Siunčiama nuotrauka

„Kova su prekyba žmonėmis“

2017-11-16 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės komisariato salėje vyko Kauno apskrities policijos kapeliono T. Karklio inicijuotas susitikimas, kurio tema „Kova su prekyba žmonėmis“. Susitikime dalyvavo Kauno apygardos prokuratūros,  Panemunės, Petrašiūnų, Šančių seniūnijų, Kauno savivaldybės vaikų globos namų, Kauno miesto socialinių paslaugų centro Nakvynės paslaugų skyriaus, Kauno apskrities moterų krizių centro, Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų šeimai skyriaus, Kauno teritorinės darbo biržos, KLF „Tėvo namai“, Kauno apskrities vyrų krizių centro, Šv. Jėzaus širdies (Šančių), Palemono, Petrašiūnų  parapijų bei Lietuvos Caritas  atstovai.

Darbinio susitikimo metu Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys pristatė Šv. Mortos iniciatyvos viziją Kauno apskrityje. Buvo aptarta projekto informatyvumo klausimas, iniciatyvos tikslai ir užduotys. Nuspręsta iniciatyvą vystyti dviem kryptimis:

PREVENCIJA. Kooperuojantis suinteresuotoms institucijoms, skleisti žinią apie prekybos žmonėmis mastą ir šiuolaikinės vergystės formas.

SOCIALINĖS PAGALBOS SISTEMOS AKTYVAVIMAS. Rūpintis, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba.

Skip to content