Siunčiama nuotrauka

SKELBIAMAS PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Skelbiamas papildomas kvietimas Centro, Dainavos ir Panemunės seniūnijose teikti paraiškas 2017 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2017 m. spalio 9 d. 16.00 val.

Centro seniūnija 2017-10-09 Kvietimas teikti paraiškas (Centras_kvietimas-teikti-paraiskas (papildomas))

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (paraiskos-forma_2017)

Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei Paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF ir Word formatais:
1. užpildytas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF ir Word formatais turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas pagal Kvietimo teikti paraiškas 2.1 papunktį, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
2. Pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu ir Word formatu įrašo į elektroninę laikmeną ir prideda prie teikiamo paraiškos originalo. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos ir elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
3. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

VISA INFORMACIJA SUSIJUSI SU ŠAUKIMU ČIA>>

Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei 2017 m. spalio 9 d. 16.00 val.

Centro seniūnijos informacija

Skip to content