Siunčiama nuotrauka

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Informuojame, kad siekiant užtikrinti švaraus ir kokybiško vandens tiekimą gyventojams UAB „Kauno vandenys” įvykdė ir toliau vykdo projektus, kurių tikslas pagerinti gyvenimo ir aplinkos kokybę ir išplėsti vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklus Kauno mieste.

Griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams, mūsų užduotis sudaryti visas sąlygas gyventojams, kad jie galėtų prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų ir gautų kokybišką  paslaugą iš paslaugų tiekėjo – UAB „Kauno vandenys‘‘.

2016 m. gegužės 3 d. Kauno m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-208 patvirtino Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles, (17 punktas):

  • Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius.
  • Asmenys, naudojantys ir prižiūrintys individualias ar atskirąsias nuotekų tvarkymo sistemas (nuotekų kaupimo rezervuarus, nuotekų valymo įrenginius ir kt.) privalo užtikrinti:
  • kiekybines ir kokybines charakteristikas, visapusišką sandarumą, tinkamą priežiūrą, nuotekų apskaitą (jei nėra apskaitos įrenginių, nuotekų kiekis prilyginamas sunaudotam vandens kiekiui);
  • lygiavertį centralizuotai nuotekų surinkimo sistemai aplinkos apsaugos lygį (nuotekos kaupiamos ir periodiškai išvežamos į valymo įrenginius arba išvalomos iki nustatytų normatyvų);
  • nuotekų išleidimą į aplinką tik vietose, numatytose suderintuose statybos (įrengimo) projektuose;
  • atsiradus galimybei (įrengus nuotekų tinklus gatvėje), nuotekų sistemą prijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų pagal tinklus prižiūrinčios įmonės išduotas sąlygas.“

Kviečiame gyventojus prisijungti prie įrengtų centralizuotų vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų ir tapti UAB ‚,Kauno vandenys‘‘ vartotojais, t. y. pasirašyti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų šalinimo sutartis, priklausomai nuo to kokie centralizuoti tinklai yra pakloti. UAB „Kauno vandenys‘‘ teikiamas vanduo yra geros kokybės ir atitinka Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.

Gyventojams kilus klausimams prašome kreiptis tel.: (8 37 301888), arba mob.tel.:868642352.

Pilną informaciją dėl prisijungimo sąlygų išdavimo teikia Kauniečių aptarnavimo centras Mano Kaunas, Statybininkų g.3 (Įėjimas iš S. Žukausko g.), tel.: 8 800 20000.

Atvykstant į Kauniečių aptarnavimo centrą Mano Kaunas su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, žemės sklypo ribų plano, VĮ Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo turto priklausomybę bei gyvenamojo namo aukštų planų kopijas.

Skip to content