Informacija gyventojams apie asbesto šalinimą

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracija ir UAB „Kauno švara“ š. m. kovo 6 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimo. Tikslas – sudaryti galimybes Kauno miesto savivaldybės gyventojams nemokamai atiduoti asbesto turinčių gaminių atliekas į asbesto šalinimo įrenginius (sąvartynus).

Kauno miesto gyventojai asbesto turinčių gaminių atliekas utilizavimui turi pristatyti į Lapių regioninį sąvartyną, kuris yra Kauno rajone Lepšiškių k., 20 km nutolęs nuo Kauno miesto centro. Lapių regioniniame sąvartyne asbesto turinčių gaminių atliekų šalinimui yra įrengta Asbesto aikštelė.

                Kauno miesto savivaldybės gyventojai, turintys asbesto gaminių atliekų (pvz.: stogų šiferio, asbestinių vamzdžių, termoizoliacinių medžiagų ir kt.) ir norintys iki 2016 m. kovo 6 d. nemokamai pašalinti šias atliekas į Lapių regioninį sąvartyną, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijas. Seniūnas ar jį pavaduojantis asmuo, gavęs iš gyventojo prašymą, per 3 darbo dienas turi išduoti pažymą, patvirtinančią faktą, kad gyventojas (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta) turi asbestinių atliekų, kurias nori nemokamai utilizuoti. Gyventojai, gavę seniūno patvirtintą pažymą apie sukauptas ir šalintinas asbesto gaminių atliekas, jas savo lėšomis transportuoja (rekomenduotina samdytis vežėjus, kurie turi leidimus atlikti tokią paslaugą) į Lapių regioninį sąvartyną.

                Dėmesio !!! Asbesto turinčių atliekų vežimo paslaugos nekompensuojamos.

 

                      UAB „Kauno švara“ informacija dėl atliekų priėmimo į Lapių regioninį sąvartyną procedūros:

  1. Atliekas atvežęs vairuotojas privalo pateikti užpildytą Atliekų lydraštį, o jei tai atliekos su asbestu, tai Pavojingų atliekų lydraštį;
  2. Asbesto turinčios atliekos priimamos tvarkingai supakuotos į dvigubus polietileno maišus (šiferyje asbestas yra surištas, todėl jį galima pristatyti nepakuotą į plastiko maišus);
  3. Atliekas atvežusios transporto priemonės sveriamos automatinėmis svarstyklėmis;
  4. Transporto priemonės važiuoja į eksploatuojamą sąvartyno sekciją ir nurodytoje vietoje išpila atliekas;
  5. Atliekamas vizualus atliekų patikrinimas: atliekų atitikimas vežimo dokumentuose pateiktiems duomenims;
  6. Jeigu nustatoma, kad atliekos yra netinkamos tvarkyti ir šalinti sąvartyne, jos grąžinamos vežėjui
  7. Priėmus atliekas operatorius išrašo dokumentus.

Sąvartyno darbo laikas:

Darbo dienomis: nuo 7 val. iki 22 val.
Šeštadieniais: nedirba
Sekmadieniais:  nedirba

Skip to content