SKELBIAMAS 2021 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906, (toliau – Nuostatai) Kauno miesto savivaldybės administracija skelbia 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą. Kauno miesto savivaldybė kartu su iš valstybės biudžeto lėšų planuoja 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti skirti 592674 Eur sumą, didžiausia vienam projektui planuojama skirti ne daugiau kaip 70 000 Eur lėšų suma.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

  1. Pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
  2. Pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  3. Pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Projekto paraiškų priėmimo tvarka:

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d. 16.30 val. jas pateikiant elektroniniu paštu Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiajai specialistei Erikai Mockienei el. paštu: erika.mockiene@kaunas.lt, jei nesant vyriausiajai specialistei Vilijai Zakarauskienei el. paštu: vilija.zakarauskiene@kaunas.lt.

Kilus klausimams, kreipkitės nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis (penktadieniais iki 15.45 val.) į aukščiau minėtas specialistes tel.: ( 8 37) 20 70 65, (8 37) 20 98 21 ar rašykite nurodytais el. paštais.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos formą ir visus dokumentus prašome pildyti vadovaujantis patvirtintais 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

 

Aktualūs dokumentai:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Projekto paraiškos forma

Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma

Deklaracijos forma

Skip to content