INFORMACIJA GYVENTOJAMS DĖL LAIŠKŲ DĖŽUČIŲ ĮRENGIMO

AB ,,Lietuvos paštas“ informavo Šančių seniūniją, kad Šančių seniūniją aptarnaujantys laiškininkai susiduria su problema – dėl netinkamos pašto dėžučių būklės arba dėl jų nebuvimo negali užtikrinti kokybiško korespondencijos, prenumeratos ir kt. leidinių pristatymo.

Šančių seniūnija bendradarbiaudama su AB ,,Lietuvos paštas“ ragina gyventojus įsirengti tvarkingas ir tinkamas laiškų dėžutes siekiant užtikrinti tinkamą pašo siuntų pristatymo paslaugą gyventojams.

LR Pašto įstatymo 10 str. 6 p. reglamentuoja laiškų dėžučių įrengimą taip:

Gaunamųjų laiškų dėžutes įrengia gavėjai. Gaunamųjų laiškų dėžutės turi būti įrengtos lengvai prieinamoje vietoje: daugiabučių namų kiekvienoje laiptinėje ne aukščiau kaip antrame aukšte, sudarant galimybes pašto paslaugos teikėjams netrukdomai prie jų prieiti, arba prie kiekvienos laiptinės įėjimo; įmonėse, įstaigose, organizacijose – prie pagrindinių įėjimų. Individualių ar sodininkų bendrijose esančių namų savininkai įrengia gaunamųjų laiškų dėžutes prie įėjimo į jų sklypus arba ant greta gatvės esančių namų sienų, tvorų, stovelių. Gaunamųjų laiškų dėžutės turi būti rakinamos, aiškiai ir suprantamai sunumeruotos, ant įmonių, įstaigų ir organizacijų gaunamųjų laiškų dėžučių turi būti įskaitomai užrašytas įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas.

Kilus klausimų dėl laiškų dėžučių įrengimo galite kreiptis AB Lietuvos pašto bendruoju tel. 8 700 55 400 ar el. paštu info@post.lt

Skip to content