokiniui tobulinimas.
 • Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas: Individualių mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant ugdymo rezultatų; Mokinio asmeninė ir akademinė pažanga: įsivertinimas ir vertinimas motyvacijai; Mokyklos kultūros kūrimas kiekvieno mokinio pažangai.
 • Duomenų panaudojimas ugdymo kokybei:  Tarptautinių tyrimų duomenų ir nacionalinių vertinimų, testų duomenų panaudojimas pamokos kokybei; Mokyklos vidaus įsivertinimas ir jo duomenų panaudojimas veiklos planavimui ir tobulinimui; Pamokos kokybės rodikliai.
 • Pedagogų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas: Profesinio pedagogų skaitmeninio raštingumo ir IKT kompetencijų tobulinimas. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas. Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio nustatymas ir tęstinis kvalifikacijos tobulinimas.
 • Įsivertinimu ir duomenų analize grįstos vadybos gerinimas.
 • Smurto ir patyčių mažinimas švietimo įstaigose.
 • Emocinės ir socialinės aplinkos gerinimas mokykloje.
 • Ugdymo aplinkos gerinimas, šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas.
 • Neformaliojo ugdymo veiklos kokybės skatinimas.

Programų laukiame iki 2017 m. sausio mėn. 20 dienos.

PRIDEDAMA:  Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Eil. nr. Vardas, pavardė Priklausančios veiklos sritys Elektroninis paštas Telefonas
1. Audronė Antanavičienė Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas. audrone.antanaviciene@kpkc.lt (8 37) 20 01 27
2. Ginta Augustauskaitė Bendrosios programos, neformalusis suaugusiųjų švietimas ginta.augustauskaite@kpkc.lt (8 37) 32 42 11
3. Alvydas Bakutis Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos. alvydas.bakutis@kpkc.lt (8 37) 32 40 52
4. Vilija Barzdžiuvienė Vadyba. vilija.barzdziuviene@kpkc.lt (8 37) 32 40 61
5. Leta Dubinskienė Kūno kultūra, atestaciniai renginiai (ŠMM ministro įsakymu patvirtintos programos), istorija. laura.vaitkeviciene@kpkc.lt (8 37) 32 39 41
7. Violeta Kažemėkienė Informacinės technologijos. informacinis@kpkc.lt (8 37) 32 39 41
8. Valerija Segalovičienė Socialinis – prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas. valerija.segaloviciene@kpkc.lt (8 37) 20 01 27
9. Ilona Teresienė Gamtos mokslai, tikslieji mokslai, ekonomika, geografija. ilona.teresiene@kpkc.lt (8 37) 32 41 58
10. Zita Verbickienė Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos. zita.verbickiene@kpkc.lt (8 37) 32 41 58

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba