Paslaugos

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo ir išvados teikimas

Ilgalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia)
Trumpalaikė socialinė globa (senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia)
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) (senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia)
Pagalba į namus (senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia)
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (suaugusiems asmenims su negalia)
Transporto organizavimas asmenims su negalia (suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams su negalia)
Dienos socialinė globa (namuose) (senjorams, asmenims su negalia, vaikams su negalia)
Dienos socialinė globa dienos (centre) (senjorams, asmenims su negalia, vaikams su negalia)
Maitinimo ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ambulatorinės medicininės reabilitacijos metu asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius
Laikinas apnakvindinimas (socialinės rizikos veiksnius patiriančiam suaugusiam asmeniui)
Apgyvendinimas nakvynės namuose (socialinės rizikos veiksnius patiriančiam suaugusiam asmeniui)
„Žemo slenksčio“ paslaugos (socialinės rizikos veiksnius patiriančiam suaugusiam asmeniui)
Paslaugos asmenims , nukentėjusiems (galimai nukentėjusiems) nuo prekybos žmonėmis (socialinės rizikos patiriančiam suaugusiam asmeniui)
Nemokamo maitinimo paslaugos (socialinės rizikos veiksnius patiriančiam suaugusiam asmeniui)
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar)atkūrimo paslaugos dienos centre (socialinės rizikos veiksnius patiriančiam suaugusiam asmeniui)
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (socialinės rizikos veiksnius patiriančiam suaugusiam asmeniui)
Būsto pritaikymo neįgaliesiems organizavimas (suaugusiems asmenims ir vaikams su negalia)

 

 

Skip to content