Svarbu: dėl socialinės globos paslaugų teikimo Kauno mieste

Vadovaujantis nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusią Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 9 punkto redakcija, kurioje numatoma, kad savivaldybė organizuoja socialines paslaugas asmenims (šeimoms) ir finansuoja socialinę globą, sudarydama sutartį su socialinės globos įstaiga, jeigu šią įstaigą pasirenka pats socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas), kiti teisėti asmens atstovai ir jeigu šioms paslaugoms nustatytas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis, renkame aktualią informaciją apie socialinės globos paslaugas įstaigoje ir namuose teikiančias socialinės globos įstaigas, teikiančias/ketinančias teikti socialinės globos paslaugas Kauno miesto savivaldybės gyventojams. Jeigu pageidaujate bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybe ir norite, kad Jūsų teikiamos socialinės globos paslaugos būtų viešinamos Kauno miesto savivaldybės informaciniuose portaluose ir Kauno miesto savivaldybės gyventojai, kuriems nustatytas atitinkamų socialinės globos paslaugų poreikis, galėtų pasirinkti paslaugas gauti Jūsų įstaigoje, prašome iki 2020 m. liepos 10 d. užpildyti  lentelę (forma pridedama) ir atsiųsti ją el. pašto adresais: socialiniu.paslaugu.skyrius@kaunas.lt ir vilija.zakarauskiene@kaunas.lt, kartu pateikiant aktualios socialinės globos licencijos ir jos priedo kopiją.

socialinės globos paslaugų teikėjai

Skip to content