Siunčiama nuotrauka

Kvietimas tapti partneriais

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) informuoja, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-1041 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiklos programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.4-ESFA-V-621 (toliau – Priemonė) „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projekto finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas šios Priemonės projektų finansavimo aprašas (toliau – PFSA). PFSA paskelbtas teisės aktų registre (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/548097d0bff011e88f64a5ecc703f89b) bei svetainėje www.einvesticijos.lt.

Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2015 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu Nr. V-761 „Dėl 2014-2020 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas) 12 punktu, KMSA, kaip galimi projektų vykdytojai kartu su partneriais, jeigu bus pasirinkti, iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gavo kvietimą teikti preliminarų projektinį pasiūlymą remiantis PFSA nuostatomis PFSA 9.3 papunktyje numatytai veiklai vykdyti.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kvietimu ir atsižvelgdami į Priemonės aprašą, kviečiame tapti galimais projekto partneriais, jei atitinkate šias būtinąsias sąlygas (toliau – Sąlygos):

 1. PFSA II skyriaus 12 punkto 9.3 veikloje esate įvardinti kaip galimi partneriai;
 2. turite žemo slenksčio paslaugų, skirtų švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu vartojantiems asmenims (toliau – asmenys), teikimo stacionariame kabinete, patirtį (vadovaujantis Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-584 „Dėl Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Pasiūlymai tapti partneriu turi būti pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (projektiniai pasiūlymai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V (8.00 – 15.45) ne vėliau, kaip iki 2019 m. kovo 7 d. 17.00 val. Kartu su pasiūlymu turite pateikti:

 1. Laisvos formos deklaraciją, kurioje būtų nurodoma, jog atitinkate kvietime nurodytas Sąlygas. Deklaracija turi būti pasirašyta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Pateikėjas atsako už deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą;
 2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir galiojančių įstatų kopijas arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją. Pateikėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

Kauno miesto savivaldybės administracija, apsvarsčiusi visus gautus pasiūlymus, atitinkančius aukščiau išvardintas sąlygas, apie pasirinkimą galimą partnerį informuos asmeniškai.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistę Ritą Motiejūnienę (tel. (8 37)  42 56 26, el. p. rita.motiejuniene@kaunas.lt ) arba į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistę Rimą Levulytę, tel. (8 37) 42 38 15, el. paštas: rima.levulyte@kaunas.lt

Su Europos Sąjungos 2014-2020 m. fondų investicijų Lietuvoje planavimu susiję dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content