Apie mus

Bendrieji duomenys

Eigulių seniūnijos plotas – 14,5 kvadratinių kilometrų. Gyventojų skaičius – apie 40 tūkst.. Tai sudaro 13,3 proc. Kauno miesto gyventojų. Gyventojų tankumas 2896 į 1 kvadratinį kilometrą.
Į teritoriją įeina Kleboniškio gyvenvietė, Eigulių ir Kalniečių mikrorajonai. Kalniečių mikrorajonas pradėtas statyti 1974 metais. Kaip Kalniečių mikrorajono tąsa 1978 metais pradėtas statyti Eigulių mikrorajonas.
Eigulių seniūnijai priklauso 38 gatvės arba jų dalis, bendras ilgis yra ~34 km, iš jų asfaltuota apie 31 km.

Lankytinos vietos

Eigulių seniūnijos teritorija gausi žaliųjų plotų ir želdinių. Čia nėra gamybinių įmonių, rajonas ramus ir neužterštas, jame gera gyventi ir ilsėtis. Pietiniame seniūnijos pakraštyje yra Kalniečių parkas, kuriame telkšo gražus vingiuotais krantais tvenkinys, pilnas laukinių paukščių. Ši gyvosios gamtos oazė vasarą teikia gaivą, o žiemą tvenkinio ledu mėgsta čiuožinėti vaikai. Šalia parko, kitoje P. Lukšio gatvės pusėje plyti Čečėnijos aikštė. 2012 metais Kauno miesto savivaldybės lėšomis  aikštė buvo renovuota, atnaujintas fontanas. Aikštė tapo puikia poilsio, sporto ir pramogų vieta. Šiaurinėje seniūnijos dalyje ošia visada žalias Kleboniškio miško parkas. Vasarą kauniečiai čia mėgsta pasivaikščioti, o žiemą Kleboniškio kalneliai pilni slidinėtojų, rogutininkų. Visi žino Kleboniškio šaltinėlį – atvažiuoja arba pėstute viadukais per Vilniaus- Klaipėdos magistralę ateina pasisemti čia iš žemės gelmių trykštančio šaltinėlio vandens. Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos namai – Eigulių religinis centras.

Istorinė panorama

Archeologinių tyrinėjimų aptikta, kad jau paleolito pabaigoje ir mezolite (7000-4000 metų per. m. e.) Kleboniškyje buvo įsikūrusios pirmosios gyvenvietės. 1929 m. Kleboniškyje pastatyta vandentiekio stotis. 1959 m. Kleboniškis prijungtas prie Kauno miesto. Šiuo metu Kleboniškyje gyvena apie 500 žmonių.
Eigulių kapinėse palaidota daug žymių žmonių :
Jonas Bulota (1855-1942) Varpininkas, veterinarijos gydytojas, savanoris, atsargos divizijos generolas;
Stepas Butautas (1925-2001). Sporto veikėjas;
Cirko artistų panteonas. Palaidoti Lietuvos cirko veteranai ir italų cirko artistas;
Klemensas Čerbulėnas (1912-1986). Etnografas, menotyrininkas, architektūros istorikas;
Valerija Čiurlionytė – Karužienė (1896-1991). Nusipelniusi tautos kultūrai;
Saulius Gricius (1963-1991). Kauno m. Tarybos deputatas, „Žaliųjų” judėjimo Lietuvoje lyderis ;
Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987). Gydytoja,tremtinė, rašytoja, knygų apie lietuvių tremtį prie Laptevų jūros autorė;
Bronė Kurmytė-Monkevičienė (1913-1975). Nusipelniusi artistė
Rapolas Okulič-Kazarinas (1856-19190). Vienas Lietuvos aviacijos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų
Petras Tarasenka (1892-1962). Archeologas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, pulkininkas;
Juozas Vaičkus (1885-1935). Lietuvių Dramos teatro kūrėjas.

Eigulių seniūnijos teritorija
Seniūnijai priklausančios gatvės:
Ašigalio g., Briedžių takas, Gegužinių g., Geležinio Vilko g., Islandijos pl., Jonavos g. dalis (nelyginiai – nuo 41 numerio, lyginiai – nuo 246 numerio), Kalniečių g. dalis (nelyginiai – nuo 243 numerio, lyginiai – nuo 214 numerio), Kleboniškio g., V. Landsbergio-Žemkalnio g., Lazūnų g. dalis (nelyginiai – nuo 63 numerio, lyginiai – nuo 52 numerio), P. Lukšio g., J. Lukšos-Daumanto g., Muravos g., Medeinės g., Margavos g., Pakraščio g., Perkaso takas, P. Plechavičiaus g., Palapinių g., A. Ramanausko-Vanago g., Savanorių pr. dalis (nelyginiai – nuo 321 numerio), Statybininkų g. dalis (nelyginiai – nuo 7 numerio), Sukilėlių pr. dalis (nelyginiai – nuo 51 numerio, lyginiai – nuo 76 numerio), Šiaurės pr., Šiauriečių aklg., K. Škirpos g., Ukmergės g., Undinės g., Varduvos g. dalis (lyginiai numeriai), Vaistariškių g., Vasarvidžio g., Vasarvietės g., Viešios g., Zversos g., Žeimenos g. dalis(nelyginiai – nuo 119 numerio, lyginiai – nuo 2 numerio), S. Žukausko g.
EIGULIŲ SENIŪNIJOS GATVIŲ IR PASTATŲ SĄRAŠAS

Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ Ukmergės g. 19, (8 37) 38 65 99

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ P. Plechavičiaus g. 21, (8 37) 31 24 50

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“ P. Plechavičiaus g.13, (8 37) 38 67 32

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“ Ašigalio g. 39, (8 37) 38 66 08

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ Kalniečių g. 245A, (8 37) 73 16 94

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ Sukilėlių pr. 71, (8 37) 38 67 37

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ A. Ramanausko-Vanago g. 6, (8 37) 31 20 15

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Tukas” Pakraščio g. 7A, (8 37) 31 19 78

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ S. Žukausko g. 17, (8 37) 38 67 04

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis- darželis „Vyturėlis” Kalniečių g. 214, (8 37) 38 67 59

El. paštas:  [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Žara“ Ašigalio g. 13, (8 37) 38 67 23

El. paštas: [email protected]

Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ Kalniečių g. 257, (8 37) 38 67 63

El. paštas:  [email protected]

Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“ Geležinio Vilko g. 9, (8 37) 31 36 03

El. paštas: [email protected] 

Privatus lopšelis-darželis „Vaikystės kiemas“ Žeimenos g. 56, (8 37)  333 779

Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“  S. Žukausko g. 31 (8 37) 714875

El. paštas: [email protected]

Kauno „Paparčio” pradinė mokykla Šiaurės pr. 35, (8 37) 31 20 38

El. paštas: [email protected]

Kauno Suzukio progimnazija Šiaurės pr. 23, (8 37) 31 20 34

El. paštas: [email protected]

Kauno klinikų lopšelis darželis „Lašeliai“, Žeimenos g. 106,

Kauno Kazio Griniaus progimnazija Šiaurės pr. 97, (8 37) 38 67 54

El. paštas: [email protected]

Kauno M. Mažvydo progimnazija Šiaurės pr. 55, (8 37) 31 20 49

El. paštas: [email protected]

Kauno Pilėnų progimnazija Šiaurės pr. 73, (8 37) 38 67 06

El. paštas: [email protected]

KTU inžinerijos licėjus Geležinio Vilko g. 28, (8 37) 31 19 80

El. paštas: [email protected]

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos” gimnazija P. Lukšio g. 40, (8 37) 31 23 64

El. paštas: [email protected]

LSMU gimnazijos filialas pradinė mokykla

Žeimenos g. 106, +370 619 77993

El. paštas: [email protected]

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus  Žeimenos g. 66,  (8 671)19781

El. paštas: [email protected]

(Ištrauka iš LR Vietos savivaldos įstatymo)

Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Seniūnija atlieka šias funkcijas:
(ištrauka iš Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Eigulių seniūnijos nuostatų)

 1. neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
 2. bendradarbiauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) poreikius;
 3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;
 4. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
 5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, įgyvendinant vietos bendruomenėms skirtas programas, kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 6. dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 7. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
 8. dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
 9. bendradarbiauja organizuojant socialinės rizikos šeimų, senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinę priežiūrą;
 10. dalyvauja organizuojant visuomenei naudingą veiklą ir viešuosius darbus;
 11. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo ir viešųjų vietų apšvietimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 12. dalyvauja organizuojant ir (arba) kontroliuojant Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
 13. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 14. statinių naudojimo priežiūros srityje:

14.1. atlieka statinių (išskyrus susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusius kitus inžinerinius statinius, taip pat hidrotechnikos statinius Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose) naudojimo priežiūrą;

14.2. įgyvendina teisės aktuose nustatytas statinių naudotojų (techninių prižiūrėtojų) atliekamos statinių techninės priežiūros kontrolės priemones;

14.3. sudaro patikrintų statinių, kurių naudojimo priežiūrą pagal teisės aktus atlieka Savivaldybės administracija, naudotojų sąrašą ir jį nuolat papildo, rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms statinių naudojimo priežiūros ataskaitas;

14.4. kaupia informaciją apie statinių naudojimo priežiūrą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl netinkamos statinių priežiūros, konsultuoja statinių techninės priežiūros ir naudojimo klausimais;

14.5. konsultuoja seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijas kitos paskirties pastatų (pvz., garažų) priežiūros klausimais;

14.6. išduoda pažymas, patvirtinančias nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriovimo, sunykimo, sudegimo) faktą;

14.7. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas statinių naudojimo priežiūros funkcijas, priskirtas Savivaldybės administracijai;

 1. pagal seniūnijos kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero ir kitus Savivaldybės administracijos pavedimus;
 2. organizuoja seniūnaičių rinkimus ir sueigas;
 3. teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su seniūnijos veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus;
 4. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams,  sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
 5. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis, skatina tarpusavio ryšius ir sąveiką su viešojo administravimo institucijomis;
 6. registruoja, tvarko seniūnijos veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
 7. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su seniūnijos uždavinių ir funkcijų vykdymu.

Seniūnas:

 1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
 3. rengia seniūnijos metinį veiklos planą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
 4. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 5. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
 6. pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
 7. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 8. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
 9. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl kultūros renginių ir švenčių, moksleivių ir jaunimo laisvalaikio organizavimo, viešųjų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimo bei priežiūros;
 10. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių seniūnijos veiklos klausimais projektus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 11. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
 12. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijai. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 13. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
 14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus seniūnijos veiklos klausimais.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FILIALO EIGULIŲ SENIŪNIJOS NUOSTATAI

EIGULIU SENIUNIJOS VEIKLOS PRISTATYMAS

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content