SUDAROMA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) nuostatai (toliau – Nuostatai). Atsižvelgdami į šiuose Nuostatuose numatytą Tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Bendruomeninę organizaciją deleguoti savo narį į Bendruomeninių organizacijų tarybą.

Bendruomeninė organizacija, turinti teisę deleguoti savo narį į Bendruomeninių organizacijų tarybą, turi atitikti šiuos Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 13 dalyje nustatytus kriterijus (Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje).

Bendruomeninė organizacija norinti deleguoti savo narį iki 2019 m. kovo 20 d. turi  pateikti seniūnijai šią informaciją:

  • Steigimo sutarties, galiojančių įstatų, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kopijas, vietoje įstatų gali būti teikiamas išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas;
  • narių sąrašo patvirtintą kopiją;
  • Oficialių raštą dėl konkretaus atstovo delegavimo į Tarybą.
    T-55 priedas
Skip to content