Šeimų ir asmenų pageidaujančių išsinuomoti gyvenamąsias patalpas bendrabutyje ir turinčių teisę į socialinio būsto nuomą

Šeimų ir asmenų pageidaujančių išsinuomoti gyvenamąsias patalpas bendrabutyje ir turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, išskyrus įrašytus į socialinio būsto nuomininkų sąrašą, įrašymas į sąrašus

1. Pajamų ir turto deklaraciją (12 paskutinių mėnesių), pildomą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Europos pr. 105, telefonai pasiteiravimui: 46 67 75, 46 68 75).
2. Šiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių).
3. Pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.
4. Pažyma apie asmens (šeimos) LR teritorijoje nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą Valstybės įmonės Registrų centre (per 12 paskutinių mėnesių, L. Sapiegos g. 5) (šeimos atveju – visų šeimos narių).
5. Suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją.
6. Santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją.
7. Vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas.
8. Neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma ir jos kopija (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo).
9. Našlaičio statusą patvirtinantys dokumentai (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis).
10. Pažyma iš mokymosi įstaigos (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis).
11. Pažyma iš vaikų globos namų (jeigu į sąrašą įrašomas našlaitis nuo 16 iki 18 metų).
12. Pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą (jeigu į sąrašą įrašomi socialiai remtini šeimos ir asmenys).
13. Pažymėjimas apie paleidimą iš bausmės atlikimo vietos (jeigu į sąrašą įrašomi asmenys grįžę iš bausmės atlikimo vietos

Dokumentai priimami: pirmadieniais 10-12 val., trečiadieniais 13-15 val. Gyvenamojo fondo administravimo skyriuje (J.Gruodžio g. 9, I a., 106 kab. tel. 8 37 42 52 09)

Skip to content