Informacija gyventojams dėl prisijungimo prie įrengtų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Informuojame, kad siekiant užtikrinti švaraus ir kokybiško vandens tiekimą gyventojams UAB „Kauno vandenys” įvykdė ir toliau vykdo eilę projektų siekiant išplėsti vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklus, kurių tikslas pagerinti gyvenimo ir aplinkos kokybę.

Griežtėjant gamtosauginiams reikalavimams, mūsų užduotis sudaryti visas sąlygas gyventojams, kad jie galėtų prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų ir gautų kokybišką paslaugą iš paslaugų tiekėjo – UAB „Kauno vandenys‘‘.

Informuojame, kad ateityje kartu su Aplinkos tvarkymo departamento specialistais bus tikrinama ar gyventojo pasirinktas nuotekų tvarkymo būdas atitinka LR teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Nustačius pažeidimus bus taikomos atitinkamos nuobaudos pagal galiojančius LR teisės aktus.

Kviečiame gyventojus prisijungti prie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, įrengtų centralizuotų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų ir tapti UAB ‚,Kauno vandenys‘‘ vartotojais, t. y. pasirašyti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų šalinimo sutartis, priklausomai nuo to kokie centralizuoti tinklai yra pakloti. UAB „Kauno vandenys‘‘ teikiamas vanduo yra geros kokybės ir atitinka Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.

Gyventojams pilną informaciją dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų teikia UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, III aukštas (Techninėje grupėje) tel.: (8 37) 301732.

Skip to content