Vaišvydavos smėlio telkinio naujo ploto naudojimo Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informuojame apie Kauno m. sav. Vaišvydavos smėlio telkinio naujo ploto naudojimo Aplinkos apsaugos agentūros priimtą galutinę atrankos išvadą (2016-12-29, Nr. (28.2)-A4-13223) dėl poveikio aplinkai vertinimo. Daugiau informacijos

Skip to content