Siunčiama nuotrauka

“Sodra” informuoja – SOCIALINIO DRAUDIMO POKYČIAI NUO 2017 M. SAUSIO 1 D.

SOCIALINIO DRAUDIMO POKYČIAI NUO 2017 M. SAUSIO 1 D.

 

TURINTIEMS VERSLO LIUDIJIMĄ:

 

Turintys verslo liudijimą asmenys nuo 2017 m. sausio 1 dienos yra draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu (VSD) viso dydžio pensijai bei privalomuoju sveikatos draudimu (PSD).

 

Įmokų tarifas skaičiuojamas nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios laikotarpiu, už kurį mokamos įmokos. Pagal šiuo metu galiojančią MMA, VSD įmokos dydis – 380*26,3 % = 99,94 eurai, jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II pakopos pensijų fonde:  380*28,3% = 107,54 Eur.

 

VSD įmokų mokėjimo terminas nesikeičia: jei verslo liudijimas įsigyjamas trumpesniam nei 3 mėn. laikotarpiui, VSD įmokas reikia sumokėti iš karto; jei laikotarpis bus ilgesnis, jas galima sumokėti iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos.

 

VSD įmokų kodai

 • 261 – kai mokamos einamosios įmokos,
 • 262 – kai mokami delspinigiai;
 • 263 – kai mokamos baudos už neteisėtai sumažintas įmokas.

 

PSD įmokos dydis –  380*9%= 34,2 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad PSD įmokos, nepriklausomai nuo verslo liudijimo trukmės, turi būti mokamos kas mėnesį.

 

PSD įmokų kodai

 • 358 – kai mokamos einamosios įmokos;
 • 359 – kai mokamos įmokos kartą per metus, ir įsiskolinimo sumokėjimas;
 • 360 – kai mokami delspinigiai.

 

———————————————-

 

 

ŠEIMYNOS DALYVIAMS:

 

Šeimynos dalyviai nuo 2017 metų sausio 1 d. yra draudžiami pensijų, ligos bei motinystės socialiniu draudimu – ligos ar slaugos atveju jie galės gauti ligos išmokas, taip pat, kaip ir anksčiau, jie galės gauti su vaiko gimimu ir priežiūra susijusias išmokas.

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokas, kaip ir anksčiau, reikės mokėti nuo sumos, ne mažesnės kaip Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, įmokos tarifas – 29,7 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai II pakopos pensijų fonde – 31,7 proc.) Pagal šiuo metu galiojantį einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį įmoka yra 132,17 Eur (144,24 Eur).

 

VSD įmokų kodai:

 • 325 – kai mokamos einamosios įmokos
 • 326 – kai mokami delspinigiai
 • 327 – kai mokamos baudos už neteisėta sumažintas VSD įmokas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų dydis ir mokestinė bazė nesikeičia. Įmokas reikia sumokėti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

PSD įmokų kodai

 • 313 – kai mokamos einamosios įmokos
 • 343 – kai mokamos įmokos nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimui.

Ligos išmokai gauti reikia turėti 2017 metais sukaupus ne mažiau kaip 3 mėnesius stažo ir būti sumokėjus įmokas. Išmokos dydis priklausys nuo draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

———————————————-

 

 

VYKDANTIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ:

 

Individualią veiklą vykdantys asmenys (išskyrus turinčius verslo liudijimą) nuo 2017 m. sausio 1 d. yra draudžiami pensijų, ligos bei motinystės socialiniu draudimu, t.y. ligos ar slaugos atveju jie galės gauti ligos išmoką, o jų sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, apmokės Valstybinė ligonių kasa. Šie asmenys taip pat, kaip ir anksčiau, galėsite gauti su vaiko gimimu ir priežiūra susijusias išmokas.

 

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos sudaro 29,7 proc. nuo pusės iš individualios veiklos gautų apmokestinamųjų pajamų (neatskaičius VSD ir PSD įmokų), 31,7 proc. tarifas galios, jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II pakopos pensijų fonde. Šias įmokas reikia sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos. VSD įmokų kodas – 292.

 

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudaro 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (šiuo metu – 34,2 Eur), jas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. PSD įmokų kodas 313, kai mokamos einamojo mėnesio įmokos; 343 – kai mokama įmoka nuo pajamų, gautų praėjusiais metais, ir įsiskolinimas.

 

Kad gautų ligos išmoką, 2017 metais individualią veikla besiverčiantys asmenys turi būti sukaupę ne mažiau kaip 3 mėn. stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMA yra lygus 1 mėnuo stažo). Pasirinktą sumą  galima deklaruoti ir įmokas sumokėti avansu. Išmokos dydis priklausys nuo draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

———————————————-

 

 

INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ SAVININKAMS, MAŽŲJŲ BENDRIJŲ NARIAMS, ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS:

 

Nuo 2017 metų sausio 1 d. šie asmenys yra draudžiami ne tik pensijos ir privalomuoju sveikatos draudimu, bet ir ligos, motinystės, nedarbo socialiniu draudimu, Tai reiškia, kad jie galės gauti ligos išmokas, jų sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, apmokės Valstybinė ligonių kasa, taip pat jie galės gauti su vaiko gimimu ir priežiūra susijusias išmokas.

 

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos sudaro 30,8 proc., o privalomojo sveikatos draudimo – 9 proc. nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, bet ne mažiau kaip nuo minimalios mėnesinės algos (MMA). VSD įmokas, kaip ir iki šiol, reikia sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos, o PSD įmokas – kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

VSD įmokų kodai

 • 310 – kai mokamos einamosios įmokos
 • 311 – kai mokami delspinigiai už laiku nesumokėtas įmokas
 • 312 – kai mokamos baudos už neteisėtai sumažintas VSD įmokas kodas.

 

PSD įmokų kodai

 • 322 – kai mokamos einamosios įmokos
 • 340 – kai įmokos mokamos nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimas
 • 341 – kai mokami delspinigiai už laiku nesumokėtas įmokas kodas –341
 • 342 – kai mokamos baudos.

 

Ligos išmokai gauti 2017 metais reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 3 mėn. stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMA yra lygus 1 mėnuo stažo). Išmokos dydis priklausys nuo draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

———————————————-

 

 

BESIVERČIANTIEMS INDIVIDUALIA ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA:

 

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys nuo 2017 metų sausio 1 d. draudžiami pensijų, ligos, motinystės bei privalomuoju sveikatos draudimu. Tai reiškia, kad jie galės gauti ligos išmokas, jų sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, apmokės Valstybinė ligonių kasa.

 

GPM mokėtojams. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas reikia mokėti nuo žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus mokėtinų įmokų) sumos, tačiau ji negali viršyti praėjusių metų 7 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos. Įmokos tarifas sudaro 29,7 proc. nuo minėtos sumos (arba 31,7 proc., jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II pakopos pensijų fonde). VSD įmokas reikia sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos. VSD įmokos kodas – 295.

 

Jeigu turimo ūkio EDV yra 4 arba daugiau, privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos bus skaičiuojamos nuo tos pačios sumos kaip ir VSD įmokos, tačiau nuo sumos, ne mažesnės negu 12 MMA per metus (išskyrus atvejus, jeigu galite PSD įmokų kas mėnesį nemokėti).

 

Jeigu turimo ūkio EDV yra mažiau negu 4, PSD įmokos skaičiuojamos nuo 12 MMA per metus. PSD įmokų tarifas priklauso nuo turimo ūkio EDV. Jei šis dydis neviršija 2 EDV, PSD įmokos yra 3 proc., jei EDV yra didesnis – 9 proc. Šias įmokas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Jeigu individualia veikla besiverčiantis asmuo dirba pagal darbo sutartį, yra veikiančios individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys arba yra draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis (pvz., gauna senatvės pensiją), PSD įmokos gali būti sumokėtos pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d.

 

Jeigu turimas ūkis yra didesnis nei 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 314;

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui ir sumokamoms pasibaigus metams iki gegužės 1 d.) – 337.

 

Jeigu turimas ūkis yra iki 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 361;

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui) – 362.

 

Ligos išmokai gauti 2017 metais reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 3 mėn. stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMA yra lygus 1 mėnuo stažo ). Įmokas galima sumokėti avansu. Išmokos dydis priklausys nuo draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

Ne GPM mokėtojams. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas reikia mokėti nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos tarifas sudaro 29,7 proc. (pagal dabar galiojančią MMA įmoka yra 112,86 euro) nuo minėtos sumos arba 31,7 proc. (įmoka pagal dabar galiojančią MMA – 120,46 euro), jei senatvės pensijai kaupiama papildomai II pakopos pensijų fonde. VSD įmokos kodas – 295.

 

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos taip pat skaičiuojamos nuo MMA, tačiau jų tarifas priklauso nuo turimo ūkio EDV. Jei šis dydis neviršija 2 EDV, PSD įmokos yra 3 proc. (pagal dabar galiojančią MMA įmokos dydis yra 11,4 euro), jei EDV yra didesnis – 9 proc. (34,2 Eur).

 

Jeigu turimas ūkis yra didesnis nei 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 314;

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui) – 337.

 

Jeigu turimas ūkis yra iki 2 EDV:

PSD įmokų (sumokamų laiku iki mėnesio paskutinės dienos) kodas – 361;

PSD įmokų (įsiskolinimo sumokėjimui) – 362.

 

Visas įmokas, kaip ir anksčiau, reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

 

Ligos išmokai gauti 2017 metais reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 3 mėn. stažą ir sumokėti įmokas ne mažiau kaip nuo 3 minimalių mėnesinių algų (1 MMA yra lygus 1 mėnuo stažo ). Išmokos dydis priklausys nuo draudžiamųjų pajamų dydžio.

 

 

Daugiau informacijos rasite www.sodra.lt; pasikonsultuoti dėl įmokų ir socialinių garantijų galite el. paštu info@sodra.lt arba tel. 1883.

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content