Sudaroma Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) nuostatai (toliau – Nuostatai). Atsižvelgdama į šiuose Nuostatuose numatytą Tarybos sudarymo tvarką, Kauno miesto savivaldybės Šančių seniūnija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovo delegavimo procedūrą.

Bendruomeninė organizacija, turinti teisę deleguoti savo narį į Bendruomeninių organizacijų tarybą, turi atitikti šiuos Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 13 dalyje nustatytus kriterijus:

1) teisinė forma – asociacija;

2) steigėjai ir nariai – gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) (t. y. savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais);

3) paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Jeigu organizacija neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant atstovus į Tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais.

Į Tarybą deleguojama 11 bendruomeninių organizacijų atstovų (po vieną iš kiekvienos seniūnijos)

Bendruomeninė organizacija iki 2019 m. kovo 29 d. turi pateikti seniūnijai šią informaciją:

  • Steigimo sutarties, galiojančių įstatų, įregistruotų Juridinių asmenų registre, kopijas, vietoje įstatų gali būti teikiamas išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas;
  • Oficialių raštą dėl konkretaus atstovo delegavimo į Tarybą (jei teikia kandidatą).

Su Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatais galite susipažinti čia: Nuostatai

Skip to content