DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS ĮSTAIGOJE IR ASMENS NAMUOSE TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS

Pateikiame dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje (dienos centre) ir namuose Kauno miesto gyventojams teikiančių įstaigų sąrašą (sąrašas pridedamas).

Dienos socialinės globos įstaigų sąrašas: Dienos socialinės globos įstaigos Kaune

Vadovaujantis nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusią Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 9 punkto redakcija, savivaldybė organizuoja socialines paslaugas asmenims (šeimoms) ir finansuoja socialinę globą, sudarydama sutartį su socialinės globos įstaiga, jeigu šią įstaigą pasirenka pats socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas), kiti teisėti asmens atstovai ir jeigu šioms paslaugoms nustatytas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis.  Primename, kad prašymą dienos socialinės globos poreikiui nustatyti Kauno miesto gyventojai gali pateikti seniūnijoje pagal gyvenamą vietą.

Susipažinti su Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašais galite www.e-tar.lt:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5fc6880cbf711ea997c9ee767e856b4

Skip to content