Bendruomenė

Kauno Panemunės bendruomenė
Vaidoto g. 26
45318 Kaunas
Pirmininkas Gediminas Žukauskas
Tel. 8 698 38264
el. paštas – [email protected]


Rokų bendruomenės centras
J. Borutos g. 23
46500 Kaunas
Pirmininkas Kastytis Kuzmickas
Tel. 8 652 80404
el. paštas – [email protected]


Vaišvydavos bendruomenės centras
Vaišvydo g. 28
45486 Kaunas
Pirmininkas Šarūnas Žitkevičius
Tel. 8 678 81 336
el. paštas – [email protected]
www.vaisvydavosbc.lt


Kauno bendruomenė ,,Nemuno krantai”
Tilto g. 13
45300 Kaunas
Pirmininkė Rūta Zabielienė
Tel. 8 612 96 543
el. paštas – [email protected]


Kauno Vičiūnų bendruomenė
Pakuonio g. 23
45362 Kaunas
Pirmininkas Kęstutis Petkevičius
Tel. 8 610 42240


Asociacija ,,Vaišvydava“
Dubravų g. 32, Kaunas
Pirmininkė Alvyra  Dargienė
Tel.
8682 23707

____________________________________________________________________________________________________________________________

Bendruomenės centras „KINAS Panemunė”
Vaidoto g. 150
45300 Kaunas
Pirmininkas Giedrius Bučas
Tel. 8 618 28752
el. paštas – [email protected]

Vykdoma veikla, vyksta renginiai adresu Vaidoto g. 26, Kaunas.

 Patvirtinta Panemunės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis:

Vardas, pavardė

El. paštas

Telefono Nr.
Rokų seniūnaitijos seniūnaitis
Kastytis Kuzmickas
[email protected] +370 617 44335
Vaišvydavos seniūnaitijos seniūnaitė
Virginija Kiaulakienė
[email protected] +370 687 47709
Sėmenos seniūnaitijos seniūnaitė
Aušra Žemaitaitienė
[email protected] +370 698 47047
Panemunės seniūnaitijos seniūnaitė
Aušra Daugėlienė
[email protected] +370 657 79328
Vičiūnų seniūnaitijos seniūnaitis
Paulius Rapkauskas
[email protected] +370 686 09637

 

Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaičio vardas, pavardė El. paštas Telefono Nr.
Panemunės Aušra Daugėlienė [email protected] +370 657 79328
Rokų Kastytis Kuzmickas [email protected] +370 617 44335
Sėmenos Aušra Žemaitaitienė [email protected] +370 698 47047
Vaišvydavos Virginija Kiaulakienė [email protected] +370 687 47709
Vičiūnų Paulius Rapkauskas [email protected] +370 686 09637

Panemunės seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

2011 m. spalio 20 d.  Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-596 ,,Dėl Kauno miesto seniūnaitijų sudarymo”  sudarytos šios Kauno miesto Panemunės seniūnijos seniūnaitijos: Panemunės, Rokų, Sėmenos, Vaišvydavos, Vičiūnų.

Seniūnaitis – bendruomenės išrinktas asmuo, atstovaujantis vietos gyventojų interesus seniūnijoje, savivaldybės institucijose ar valstybės įstaigose. Visuomeniniais pagrindais veikiantis seniūnaitis renkamas 4 metams.

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Panemunės seniūnaitijai priklausančios gatvės

  1. Smetonos al., Baterijos pl., Birutės g., Gailutės g., J. Staugaičio g., K. Veverskio g., Kampiškių g., Karaliaučiaus g., Kareivinių g., Kariūnų pl., Klevų g., Malūno g., Mažoji g., Medžių g., Perlojos g., Plento g., Plytinės g., Punios g., Pušų g., Smėlio g., Surgautų g., Tilto g., Tylos g., Upelio g., Upės g., Vaidilos g., Vaidoto g., Vičiūnų g., Z. Gerulaičio g.

 

Rokų seniūnaitijai priklausančios gatvės

A. Rimkos g., A. Valeškos g., B. Buračo g., Baltaragio g., Bernardinų Plytinės g., Buktos g., D. Grinkevičiūtės g., Dangstytės g., Girmuonio g., Grioviškės g., Igliškėlių g., J. Borutos g., J. Polovinsko-Budrio g., J. Totoraičio g., J. Vailokaičio g., Jiestrakio g., Juodgirės g., Juodupės g., K. Paltaroko g., Krioklio g., Lazdynų g., Linksmės g., M. Krupavičiaus g., Maišio g.. Marijampolės pl., Marijonų aklg., Mėnulio g., Moliakelio g., N. Grigo g., Naujoji g., Novaraisčio g., P. Babicko g., Patašinės g., Pavytės g., Plytinės g., Prienlaukio g., R. Mikutavičiaus g., Raistupio g., Rokakiemio g., Rokelių g. (4; 4A; 4B; 4C; 4D; 4E; 10; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50), Rokų g., Rudbalės g., S. Šilingo g., Sabalkalnio g., Šaltuonos g., Senajiesio g., Šlavanto g., Striaunės g., Suvalkėlių g., Šv. Antano g., Šv. Roko g., Tako g., Tamulšios g., Upėtakių, V. Svirskio g., V. Zatorskio g., Vaiguvos aklg., Vainatrakio g., Vijūnų g., Vingytės g., Viršutynės g., Žvyrkelio g.

Sėmenos seniūnaitijai priklausančios gatvės

Adonių aklg., Arnikų tak., Asiūklių tak., Ašmintos g., Astravo g., Ąžuolupės g., Balandžių g., Balčkalnio g., Baltažiedžių tak., Barčių g., Bedugnės tak., Beržupės g., Bitėnų g., Dargužių g., Darkiemio g., Daublio g., Deimenos g., Draugupės g., Drujos g., Ežiuolių aklg., Gavaičių g., Genių g., Gerviškėnų g., Gervuogių tak., Gilijos g., Girdavos g., Giršūnų g., Gruodiškės g., Gudininkų g., Gudobelių tak., Gumbinės g., Hiacintų tak., Ignotiškės g., Ilmenos g., Įsruties g., Juozažolių aklg., Karaliaučiaus g., Kariūnų pl., Katilėlių tak., Katpėdžių tak., Kaukėnų g., Kinčių g., Kuosų g., Kupstinės tak., Kurtinių g., Laukymės g., Lendrūnų tak., Linažolių tak., M. Eimaičio g., Margelių tak., Marijampolės pl., Medetkų tak., Miglių tak., Naktižiedžių tak., Neužmirštuolių tak., Orijos g., Pabradės g., Pakalniškių g., Pelesos g., Plikakalnio tak., Plytinės g., Priegliaus g., Prienlaukio g., R. Staliliūnaitės g., Ragainės g., Rasakilų tak., Ratilių tak., Razetų aklg., Ricinmedžių aklg., Rodūnios g. (1; 2; 3; 4; 6; 6A; 7; 8; 9; 10), Rokelių g. (11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 37A), Rykantų g., S. Fanstilio g., Sakalų g., Šaltekšnių tak., Samylų g., Šeivamedžių g., Šertvių g., Šiaudenių tak., Šlamučių tak., Sūduvių g., Ugniažolių tak., Užvalkių tak., V. Tumėnienės g. (24; 26), Vaišvydavos pl. (1), Verbenų tak., Viksvų tak., Vilkauogių aklg., Volungių g., Žemoklių g., Žemoklių g., Žiogelių g.

Vaišvydavos seniūnaitijai priklausančios gatvės

A. Baltūsio-Žvejo g., A. Zubrio g., Adomiškių g., Ainių g., Alksnių g., Amalvės g., Apso g., Armališkių g., Aruodo g., Aštrago g., Bajorkalnio g., Beržyno g., Dabintos g., Dagiliškio g., Daukšiagirės g., Didžioji g., Dienos g., Dieverių g., Dobilios g., Druskonio g., Dubravų g., Dubriaus g., Dvareliškių g., E. Pliaterytės g., F. Kiršos g., Galulaukės g., Garmiškės g., Garšvės g., Gėliupio g., Girionių g., Grūdos g., Gubojų g., Ilgakiemio g., Inkilų aklg., J. Aisčio g., J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g., J. Jasinskio g., J. Vitkaus-Kazimieraičio g., Jaujos g., Jotulės aklg., Juodkošių g., Juozapinės g., Kadagių kel., Kankorėžių g., Kapčiamiesčio g., Kirtimų g., Klonupio aklg., Kračkiemio g., Kuonės aklg., Lanko g., Lapainios g., Latežerio g., Lauko g., Laumėnų g., Lavyso g., Liepaloto g., Lieptupio g., Lygumų g., M. Prozoro g., M. Reinio g., Medynėlių g., Mergasalio g., Miglos g., Mikalinės aklg., Miltupio g., Mozūrų g., Nibrių aklg., Pagaršvio aklg., Paliepių g., Pasagos g., Pastogės g., Pašvaistės g., Piliuonos g., Priešbalių g., Proskynos aklg., Pūkenių aklg., Pušynėlio g., Raguolių g., Rasos g., Rekuvos g., Rimdžiūnų g., Rokelių g. (39; 39D; 39E; 39F; 39G; 41; 43; 45; 45A; 47; 49; 49A; 53A; 53B; 53C; 53D; 53E; 53F; 53G; 57; 57A; 59; 61; 61A; 63; 63A; 65; 67; 69; 71; 91; 93), Rūdupio aklg., Rūko g., Rusmenių g., S. Staniškio-Lito g., Sedulų g., Šiaurinis aklg., Šienpjovių g., Šilupio g., Sodybų g., Sodžiaus g., Spyglainių g., Sūrės g., Švelnių g., Svirno g., Svyrių g., T. Kosciuškos g., Tėviškės g., Trakelių g., Tursono g., Ūlos g., Užgojo g., Užkurių g., Užvingių g., V. Borisevičiaus g., Vaišvydavos pl. (3; 3A; 4; 5; 5A; 5B; 5C; 5D; 6; 8; 9; 9B; 9C; 11; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 30; 30B; 34; 36; 38), Vaišvydo g., Vajakiškių g., Varnupių aklg., Vidulaukės g., Vienkiemių g., Viršučių g., Vyšnialaukio g., Žaisos g., Žarstos g., Žeimelių g., Žiglos g., Zubrynės g.

Vičiūnų seniūnaitijai priklausančios gatvės

Baterijos pl., Elnių g., Gegučių al., Gandrų al., Išlaužo g., Jiezno g., Kelmynų g., Kiaunių g., Kiškių g., Kruonio g., Lakštingalų al., Lapių takas, M. Velykio g., Pakuonio g., Pamiškės g., Pažaislio g., Raudonojo Kryžiaus g., Rumšiškių g., Stirnų g., Šernų g., Taurakiemio g., Tetervinų al., Vilkų g., Žuvėdrų al.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content