Siunčiama nuotrauka

Norintys atlikti remontą bute – pirmiausia turi kreiptis į savivaldybę

Nuo 2017 m. sausio 1-osios įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, pagal kurį statybos, rekonstrukcijos, remonto ar montavimo darbus atlikti planuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys turi ne tik pranešti raštu apie tai prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui, bet ir nurodyti savo pranešime triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, naudojamus stacionarius triukšmo šaltinius bei triukšmo mažinimo priemones.

Šiuo nutarimu Vyriausybė taip pat įpareigojo visas savivaldybes paskirti atsakingus asmenis, kurie kontroliuotų buitinį, dažniausiai – remonto keliamą triukšmą.

Taip pat šiek tiek patikslintas nakties laikas: darbo dienomis jis yra nuo 22 iki 7 val. ryto, (anksčiau jis tęsėsi iki 6 val. ryto). Švenčių ir poilsio dienomis nakties laikas yra nuo 22 iki 9 val. ryto.
Gyventojai, planuojantys atlikti statybos, rekonstrukcijos, remonto ar montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, dėl išsamesnės informacijos tgali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrių telefonu 8 (37) 20 02 47 arba el. paštu giedre.juskaite@kaunas.lt .

Formą, kurią gyventojai dėl pradedamų statybos, rekonstrukcijos, remonto ar montavimo darbų gyvenamojoje teritorijoje galite rasti čia.

Skip to content