Siunčiama nuotrauka

UAB KAUNO VANDENYS INFORMUOJA

Informuojame Jus, kad UAB „Kauno vandenys“ įgyvendindama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus projektus kviečia Jus pasinaudoti galimybe prisijungti prie šių tinklų. UAB „Kauno vandenys“ tiekiamas vanduo yra geros kokybės ir atitinka Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos keliamus reikalavimus. Nuotekos, kurios surenkamos centralizuotų tinklų pagalba, yra nukreipiamos į Kauno m. nuotekų valymo įrenginius ir išvalomos iki Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos keliamų reikalavimų. Taip prisidedama prie mus supančios aplinkos išsaugojimo.
UAB “Kauno vandenys” numatę kompensuoti prisijungimo išlaidas socialiai remtiniems ar pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims.
Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į UAB ,,Kauno vandenys“ telefonu 30 18 88 iki 2017 m. lapkričio 17 d.

UAB Kauno vandenys informacija

Skip to content