Pasiūlymas pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-1016 siūlome pasinaudoti 30,32 eurų per mėnesį (vienam asmeniui ar šeimos nariui) būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija (toliau – Kompensacija).
Jei norite pasinaudoti Kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio pasiūlymo pateikimo dienos Kauno miesto savivaldybės administracijai turite pateikti:
– prašymą įrašyti Jus į asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašą;
– būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
– asmens dokumentą;
– informaciją apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeimyninės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijas, duomenis apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius), priskiriamus prie šeimos narių pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą šeimos sąvoką);
– būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nesate jam skolingas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensacijas, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo.
Sutikus su pasiūlymu pasinaudoti Kompensacija prašome per 20 kalendorinių dienų nuo šio pasiūlymo išsiuntimo dienos atvykti į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Nemuno g. 29, 21 kab.).
Jeigu per 20 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos neatvyksite, šis pasiūlymas neteks galios. Pasiūlymai pasinaudoti Kompensacija bus siunčiami kitiems asmenims ir šeimoms eiliškumo tvarka.

(Pildo asmuo, kuriam siūloma pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija)

Aš, _________________________________________________ ,siūloma būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija pasinaudoti _____________________( sutinku, nesutinku).

_______________________________
(asmens, kuriam pateiktas siūlymas, parašas)

Skip to content