Asmeninė pagalba asmenims su negalia

Paslaugą gali gauti: Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys su negalia (neatsižvelgiant į amžių), kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba ir kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie: mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.

Paslaugos gavimo sąlygos: Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos padalinį – seniūniją, kur esantiems  socialinio darbo organizatoriams pateikia:

-nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;

– asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;

– dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);

– dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi Aprašo 6 punkte nurodyti asmenys);

– dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Socialinio darbo organizatoriai (Socialinių paslaugų bendruomenių skyriaus kontaktai): https://www.kaunospc.lt/kontaktai/

Paslaugos teikimą vykdo: Asmeninio asistento pagalbą gali teikti asmens su negalia pasirinktas fizinis asmuo, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis asistentas – fizinis asmuo tokią pagalbą gali teikti tik jei yra išklausęs įžanginius individualaus priežiūros personalo mokymus ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus, taip pat šią pagalbą teikia viešai pasiriktas juridinis asmuo.

Mokėjimas už paslaugas: priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Asmeninės pagalbos organizavimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A-2915 „ Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Kauno miesto savivaldybėje“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dcc9682003df11ec9f09e7df20500045

Priedai, teisės aktai:

Asmeninės pagalbos organizavimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. A-2915 „ Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Kauno miesto savivaldybėje“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dcc9682003df11ec9f09e7df20500045

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73f11e10da2c11eb9f09e7df20500045

LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.199156E4E004/asr

 

Daugiau informacijos:

http://www.ndt.lt/dziaugiames-galedami-pristatyti-asmenines-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprasus-parengtus-lengvai-suprantama-kalba-lengvai-suprantama-kalba-angl-easy-to-read-tai-metodas-ku/

http://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/lengvai-suprantama-kalba/

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content