SVARBU: naujausi Savivaldybės teisės aktai dėl socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už jas

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, kuriuo  nustatoma nauja asmens (šeimos) už socialines paslaugas (išskyrus ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą) mokėjimo tvarka, įtvirtinanti fiksuotus mokėjimo dydžius už maksimalia apimtimi gaunamas paslaugas. Taip pat, siekiant užtikrinti atitiktį aktualioms nacionalinių teisės aktų nuostatoms,  nuo 2020 m. liepos 23 d. įsigaliojo naujas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašas. Išsamiai su minėtais tvarkų aprašais galite susipažinti viešai www.e-tar.lt

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5fc6880cbf711ea997c9ee767e856b4)

 

Skip to content