Patikslintas vaikų dienos centrų tinklo plėtros Kauno miesto savivaldybėje projekto partnerių sąrašas

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A-1721 „Dėl vaikų dienos centrų tinklo plėtros Kauno miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ 32 -33 punktais ir atsižvelgiant į Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Kauno miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos komisijos 2020 m. balandžio 8 d. posėdžio protokolą Nr. 63-4-78, 2020 m. balandžio 10 d. Kauno miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-1247 buvo pakeistas  vaikų dienos centrų tinklo plėtros Kauno miesto savivaldybėje projekto partnerių sąrašas, vietoje Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos į sąrašą įtraukiant Asociaciją „Kauno Karmelitų bendruomenė“.

Skip to content