Siunčiama nuotrauka

Informacija dėl socialinio darbo organizavimo tvarkos pasikeitimo Petrašiūnų seniūnijoje

2015 m. spalio 20 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-602 „Dėl Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo“ savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno miesto socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti naują funkciją – organizuoti socialinį darbą seniūnijose.

Socialinio  darbo organizatorė Petrašiūnų seniūnijoje
Virginija Mozūrienė
tel.867496617 el. p: v.mozuriene@kaunospc.lt

Socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis

Jolanta Blauzdžiūnaitė-Pavlovič
tel. 860798246
j.blauzdziunaite-pavlovic@kaurtospc.lt

Rosita Stasiukaitienė
te1.860302976
r.stasiukaitiene@kaunospc.lt

Socialinio darbo organizatoriaus seniūnijoje pagrindinės veiklos funkcijos:

1. Nustatyti asmens ir šeimos poreikius socialinei paramai gauti bei teikti išvadas dėl socialinės paramos, paslaugų skyrimo ir taikymo;
2. tirti seniūnijos gyventojų buities sąlygas, surašyti gyvenimo ir buities tyrimo aktus;
3. teikti bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo bei transporto paslaugos organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais) socialines paslaugas;
4. vertinti socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) poreikį;
5. konsultuoti  asmenis, kuriems paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, dėl jos tikslinio panaudojimo;
6. organizuoti ir teikti socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims);\
7. vertinti asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas;
8. vertinti teikiamų paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą.

Dėl išsamesnės informacijos bei nusiskundimų socialinio darbo organizatorių seniūnijose darbu prašome kreiptis į Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus vedėjos pavaduotoją, l. e. vedėjos pareigas, Ingridą Krukauskienę, tel. (8 37) 24 25 06, el. p.: i.krukauskiene@kaunospc.lt

Socialinių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms pagrindinės veiklos funkcijos:

1. vykdyti prevencinį darbą mažinant socialinių problemų atsiradimą;
2. tirti socialinės rizikos šeimų socialinę situaciją;
3. nustatyti šeimų socialinių paslaugų poreikį ir inicijuoti jų teikimą;
4. teikti bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir drabužiais);
5. planuoti bei teikti socialinę priežiūrą (socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą) socialinės rizikos šeimoms;
6. vertinti šeimai teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą;
7. telkti tarp institucinę komandą bei bendruomenę organizuojant pagalbą šeimoms;
8. teikti siūlymus dėl šeimų įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą ar išbraukimo iš jos.

Dėl išsamesnės informacijos bei nusiskundimų socialinių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms darbu prašome kreiptis į Socialinių paslaugų šeimai skyriaus vedėją Raimondą Zinkevičienę, tel. (8 37) 79 37 15, el. p.: r.zinkeviciene@kaunospc.lt

Daugiau informacijos apie Kauno miesto socialinių paslaugų centro veiklą galite rasti internetiniame puslapyje www.kaunospc.lt

Skip to content